Protest na Cetinju protiv sramne odluke o ulasku CG u NATO

Demokratski front organizovao je danas protestni skup „Za referendum“, kako bi u potpunosti delegitimisao pokušaj poslanika da, protivno većinskoj volji građana Crne Gore, donesu antinarodnu odluku.

Knežević: Marković demonstrira nervozu

Knežević očekuje da će svi oni predstavnici opozicije koji se nisu pojavili na Murinu, shvatiti značaj dogovaranja i osluškivanja većinske volje građana Crne Gore i da će u narednom periodu opozicija imati niz osmišljenih akcija, pri čemu prevashodno misli na proteste za održavanje prijevremenih demokratskih i fer izbora u Crnoj Gori.

Odbor Glavnog grada DNP jednoglasno podržao odluke Skupštine u Murinu

Skup na Cetinju će se organizovati kako bi se još jednom ukazala potreba o raspisivanju referenduma po ovom pitanju, kako to i predviđa Ustav Crne Gore i skup će nositi naziv „Za referendum!“.

Zogović: Vašarski premijer Sinđelićeve vlade ne može suditi o murinskoj Skupštini

Nelegitimni premijer Duško Marković je zlonamjerno “pobrkao lončiće”. Kokain, viski i pivo su karakteristike skupština, igranki i veselja koja organizuje njegova Demokratska partija socijalista, jer jedino drogiran, pijan ili poremećen čovjek može davati takve paušalne i neprimjerene ocjene o istorijskoj Skupštini izabranih predstavnika naroda Crne Gore koja je juče održana u Murini.

Lideri DF-a „krivi“ jer su međusobno komunicirali – nema dokaza o vezi sa Rusima

Čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević navodno su [...]

Skupština u Murinu izglasala predlog o referendumu o NATO-u

Datum održavanja referenduma utvrdiće se naknadno kada se stvore pravni i demokratski uslovi.“

Jovanović: Stijepović protiv gradnje Hrama Svetog Vasilija Ostroškoga na Koniku

Imajući u vidu da su ovi neprimjereni napadi najava budućeg progona, Stijepović, ali i vrh režima treba da znaju da je vjerni narod uz SPC i da je podizanjem prijave protiv Mitropolije, ujedno podignuta prijava protv svih vjernika koji neće dozvoliti da se na ovako neprimjeren način vrijeđa i progoni crkva i vjerni narod.

Bo­jo­vić: Nastavlja se smanjivanje radnika u Rudniku uglja, zato ne ču­di ma­sov­ni eg­zo­dus gra­đa­na iz Pljevalja

Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i funk­ci­o­ner DF-a Vla­di­slav Bo­jo­vić sma­tra da na ovaj na­čin vla­sni­ci ka­pi­ta­la u kom­pa­ni­ji, kao i nji­ho­vi za­stup­ni­ci na­sta­vlja­ju da sma­nju­ju broj rad­ni­ka, ka­ko bi po­ve­ća­li pro­fit i se­bi obez­bi­je­di­li za­ra­de.

Kordić: Sa DF-om 7. maja dolazi kraj manipulacijama režima u HN

„To je naša obaveza, jer neće valjda Skupština Crne Gore, koja je Sinđelićev parlament, donosi tu odluku. Mi ne priznajemo taj parlament. Nema kompromisa sa DF-om, mogu da nas pošalju na 100 godina robije, DF neće odustati od svojih zahtjeva“, poručio je Knežević.

DF: 28. aprila na Cetinju mirni i demokratski protest „Za referendum“

Stoga će Demokratski front organizovati mirni i demokratski, veličanstveni protest – Za Referendum, 28. aprila samo na Cetinju, kako bi u potpunosti delegitimisao pokušaj Sinđelićevih poslanika da, protivno većinskoj volji građana Crne Gore, donesu jednu ovako antinarodnu odluku, saopšteno je danas iz najveće opozicione grupacije.

DNP: DF je glavni neprijatelj mafijaškoj hobotnici koja je na vlasti i oko nje

Montirani sudski procesi koji se vode protiv Demokratskog fronta najbolji su dokaz o ispravnosti političkog djelovanja ovog saveza i pokazatelj su da je DF glavni neprijatelj mafijaškoj hobotnici koja je na vlasti i oko nje. O tome najbolje svjedoče svakodnevni primjeri pljačke imovine Crne Gore od strane visokih državnih funkcionera DPS-a i njima bliskih kriminalaca, što će, ako se ne zaustavi u dogledno vrijeme, dovesti do ekonomske kataklizme . DNP CG i DF ostaju do kraja odlučni i istrajni u borbi za konačnu demokratizaciju Crne Gore i političkom obračunu sa kriminalcima na vlasti.

