DF: Protest i poništenje izbora u NK, tužba protiv trgovaca oružjem

Ovaj zaokret nije slučajan, nego je neko od scenarista, shvatajući da ne postoji ni jedan relevantan dokaz za optužbe protiv DF-a pokušao da nas sada predstavi kao nesposobne i neozbiljne za veliku operaciju koja je navodno pripremana, kako bi unaprijed pripremio teren za smiješnu optužnicu koju mora da podigne Katnić. Kada javnost bude zbijala šale sa tekstom optužnice i navodnom ulogom DF-a, režimski medijski izgovor će biti kako je DF nesposoban, kako Rusi nijesu držali mnogo do njih, i slično“

Bojović: Opstanak Pljevalja je moguć – saobraćajna povezanost

Kod seoskih puteva treba prekinuti besmislenu politikantsku praksu asfaltiranja po par stotina metara, već odrediti prioritete i radeći temeljno i kvalitetno, povezati prije svega sela u kojima većpostoje značajnija poljoprivredna proizvodnja i ozbiljnija gazdinstva

Knežević: Terorizam izgovor za progon Srba

Ne, i sve što dođe ja sam mu naredan. Ako su mnogo značajniji i važniji ljudi u istoriji čovečanstva bili iza rešetaka, može i jedan političar iz Crne Gore. Važno je da naši politički protivnici znaju da naš demokratski otpor ne može ugasiti niti slomiti bilo kakav vid represije. I bio Milan Knežević na slobodi ili u istražnom zatvoru, naša borba će se nastaviti, jer nemamo prava da ustuknemo.

Lideri DF-a sa potpredsjednikom Dume: Crnogorski režim kreira rusofobiju

„Aktuelni režim pokušava da na sve moguće načine kreira ambijent otvorene netrpeljivosti, čak nerijetko i mržnje prema Rusima, ruskoj kulturi i običajima, ruskom jeziku i ruskoj globalnoj politici, jednom riječju crnogorski režim kreira opštu rusofobiju. Posebno je inteziviran progon Demokratskog fronta, njegovih lidera i funkcionera

Jovanović: Odluka Ustvnog suda je politička a ne pravna

Pravo majki na primanje naknade po osnovu rođenja troje u više djece je stečeno pravo, koje je doživotno i koje su stekle na osnovu važećeg zakona, u zakonom propisanom postupku, pa kasnija promjena propisa ne može i ne smije uticati na subjektivno pravo nastalo na temelju bivšeg propisa

Knežević: Narod mora da se pita na referendumu hoće li u NATO

„DF smatra da se odluka o eventualnom učlanjenju Crne Gore u NATO mora isključivo donijeti na referendumu“, istakao je Knežević.

DF Plav položio vijenac na spomen česmi i na Trgu žrtava NATO agresije u Murini

Napad na suverenu državu, koja je branila svoj Ustavni poredak do kraja je razotkrio imperijalistički karakter ove vojne organizacije. Građani Crne Gore pamte mračne i tužne dane kada su agresori sa distance od nekoliko desetina hiljada metara zasipali bombama našu domovinu svirepo ubijajući civilno stanovništvo i divljački razarajući infrastrukturu

Unija za neutralnost pokreće tužbu protiv NATO-a (VIDEO)

„Opšte je poznato da intervencija koja je ironično nazvana ‘Milosrdni anđeo’ predstavlja presedan u međunarodnom javnom pravu, urađena mimo odluke Savjeta bezbjednosti, što nam daje za pravo da podignemo ovu tužbu. Ovo se tiče svih građana Crne Gore. Sve više pripadnika mlade generacije obolijeva od malignih oboljenja. Tražićemo da se naplati šteta koju je proizvela NATO organizacija a taj novac bi poslužio otvaranju onkoloških centara“, dodao je Jovanović.

DF: Katnićev najveći problem je suočavanje sa vlastitom prošlošću

„Istovremeno se pokušava nanijeti šteta političkim protivnicima tako što ćete njihovu legitimnu borbu za odbranu vlastite časti i dostojanstva da pretvorite u nekakvu problematičnu i sumnjivu akciju. Umjesto činjenice i istine koja je svima poznata – da su funkcioneri DF-a i čitavi DF bez ijednog dokaza napadnuti od strane kriminalne bande Mila Đukanovića, koja se krije iza institucija države CG i čija je udarna pesnica Milivoje Katnić, sada se ovom jeftinom propagandom mijenjaju teze i plasira laž kojom se od žrtve pokušava napraviti nasilnik“, navode iz DF-a.

