Monthly Archives: November 2016

30 11, 2016

Pejović: Na dan izbora

November 30th, 2016|

Me­ni je odav­no ja­sno da na pu­tu smje­ne re­ži­ma ne sto­je ni Mi­lo Đu­ka­no­vić ni DPS. Na tom pu­tu sto­ji ame­rič­ka i bri­sel­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja či­ji je Cr­na Go­ra pro­tek­to­rat. Uvje­ri­će se gra­đa­ni Cr­ne Go­re jed­no­ga da­na ka­da se sve taj­ne ot­kri­ju da ovo mo­je upo­zo­re­nje ni­je bez osno­va. Ali, to mi i ni­je ne­ka ve­li­ka utje­ha, ka­da jed­nom bro­ju gra­đa­na ni­je i ne­će ni­ka­da bi­ti. To što oni­ma ko­ji ih sa­vje­tu­je mo­že pa­sti na pa­met da osmi­sle kra­đu iz­bo­ra gra­ni­či se sa ne­vje­ro­vat­nim. No, sve vi­še sam ubi­je­đen da sce­na­rio za iz­bor­ne kra­đe pi­šu nji­ho­vi spon­zo­ri sa stra­ne, jer vi­še i ni­je taj­na da ame­rič­ke pu­dli­ce oli­če­ne u cr­no­gor­skim re­ži­mli­ja­ma bes­po­go­vor­no iz­vr­ša­va­ju sve za­dat­ke.

30 11, 2016

Članovi Predsjedništva DF u posjeti Bundestagu

November 30th, 2016|

Članovi Predsjedništva DF, Nebojša Medojević, Strahinja Bulajić, prof. Branko Radulović i Predrag Bulatović, borave u radnoj posjeti Bundestagu. Prvog dana posjete lideri DF-a su se susreli sa g. Ditmarom Nitanom, članom Predsjedništva vladajućeg SDP-a i izvjestiocem Bundestaga za Crnu Goru

30 11, 2016

DF: Opozicija ima obavezu da zajedno pruži demokratski otpor

November 30th, 2016|

Demokratski front pozdravlja odluku pojedinih opozicionih stranaka da odbiju poziv Duška Markovića da učestvuju u njegovoj vladi. DF kaže da je ta vlada formirana uz pomoć korupcije, kriminala, pritisaka, brutalnog udara na slobodu i prava građana, krađom na izborima, i kao takva ne predstavlja odraz slobodne volje i želje većine građana Crne Gore, a samim tim ne može biti prihvatljiva ni za koga u opoziciji.

28 11, 2016

Koprivica: Šta bi dali da nisu pokušali

November 28th, 2016|

Sad je ja­sno i da bi ne­ki iz re­žim­skih struk­tu­ra da­li mno­go da se ni­je­su upe­tlja­va­li u far­su zva­nu „dr­žav­ni udar“. Ali ni­je­su htje­li ni­šta da ri­zi­ku­ju. Re­žim je oči­to bio spre­man da stvo­ri ha­os u ze­mlji 16. ok­to­bra sa­mo da ne pre­da vlast, oče­ku­ju­ći po­raz od DF-a, i po­red iz­bor­nih ma­hi­na­ci­ja i pri­vo­đe­nja gra­đa­na na in­for­ma­tiv­ne raz­go­vo­re u po­li­ci­ju uoči iz­bo­ra.

28 11, 2016

DNP: Televizija Pink nastoji da izgladi odnose sa DF-om i Milanom Kneževićem

November 28th, 2016|

Knežević se srdačno zahvaljuje što mu Pink istovremeno reklamira i dobro poznavanje stranih jezika, pa će oko sljedećih priloga i sam blagovremeno obavještavati uredništvo gdje ih može preuzeti, jer na pažnju treba uzvratiti pažnjom. Knežević jedino žali što Milo Đukanović dosad nije uspio da nauči nijedan strani jezik, pa mu preporučuje ruski, jer mu u perspektivi može valjati.

27 11, 2016

Bulatovic: Opozicija pobijedila DPS za 800 glasova

November 27th, 2016|

Ka­da su vi­dje­li re­zul­ta­te od 16. ok­to­bra, sad tač­no zna­ju na ko­jem mje­stu su do­bi­li ma­nje gla­so­va pa će se upra­vo na njih ba­zi­ra­ti svim si­la­ma, ka­ko bi po­pra­vi­li „šte­tu“ - sma­tra dr Bu­la­to­vić.