DF: Alternativna narodna skupština u Murinu i veliki narodni skup na Cetinju (VIDEO)

„Mi ćemo 26. aprila u Murinu, simbolu stradanja od NATO agresije, organizovati alternativnu Skupštinu, i ovom prilikom pozivamo poslanike URA-e, Demosa, SNP-a Demokrata da nam se pridruže na toj sjednici na kojoj ćemo mi donijeti obavezujuće odluke koje se tiču raspisivanja referenduma i neprihvatanja odluke koja bude donešena na Cetinju“. kazao je Milan Knežević.

Rakočević: Demokrate i DPS imaju zajedničkog političkog neprijatelja- Demokratski front

Iako nam je prioritet očuvanje opozicionog jedinstava Demokratski front ne može i neće ostati nemušt na kontinuirane perfidne napade s leđa koji se dešavaju u trenutku kada se protiv nas vodi lažni i montirani sudski proces u aferi „Državni udar“. Simptomatično je da se trenutak napada na nas poklapa u trenutku podizanja lažne optužnice, a da li iza koordinirane agresije na DF stoji i isti potpis pokazaće vrijeme.

Bojović: Nove puteve ne grade, a stare uništavaju

Kao direktnog krivca što je uništen lokalni asfaltni put prema Bukovici, na lokaciji Prearsko brdo, Bojović navodi „Vektru Jakić“. Kaže da je tokom ove zime obavljana vuča balvana i da su, pored ranijih oštećenja, stvorena nova, koja otežavaju odvijanje saobraćaja na ovom dijelu puta.

Jo­va­no­vić: Štite jedanaest odbornika direktora

Jav­nost ni­je ni do­bi­la od­go­vor da li je po­stu­pak po­kre­nut, što bi pred­sta­vlja­lo bru­tal­no kr­še­nje za­ko­na i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­ne du­žno­sti ima­ju­ći u vi­du da je za­htjev u pot­pu­no­sti za­kon­ski ute­me­ljen, ure­dan i bla­go­vre­men. Mi ne­će­mo sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku i do­zvo­li­ti ta­kvo po­na­ša­nje pa ću u na­red­nim da­ni­ma pod­ni­je­ti tu­žbu Uprav­nom su­du i po­kre­nu­ti uprav­ni spor zbog ću­ta­nja ad­mi­ni­stra­ci­je i oči­gled­nog pri­kri­va­nja ne­za­ko­ni­to­sti ko­je vr­še funk­ci­o­ne­ri DPS-a- na­veo je Jo­va­no­vić.

Konačno sklapanje kockica: Katnić oslobodio Sinđelića 2003!

Na današnjoj konferenciji za štampu, Demokratski front je predstavio nova [...]

Sinđelić nije samo ubica u bjekstvu: Glavni Katnićev svjedok – psihički poremećena ličnost (FOTO)

Da specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegovi nalogodavci ne prezaju [...]

Predsjednik DNP Milan Knežević čestita Vaskrs svim hrišćanima

Knežević istovremeno upućuje najsrdačnije čestitke svim pravoslavnim vjernicima u našoj zemlji i šire, uz želju da vaskršnje praznike provedu u miru, dobrom raspoloženju i porodičnoj harmoniji, uz osjećaj suživota, multinacionalne i multikonfesionalne tolerancije u građanskoj Crnoj Gori.

Jovanović: Stanovnici neformalnih naselja u PG politički plijen DPS-a

Stanovnici nefomalnih naselja koji su gradili bespravno, gradili su iz nužde porodične stambene jedinice da bi stekli krov nad glavom. Gradska administracija nije uradila ništa da stopira takvu gradnju a da onu dotadašnju uvede u regularne okvire.

DF: Od danas Katnić neće moći ni jedan jedini dokument da fabrikuje

„Od danas Katnić neće moći nijedan jedini dokument da fabrikuje. Sve je danas morao da dostavi Višem sudu“, rekao je Bulatović. DF će, kako je rekao, nastaviti pravnu, ali i ozbiljnu političku borbu.