Monthly Archives: February 2017

28 02, 2017

Jovanović podnio prijavu protiv 11 odbornika DPS u Podgorici zbog sukoba interesa

February 28th, 2017|

Imajući u vidu da Agencija za sprečavanje korupcije ne želi da vrši svoju zakonom predviđenu funkciju a to je da na osnovu sopstvenih saznanja, odnosno po službenoj dužnosti - ex officio, pokrene postupke za utvrđivanje povrede Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu koji se odnosi na ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnio sam prijavu protiv [...]

27 02, 2017

Pejović: Mir nema alternativu

February 27th, 2017|

Stra­šno je, Cr­na Go­ro, ka­kav sve po­ten­ci­jal u svom na­ro­du imaš, a ka­kav ljud­ski ot­pad ga­jiš na vr­hu pi­ra­mi­de, pri­mi­je­ti je­dan uče­snik na pro­te­sti­ma De­mo­krat­skog fron­ta, kao što je stra­šno ka­kav po­ten­ci­jal dat od Bo­ga imaš da tvo­ji gra­đa­ni ži­ve u sre­ći i bla­go­sta­nju, a ka­ko si do­zvo­li­la da te do go­le ko­že pljač­ka gru­pa pre­va­ra­na­ta, usto­li­če­na na naj­ve­ćim dr­žav­nič­kim funk­ci­ja­ma.

25 02, 2017

Mandić i Knežević ukazali senatorima na falsifikate Karpentera i Jia u izvještaju za pristupanje CG u NATO (FOTO)

February 25th, 2017|

Mandić i Knežević su priložili i opsežan elaborat koji je sačinio dr Aleksandar Raković, sa posebnim osvrtom na izvještaje Karpentera i Hojt Jia. U tom elaboratu se kaže da su oba referata izložena na sesiji NATO Expansion: Examining the Accession of Montenegro, a na kojoj je trebalo da ubijede senatore u to da za prijem Crne Gore u NATO pakt ima opravdanja, bila neubedljiva. „Sadržavala su površna zapažanja i neistinite, čak lažne, prikaze prilika u Crnoj Gori te da je stoga potrebno podrobno se pozabaviti time šta su oni izgovorili i odgovoriti na njihove tvrdnje, naveli su funkcioneri DF-a.

25 02, 2017

Интервју Милан Кнежевић, емисијa “Огледало”

February 25th, 2017|

https://www.youtube.com/watch?v=GlW0InfGCJE

25 02, 2017

Lakušić: Targetiranje Rusije kao spoljnog neprijatelja prerasta u međunarodnu kompromitaciju CG

February 25th, 2017|

Na pitanje da li bi ovakav odnos Podgorice i Moskve mogao da ima posledice i kakve, Lakušić je jasan. Tvrdi da posljedice takvog odnosa idu samo u prilog kompromitaciji režimske Crne Gore u međunarodnim okvirima, kao zemlje čiji čelnici, koji kontrolišu sve poluge vlasti, umišljaju da su jedan od ključnih faktora u međunarodnim odnosima.

23 02, 2017

Jovanović: Još jedna kompromitacija Tužilaštva

February 23rd, 2017|

Ta­ko­đe je in­di­ka­tiv­no što se ovo de­ša­va pred odr­ža­va­nje lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću, ko­je opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je jer ne po­sto­je ele­men­tar­ni uslo­vi za slo­bod­no iz­ja­šnja­va­nje gra­đa­na. Oslo­ba­đa­nje Ra­do­ji­či­ća, kao du­go­go­di­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i is­tak­nu­tog funk­ci­o­ne­ra DPS-a, imam uti­sak, tre­ba­lo je da stvo­ri uti­sak da biv­še ru­ko­vod­stvo DPS-a u Nik­ši­ću to­kom vr­še­nja vla­sti ni­je ra­di­lo ni­šta ne­za­ko­ni­to i to bi tre­ba­lo da se pred­sta­vi kao do­dat­ni vje­tar u le­đa DPS-u na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.

23 02, 2017

Ustavna žalba zbog nezakonitog ukidanju imuniteta

February 23rd, 2017|

Član Predsjedništva DF-a Predrag Bulatović kazao je da Mandić i Knežević od parlamenta još nijesu dobili odluku da im je imunitet oduzet i da je donesena odluka o određivanju pritvora.