27 11, 2016

„Ekspedicija Evropa“: Zašto Knežević crkava od smijeha

November 27th, 2016|

Sad bi trebalo da se aktivira EU. Crna Gora je kandidat za članstvo u njoj. I Knežević je za EU. Najnoviji Godišnji izveštaj o napretku zvuči principijalno pozitivno. U jednoj tački se posve slažem sa Kneževićem: on kaže da je veoma loš signal „kad EU državu poput Crne Gore naziva primjernim kandidatom za članstvo u EU: ovakva EU će se raspasti prije nego što Crna Gora u nju uđe.“

26 11, 2016

Knežević: DPS se služila nezakonitim i nedemokratskim sredstvima u cilju zastrašivanja birača (VIDEO)

November 26th, 2016|

Voditelj Andrej Afanasjev prvo je razgovarao sa predsednikom Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem.

26 11, 2016

Jovanović: Odsustvo institucionalnog djelovanja dokaz da se radi o fabrikovanoj aferi za odbranu režima Mila Đukanovića

November 26th, 2016|

„Zbog svega što se desilo, Vlada koja će se formirati sljedeće sedmice neće biti legitimna, jer ona nije izraz slobodno izražene volje na demokratskim izborima, niti će biti legalna jer nije izabrana onako kako predviđaju Ustav i zakon“, naglasio je Jovanović.

25 11, 2016

DF: Zbog insceniranog državnog udara smo izgubili dva mandata

November 25th, 2016|

Parlamentarni izbori 16. oktobra bili su najneregularniji od svih dosadašnjih, ocijenili su iz Demokratskog fronta (DF), navodeći je taj politički savez trpio najveće pritiske i da su zbog smanjene izlaznosti birača, koja je rezultat isceniranog državnog udara, izgubili najmanje dva mandata. Predstavnici DF-a prezentovali su danas na konferenciji za novinare izvještaj o izbornim nepravilnostima koji, kako su kazali, obuhvata ukupan predizborni ambijent i sve neregularnosti od afere snimak, do dana izbora.

24 11, 2016

DF: Imamo najuredniju dokumentaciju, ASK štiti DPS

November 24th, 2016|

Milan Knežević, predsjednik DNP-a i funkcioner DF-a, kazao je na konferenciji da je ova odluka Agencije na čijem je čelu Sreten Radonjić skandalozna, te da je „potvrđeno da se Agencija za sprečavanje korupcije stavila na stranu DPS-a i Duška Markovića“.

24 11, 2016

Opozicija bojkotuje izbor predsjednika Skupštine Crne Gore

November 24th, 2016|

Opozicioni politički subjekti – Demokratski front, Demokratska Crna Gora, Socijaldemokratska partija, Demos, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret URA bojkotovaće današnji nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore, na kojoj je najavljen izbor rukovodstva parlamenta.

23 11, 2016

DF: Stanković da povuče potez i odmah suspenduje svog tužioca koji djeluje izvan i iznad zakona i svojih ovlašćenja

November 23rd, 2016|

„Nakon i ovog poslednjeg čina ove tragikomedije, prekvalifikacije krivičnog djela za Sinđelića, kojeg je Katnić optužio da je zajedno sa Dikićem organizator terorističke grupe, a sada postaje, sa Mirkom Velimirovićem, zvanim Paja, bivšim policajcem iz Zubinog potoka, ključni svjedok, na čijim se iskazima temelji čitav sramni lažni državni udar“, smatra DF.

22 11, 2016

Mandić i Knežević sa Dodikom o unapređenju saradnje

November 22nd, 2016|

Tema sastanka bila je potreba unapređenja kulturne saradnje Republike Srpske i Crne Gore, sa posebnim naglaskom na većoj angažovanosti na očuvanju srpskog identiteta, tradicije i jezika, u Crnoj Gori i ostalim srpskim državama. Predsjednik Dodik je, tokom sastanka, istakao potrebu za promocijom i tešnjom saradnjom u oblastima obrazovanja, nauke i kulture između dvije zemlje.

22 11, 2016

Knežević: Protest i bojkot izvjesni, vjerujem u zajednički stav opozicije

November 22nd, 2016|

"Ponuda i dalje stoji, ponuda je vrlo korektna i ona je više od onoga što nudi DPS, i na njima je da odluče da li žele zajedno sa crnogorskom opozicijom da mijenjaju Crnu Goru. Ukoliko se manjinske partije ipak odluče za koaliciju sa DPS-om, mi smo najavili i bojkot i proteste, to su opcije koje su u igri i čini mi se u ovom trenutku vrlo izvjesne", rekao je Knežević.

