Полазећи од распрострањене неправде и бројних деформација у Црној Гори, као удружење које има за циљ јачање сарадње Црне Горе, Србије и Републике Српске и које се залаже за заштиту традиционалних вриједности и права Срба у Црној Гори, од нове владе, у првих 100 дана њеног рада, очекујемо реализацију следећих приоритета:

  1. Да обезбиједи одржавање пописа у редовном термину (прољеће 2021. године).

 

Циљ: Слободно изјашњавање грађана у погледу њиховог националног, језичког и вјерског идентитета и коначно дефинисање већинских и мањинских националних заједница у Црној Гори.

 

  1. Да обезбиједи престанак важења постојећег Закона о слободи вјероисповијести у цјелости.

 

Циљ: Стварање услова за израду новог закона уз учешће свих вјерских заједница; заштита канонског статуса Српске православне цркве и њене имовине у Црној Гори; равноправан статус традиционалних (канонских) вјерских заједница у Црној Гори.

 

  1. Да пречисти бирачки списак.

 

Циљ: Стварање кључног предуслова за одржавање првих демократских избора у Црној Гори.

 

  1. Да подржи иницијативу регионалног економског повезивања, тзв. мини Шенген, и крене да користи бројне могућности сарадње са државама региона, поготово са Републиком Србијом, у области инвестиција, енергетике, инфраструктуре…

 

Циљ: Обнављање привреде, отварање нових радних мјеста и реализација кључних инфраструктурних пројеката.

 

  1. Да Србима омогући запошљавање под једнаким условима са осталим националним заједницама у Црној Гори, што подразумијева пропорционалну заступљеност Срба у јавном сектору и на руководећим мјестима.

 

Циљ: Престанак дискриминације, сегрегације и асимилације српског народа у Црној Гори – обезбјеђивање једнаких услова и права за све.

 

  1. Да измјенама закона и других аката обезбиједи одговарајућу позицију српског језика, културе и ћириличног писма у образовном систему и јавној сфери, сходно чињеници да српским језиком и по последњем попису говори већинска језичка заједница у Црној Гори.

 

Циљ: Обезбјеђивање права говорницима српског језика да се школују на свом језику – престанак дискриминације по основу националности, језика и писма у образовном систему, медијима и култури.

 

  1. Да ради на двојном држављанству са Републиком Србијом.

 

Циљ: Обезбјеђивање права и олакшица за грађане Црне Горе који желе да буду носиоци и корисници двојног држављанства са Србијом.

 

Владислав Бојовић, директор удружења Сарадња за будућност-Црна Гора-Србија-Република Српска и функционер ДНП ЦГ