Bulatović: Katnićev agent provokator glavni akter farse „državni udar“

Pored navedenih nezakonitosti, dodaje on, jasno je da je glavni specijalni tužilac samog sebe postavio na vrh akcije sprečavanja navodnog državnog udara i terorizma, a što mu po zakonima i Ustavu ove zemlje ne pripada.

Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

Bje­lo­po­ljac Ra­do­van Ra­ko­če­vić op­tu­žio je lje­ka­re Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re [...]

Pe­jo­vić: Tajne službe

Zlo­či­ni taj­nih slu­žbi nad vla­sti­tim na­ro­dom se mo­ra­ju raz­ot­kri­ti ako že­li­mo istin­ski za­ko­ra­či­ti u bu­duć­nost. Cr­na Go­ra mo­ra sa­zna­ti isti­nu o broj­nim do­ga­đa­ji­ma ko­je su taj­ne slu­žbe re­ži­ra­le da bi upo­tri­je­bi­le si­lu nad svo­jim gra­đa­ni­ma. Ko­nač­no mo­ra­mo sa­zna­ti ko su na­še kom­ši­je i po­zna­ni­ci, špi­ju­ni na ra­du kod taj­ne po­li­ci­je i ko­ji su to kva­li­te­ti ko­ji su ih pre­po­ru­či­li da mo­gu da­va­ti ocje­ne o ča­snim lju­di­ma.

Jovanović: Katnić prikriva dokaze da nije dostavio izvještaj

Umjesto da se javnosti izvini za nemar, ukoliko je uopšte postojao u ovom slučaju, i da se eventualno radi o tehničkoj grešci, zbog čega izvještaj nije objavljen, i da zbog svega toga sam podnese ostavku ( iako takvo izvinjenje ne bi imalo uporište u logici i da, od 10. februara do 20. marta, niko nije uoči takvu grešku),iz ovog Tužilaštva su pokušali da prikriju tragove neizvršavanja svoje zakonske obaveze.

Knežević se Stankoviću žali na Katnića

S obzirom na to da je i prije ovoga GST u javnosti iznosio optužbe protiv mene, to ovakvo njegovo nezakonito ponašanje, kojim mi se uskraćuje osnovno pravo na odbranu, navodi na razuman zaključak da tužilac zloupotrebljava svoj položaj i ovlašćenja s namjerom da mi nanese štetu i time me onemogući da se branim od lažnih optužbi, piše u pritužbi Kneževića.

Jovanović: Stanković da sankcioniše Katnića

Imajući u vidu da su nezakonitosti i nepravilnosti u radu SDT vršeni u kontinuitetu, jasno je da je potrebno da VDT preduzme sve zakonske mjere jer će u suprotnom i sam učestvovati u prikrivanju i afirmiaciji ovakvog postupanja. Vjerujem da nije slučajno to što je svo vrijeme, a posebno od oktobra 2016. godine, Stanković uzdržan u odnosu na postupanje Katnića, ali shodno zakonu, time njegova odgovornost nije ništa manja i shodno ovlašćenjima on treba da reaguje u pravcu suzbijanja nepravlnosti i nezakonitosti.

Knežević: Neka Đukanović proda penthaus u Dubaiju i eto novca za naknade majkama

Ne treba niko da vas žali vi ste za Gorski vijenac, vi ste obraz Crne Gore", poručio je Knežević.

DF: DPS uz pomoć mafije krenuo u otvoreni rat sa DF-om

„Nema sumnje da je mafija ovaj teroristički napad na DF izvela u saradnji sa svojim strateškim partnerima iz policije koji decenijama kontrolišu šverc cigareta, droge i oružija.Međutim, onaj koji stoji iza ove terorističke akcije treba da zna da ne postoji način da se DF obeshrabri i zaustavi u borbi za slobodnu Crnu Goru.

Bo­jo­vić: Nemaju za plate, a glume mecene

To, me­đu­tim, ne spre­ča­va lo­kal­nu vlast da jed­nu od op­štin­skih uli­ca na gugl ma­pa­ma upi­še kao Uli­cu Kr­sta Zr­no­vog Po­po­vi­ća, kan­di­du­ju­ći Da­ni­lov­grad za dru­gi za­vi­čaj ove isto­rij­ske lič­no­sti. Iz iona­ko oskud­ne fi­nan­sij­ske ka­se na­še op­šti­ne, lo­kal­na vlast je uspje­la da ne­što iz­dvo­ji za jed­nu kva­zi-isto­rij­sku TV se­ri­ju.

Rend Pol: Većina u Crnoj Gori ne želi NATO (VIDEO)

Mislim da je Mekejn pravi, ali zaista pravi primjer za [...]