22 11, 2016

DF: Neće nam čauši DPS-a vitlati mačevima iznad glava, uzvratićemo istom mjerom

November 22nd, 2016|

Upozoravamo Miša Stanišića da ne poziva na obračun protiv članova DF-a, jer ne da se nismo uplašili, već smo spremni da uzvratimo istom mjerom u odbrani našeg i života naših članova porodica. Ako je poslanik Stanišić pomislio da će od nas napraviti glinene golubove za odstrel skrivajući se iza NATO zastave, grdno se prevario. Niti smo glineni golubovi, niti će nam čauši DPS-a vitlati mačevima iznad glava, a da i sami ne osjete reciprocitet.

18 11, 2016

Zogović: Politički pokojnik, Milo Đukanović, bezobzirno potire slavnu antifašističku prošlost Crne Gore

November 18th, 2016|

Demokratska narodna partija je dobronamjerno i blagovremeno nizom saopštenja upozoravala da se odustane od ovog bolesnog nauma, ali na žalost potraga za trunkom savjesti i odgovornosti kod aktuelnog režima je uzaludna rabota i nemoguća misija.

17 11, 2016

Pe­jo­vić: Zašto nema pomirenja

November 17th, 2016|

Kad pad­ne­mo u zam­ku na­vi­ja­nja za na­še i va­še, on­da je to kraj zdra­vog ra­zu­ma i po­če­tak bez­u­mlja u kom se kri­mi­nal­ci i zlo­čin­ci naj­bo­lje sna­la­ze. Či­ni se da to vri­je­me in­ten­ziv­no tra­je.

16 11, 2016

Mandić: Ako manjinske stranke odu uz manjinu, mi ćemo na ulicama pokazati ko je većina

November 16th, 2016|

Na sinoćnjem sastanku predsjedništva DF-a i opštinskih odbora konstituenata DF-a u Nikšiću, poručeno je da će pobijediti demokratske snage u Crnoj Gori, a da Milo Đukanović neosnovano prijeti, upirući prstom na DF oko „državnog udara“ da će neko završiti na robiji.

12 11, 2016

Knežević: Đukanović će u slučaju bilo čije likvidacije iz rukovodstva DF–a lično snositi posljedice tog čina

November 12th, 2016|

“Iskreno zainteresovan da mu uslišim želju, pozivam Mila Đukanovića i ostatak njegovog kastriranog čopora da mi ne mjere strah, već da me lično posjete na adresu : Mojanovići BB, druga kuća pored željezničke stanice „Golubovci“. Obavještavam ih da nemam nikakvo oružje, tenkove, MIG–ove, ruske raketne sisteme, motorole i jotafone, čak ni smrtonosne praćke i peckalice, jer mi je za njih i njihovog šefa dovoljan šipkovi prutić kojim ću ga tako isfrskati po južnom dijelu leđa da mu nikad više ne padne na pamet da organizuje atentat na samog sebe“, ističe Knežević.

11 11, 2016

Knežević: Svakom je jasno da predsjednik DPS-a stoji iza režije samoatentata

November 11th, 2016|

Pošto je Milo Đukanović opsjednut mojim govorima iz izborne kampanje, posebno pozivom „juriš na biračka mjesta“, više nemam dilemu da on lično, sa podvojenim šizofrenikom Bebom Popovićem uređuje Pink i preko „Minut-dva“ šteluje optužnicu koju Milivoje Katnić bezuspješno pokušava naučiti napamet.

10 11, 2016

Knežević tuži režimske medije

November 10th, 2016|

Zbog kontinuiranog i orkestriranog iznošenja brutalnih neistina i podmetačina na njegov račun, član Predsjedništva DF-a i predsjednik DNP-a, Milan Knežević će u cilju zaštite svog ugleda i časti tužiti medijske kuće „Pink“, „Informer“, „Dnevne novine“, „Pobjedu“ i portal „CDM“. Ovi tzv. mediji, svakodnevno, dezavuišu javnost iznošenjem netačnih konstrukcija i izmišljotina na račun predsjednika DNP-a sa isključivom namjerom omalovažavanja njegove ličnosti i integriteta kao i ugrožavanja njegove bezbjednosti.

