Везивати економске показатеље у Црној Гори за изградњу 40 километара ауто пута, уз задужење од готово милијарду евра, дјелује доста неозбиљно и нема утемељење у реалним показатељима.
Посматрајући економску ситуацију у периоду 2007. године, прве године у самосталној Црној Гори, закључно са 31.12.2019. године и анализирајућио само неке податке који у крајњем случају доста реално детирминишу стање економије у Црној Гори.
Основни показатељи су стање бруто домаћег производа и стање јавног дуга у овом периоду.

Бруто домаћи производ за период од 2007. године, закључно са 31.12.2019. године повећао се за 2.122,80 милиона евра, док се јавни дуг повећао за 3.086,00 милиона евра. Јасно је да је и у апсулутним износима раст јавног дуга већи о раста БДП-а. Занимљиво је, такође, уочити да се у периоду од 2016. године до 2019, године БДП повећао за 891,30 милиона евра, а јавни дуг за, невјероватних, 1.799,60 милиона евра. Уколико се у обзир узме неспорна чињеница да су у овом периоду распродати и најзначајни привредни ресурси и да се по основу Страних директних инвестиција у Црну Гору слило за овај период преко 9 милијарди евра, поставља се суштинско питање:
Да ли је Црна Гора одржива као економски систем?
Са великим задуживањима и значајним приливом СДИ, Црна Гора је морала имати знатно већи раст БДП-а. Међутим ДПС власт упорно истиче да је раст БДП-а међу највећим у Европи и да је то основни показатељ добре економске ситуације у Црној Гори. Што тај раст не доноси бољи стандард за грађане Црне Горе, актуелни режим то необјашњава, већ спроводи мјере фискалне консолидације не желећи грађане да упозна са непобитним чињеницама да је раст БДП-а последица задуживања, због изградње ауто пута, и да ће завршетком радова доћи до значајне стагнације раста БДП-а.
Потребно је такође посматрати и спољно трговинске билансе Црне Горе као један од значајних индикатора економске ситације у Црној Гори и стања у привреди.
Подаци приказани у табели довољно говоре о томе да у Црној Гори реални сектор( производња) готово да и не постоји. Да нема производње струје и донекле експлоатације боксита могло би се констатовати да је производња нових вриједности престала да постоји у Црној Гори. Покривеност увоза извозом на крају 2018. године износила је свега 17,5% и најнижа је у Европи. И поред изузетно високог прихода, готово милијарду евра, по основу услуга(туризма) дефицит текућег рачуна, на крају 2018. године, износио је готово 800 милиона евра.
Само ови показатељи су више него довољни да прикажу економску ситуацију у Црној Гори.