22 02, 2017

Bulatović: Stanković opet na potezu, slijedi i ustavna žalba

February 22nd, 2017|

Kulminacija se prema njegovim riječima dogodila na dan kada je održana skupštinska sjednica i to u vrlo složenim političkim i bezbjedonosnim okolnostima."Zato DF pozdravlja obavezujuće uputstvo Stankovića, koji je zabranio pritvaranje lidera DF. Mnogo puta smo ga pozivali da se uključi u slučaj u okviru svojih ingerencija koje nijesu male, i učinio je to u posljednjem momentu" tvrdi Bulatović pojasnivši motive i očekivanja od podnijete prijave DF protiv Brajovića i Škrelje!

22 02, 2017

OO DNP Pljevlja: Raspad sistema u režiji Mirka Đačića

February 22nd, 2017|

Potpuno urušavanje sistema u odlazećoj lokalnoj upravi u dobroj mjeri je posledica namjere takozvanog predsjednika opštine da organe opštine pretvori u instrument njegove lične vlasti i objekt njegove lične frustracije. Nažalost, sve se to odražava na stanje u Pljevljima i prelama preko leđa njenih građana.

22 02, 2017

Milo sudi rivalima i srpskom narodu

February 22nd, 2017|

„Takva pozicija spoja političke sile, ekonomske moći i kriminalnih sfera crnogorskog društva napravila je duboki jaz u Crnoj Gori, a sada se bukvalno nalazimo u fazi prinuđene odbrane i zaštite srpskog identiteta. Sećamo se predvečerja referenduma o crnogorskoj nezavisnosti i činjenice da je kompletna predreferendumska kampanja bloka za nezavisnost vođena na antisrpskoj histeriji, na progonu srpskog jezika, na brutalnim napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu i na sve ono što ima srpski predznak u Crnoj Gori. U tom kontekstu treba posmatrati i politički progon neprikosnovenih srpskih lidera Andrije Mandića i Milana Kneževića u Crnoj Gori i ovaj sudski politički proces koji treba da se vodi jeste zapravo suđenje srpskom narodu“, kaže Zogović.

21 02, 2017

Zogović: Ne čudi što se Ranko i njegova star-mlada kopija gnušaju slobodne, dostojanstvene i uspravne Crne Gore

February 21st, 2017|

U momentu kada sve progresivne snage crnogorskog društva očekuju makar minimum kompromisa između opozicionih subjekata, SDP se iz žablje perspektive gnuša slobodne i uspravne Crne Gore, dok istovremeno neometano ulazi u vlast sa DF-om u opštinama koje su upravo zahvaljujući snazi Demokratskog fronta postale opozicione. Gospodine Zečeviću davno je rečeno da lakej ne vjeruje da postoje pošteni ljudi, jer sve ljude mjeri po sebi!

20 02, 2017

Jovanović: Postupak ukidanja imuniteta i određivanja pritvora Kneževiću i Mandiću je pravno ništavan

February 20th, 2017|

Zahtjev SDT o davanju odobrenja za krivično gonjenje i određivanje pritvora poslanicima je u samom startu predstavljao kršenje ustavne i zakonske procedure jer je Milivoje Katnić, suprotno svojim ovlašćenjima, preuzeo nadležnosti sudske instance i zatražio odobrenje i za određivanje pritvora.

20 02, 2017

Knežević: Bili smo pod Ostrogom, ali da se pomolimo

February 20th, 2017|

On je danas u Sprecijalnom državnom tužilaštvu dao izjavu u vezi sa optužbama koje mu se stavljaju na teret da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije koja je 16. oktobra trebalo da izazove nemire u Crnoj Gori.

18 02, 2017

Srbi ujedinjeno u Beogradu: Stop pogromu Srba u Crnoj Gori!

February 18th, 2017|

Danas se u Beogradu, ispred Ambasade Crne Gore, u organizaciji Asocijacije srpskih internet medija, održava protest „Stop pogromu Srba u Crnoj Gori!“. Protest je počeo u 12.00 časova intoniranjem himne „Onamo, ‘namo“. U ime organizatora, skup su pozdravili Veljko Čupić i Miljan Glišić. „Zahvaljujemo se svim medijima koji su podržali ovaj protest i onima koji [...]