10 11, 2016

Mandić: Đukanović potvrdio da je Katnić član kriminalne organizacije

November 10th, 2016|

"Svi učesnici ovog monstruoznog plana kojim je trebalo obezbijediti još jedan krug vlasti Đukanoviću, očigledno su unaprijed upoznati sa ulogama i zaduženjima koja su dobili. Glavni specijalni tužilac je takođe dio ukupnog plana jer je on bio najvažnija karika uskog kruga organizatora direktnog prenosa sprečavanja isceniranog državnog udara kojim se na dan izbora nanijela nenadoknadiva šteta opoziciji. Sinoćna zaklinjanja u vlastitu nevinost u odnosu na organizaciju državnog udara i prebacivanje odgovornosti na DF, proziran je i lako dokučiv naum prevejanog političkog prevaranta koji vlastito nedjelo pokušava da podmetne drugima.

9 11, 2016

DF: Svijet se mijenja i SAD će od sada podržavati demokratiju i vladavinu prava na Balkanu

November 9th, 2016|

Svijet se mijenja i SAD će od sada podržavati demokratiju, vladavinu prava i prosperitet na Balkanu, poručili su danas predstavnici DF-a ispred Ambasade SAD-a u Podgorici. Oni su pozvali sve strukture lojalne demokratiji u Crnoj Gori da se svrstaju uz DF, jer od danas počinje sistemska promjena u politici SAD-a koja više neće podržavati korupirani, [...]

8 11, 2016

Žene Fronta: Katniću, sram te bilo (FOTO)

November 8th, 2016|

Jedna od najangažovanijih i najmobilnijih grupa - Žene Fronta, realizovala je još jednu, u nizu bezbroj svojih akcija: performans ispred zgrade Tužilaštva, prilikom čega su bile naoružane transparentima - porukama za specijalnog državnog tužioca i - kontroverznim antidržavnim oružjem razornog dometa - PRAĆKAMA. Nakon što su praćkama nanišanile zgradu, čula se komanda: "Pali!"

8 11, 2016

Koprivica: Javni fijasko Glavnog specijalnog tužioca

November 8th, 2016|

Cio nastup Katnića i njegova priča o „ubačenim stranim agentima“ pokazali su se kao jeftina i providna konstrukcija, a pres-konferencija imala niz nedopustivih propusta, koji ukazuju na diktat aktuelnog režima i klasične, već viđene montaže. Zato se Katnić i pojavio kao naručeni branilac takve ujdurme, koju bi i student prve godine kriminalistike lako oborio.

7 11, 2016

DF: Tužilaštvo u funkciji uspostavljanja Vlade Duška Markovića

November 7th, 2016|

Demokratski front nema nikakve veze sa pokušajem terorističkog napada 16. oktobra u Crnoj Gori - ni kao savez niti kao pojedinci. To je na konferenciji za novinare saopštio Predrag Bulatović.

6 11, 2016

Knežević: Tužilaštvo dotaklo dno, Đukanović najavljuje diktaturu i progon DF-a

November 6th, 2016|

„Mi nemamo nikakvu dilemu da je specijalno državno tužilaštvo u stvari postalo najobičnija ispostava Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista, posebno poslije današnje konferencije za štampu, gdje su novi prezentovani dokazi sa kompletnom HTZ opremom, već poslužili kao predmet sprdnje, ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu“, istakao je Knežević

4 11, 2016

Lakušić: Živimo u atmosferi vanrednog stanja

November 4th, 2016|

Politička nestabilnost u Crnoj Gori danas je potpuno evidentna, i nju ne može zamagliti nikakvo friziranje aktuelne situacije od strane DPS-a i njegovih krugova moći. Svim građanima Crne Gore u potpunosti je jasno da je zbog manipulativnih radnji Mila Đukanovića Crna Gora danas duboko podijeljena zemlja, za šta on, kao šef režima, kreator i pokretač cjelokupne krize, snosi punu odgovornost pred građanima i vremenom pred nama.

3 11, 2016

DF: Smjena vlasti će se desiti bez obzira na ludilo i haos u glavama pojedinaca iz DPS-a

November 3rd, 2016|

„Predstava sa izvjesnim Sinđelićem, koji vladinim avionom, kao terorista-dobrovoljac stiže u Crnu Goru je po svojoj komičnoj noti zasjenila čak i čuveni intervju Milivoja Katnića, pa čak i predlog DPS-a da za mandatara predloži jednog Duška Markovića. I sad, ta ekipa, ojačana ,,ključnim svjedokom“, osmatra političku scenu, i pošto vide da su im ona 42 mandata sve dalje, smišljaju kako da Crnu Goru uvuku u novi haos, a mi im poručujemo da se odmah okanu ćorava posla jer svaka spletka, podvala i prevara, koju vjerovatno imaju na umu, može dovesti do teških posledica“, navodi se u saopštenju DF-a.