17 02, 2017

Jovanović: Mladi DNP će pružati besplatnu pravnu pomoć majkama koje koriste pravo na naknadu

February 17th, 2017|

Organizacija mladih Demokratske narodna partija Crne Gore obavještava majke koje su korisnice socijalne nadoknade po osnovu rođenja troje i više djece da ćemo, u narednom periodu, vršiti besplatnu pravnu pomoć u vidu pisanja žalbi svim korisnicama ovog prava, koje im se suprotno Ustavu umanjuje rješenjima koja im se ovih dana dostavljaju od strane centara za socijalni rad.

17 02, 2017

Mandić i Knežević predali krivičnu prijavu VDT-u protiv Ivana Brajovića i Luiđa Škrelje

February 17th, 2017|

U prijavi se traži hitno postupanje VDT-a u ovom slučaju, imajući u vidu da su u svojstvu predsjednika Skupštine i predsjednika Administrativnog odbora, u više navrata i u kontinuitetu, počinili niz krivičnih djela, počev od prihvatanja zakonski neutemeljenog zahtjeva Glavnog specijalnog tužioca, zakazivanja sjednice mimo poslovničke procedure i falsifikovanja službene zabilješke-Izvještaja administrativnog odbora, na osnovu čega je Skupština donijela odluku o davanju odobrenja za krivično gonjenje i određivanja pritvora.

17 02, 2017

Suđenje Kneževiću odloženo za 16. mart: Potrudiću se da se ovo nikom više ne desi

February 17th, 2017|

Knežević je nakon što je izašao iz sudnice saopštio da će se potruditi da se nikad nikom ne desi to što se desilo njemu, a potom otišao da da izjavu u CB Podgorica povodom dešavanja u Skupštini prije nekoliko dana.

17 02, 2017

Zogović: DPS je crn obraz Crne Gore

February 17th, 2017|

Vrijeđa vas istina a ne vrijeđa vas što desetine hiljada naših majki protestuje širom Crne Gore, i sto ste poštenu Crnu Goru doveli na sami rub egzistencije, da bi se vaše porodice i krugovi bliski vama šepurili u nelegalno stečenom luksuzu a vaše ideološke junoše nosile majice sa porukama kako treba urinirati po sirotinji. Vi ste lažna gospodo zapravo crni obraz Crne Gore i jedno od najvećih zastiđa u njenoj istoriji

17 02, 2017

Knežević: Hoće da me osude i uklone iz politike

February 17th, 2017|

“Jasna je namjera tužilaštva da me poslije godinu i po osudi na kaznu zatvora od šest mjeseci kako bi mi automatski prestala poslanička funkcija i time pokušali da me eliminišu iz političkog života. Nijesam se uplašio te mogućnosti, ne postoji ta kazna koja bi me mogla zaustaviti u političkim aktivnostima koje sprovodim ovih mjeseci, kao što je organizovanje narodnog referenduma oko učlanjenja u NATO, i rad na afirmisanju ideje o srpsko-bošnjačkom pomirenju

16 02, 2017

Pe­jo­vić: Žao mi je

February 16th, 2017|

Ključ pro­ble­ma u ovoj be­sud­noj ze­mlji je ne­po­sto­ja­nje ele­men­tar­nog osje­ća­ja za po­tre­be gra­đa­na. Naj­vi­še za­to što se kre­a­to­ri eko­nom­ske po­li­ti­ke pri­je funk­ci­ja ko­je su im do­di­je­lje­ne sa pri­vre­dom ni­je­su sre­li ni u udž­be­ni­ci­ma. U Cr­noj Go­ri vlast de­re gra­đa­ne i sve sva­lju­je na gr­ba­ču naj­u­gro­že­ni­jih slo­je­va dru­štva. Pu­tem me­di­ja tru­be o us­pje­si­ma, „naj­ve­ćim u isto­ri­ji“. Sve to dje­lu­je gro­tesk­no. Či­ni mi se kad vi­dim obi­čan svi­jet ka­ko sve ovo mir­no pri­hva­ta i ću­ti, da bo­lje ni­je­smo ni za­slu­ži­li.

16 02, 2017

RT: Anti-NATO opozicionari izgubili imunitet zbog protivljenja ulasku CG u NATO

February 16th, 2017|

Crna Gora je duboko podijeljena država dok čeka ratifikaciju u NATO, a dvojici opozicionara je juče skinut diplomatski imunitet zbog ovog problema. Oni su osumnjičeni za navodni pokušaj svrgavanja režima sa vlasti koja želi da Crnu Goru pridruži NATO-u – ovako prenosi jučerašnji događaj RT (Russia Today). RT navodi da je skidanje imuniteta dio borbe vlasti protiv anti-NATO-vskih snaga u Crnoj Gori.

16 02, 2017

DF: Krivična prijava protiv Ljuiđa Škrelje i Ivana Brajovića

February 16th, 2017|

Nakon niza neregularnosti, Brajović kao predsjednik Skupštine, opet mimo procedure, a na zahtjev 28 poslanika koji su tražili vanredno zasijedanje, potpuno neregularno zakazuje hitnu sjednicu kako bi se što brže ostvario pakleni naum da se lideri DF-a nezakonito liše slobode.

16 02, 2017

Knežević: Rusija podržava vojnu neutralnost Crne Gore; optužbe protiv lidera DF-a smišljen politički proces (VIDEO)

February 16th, 2017|

Jučerašnja dešavanja u Skupštini Crne Gore predstavljaju kulminaciju svega onog što je režim Mila Đukanovića planirao i inscenirao u formi tzv. državnog udara 16. oktobra kada je Demokratki front i Rusiju optužio da stoji iza sprečavanja plana ulaska Crne Gore u NATO, kaže Milan Knežević. Lideri DF-a se nalaze pod strašnom medijskom i institucionalnom satanizacijom svih ovih mjeseci. Mi smo direktno optuženi bez ijednog dokaza da stojimo iza planiranja krvoprolića u noći izbora.

15 02, 2017

Bulatovic: Proces je instruiran, Katnić je uputio nedostatan pravnički akt

February 15th, 2017|

"Održana je nevaljana sjednica sa nevaljanim aktom. Katnić da pozove Škrelju na razgovor jer je falsifikovao odluku administrativnog odbora. Kao i Brajovića", naveo je Bulatović.

15 02, 2017

Poslanici DF-a „pozdravili“ režimske kukavice (VIDEO)

February 15th, 2017|

Milan Knežević i direktor podgoričke policije Jovica Rečević dogovorili su se da poslanici uđu na sporedni ulaz. Pri ulasku u Skupštinu došlo je do više incidenata i guranja između poslanika DF-a i policije. Kada su poslanici DF-a pokušali da uđu plenarnu salu DF je uputio zahtjev da se novinarima dozvoli da ostanu u parlamentu dok su oni tu.

15 02, 2017

DF ispred Skupštine: Nećemo se zaustaviti dok ne oslobodimo Crnu Goru (FOTO, VIDEO)

February 15th, 2017|

„Nećemo se zaustaviti dok ne oslobodimo Crnu Goru demokratskim sredstvima,“ rekao je predsjednik DNP-a Milan Knežević i naglasio da se odsudna borba privela kraju. „Ja sam spreman da izdržim još 100 godina ovakve borbe“, rekao je Knežević. Lider DNP-a istakao je da da zna da su „oni spremni da se nagode ako se odreknemo od srpstva“. „Ali toga neće biti, i od danas je sve lično“

14 02, 2017

Bulatović: Tužilaštvo nema pravo da zatraži od Skupštine da donese odluku o određivanju pritvora poslaniku

February 14th, 2017|

Kao prvo, na dnevni red je stavio pravno nevaljan zahtjev Glavnog specijalnog tužioca, koji je suprotan Ustavu i zakonu, o određivanju pritvora Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Očigledno je da Đukanović preko svog poslušnika Katnića, želi da smjesti u zatvor lidere DF-a, a da to izvršava predsjednik nelegitimne Skupštine.

14 02, 2017

Ruski poslanik: Represije protiv Kneževića i Mandića mogu razbuktati rat

February 14th, 2017|

Zato je za partiju „Rodina“ Milan Knežević ne samo istomišljenik, već i saborac, kao i svi ostali koji vode „neravnopravnu borbu sa evrobirokratijom i vojno-političkom NATO mašinerijom“, dodaje Aleksej Žuravljov.

11 02, 2017

Na sjednici OO DNP Bijelo Polje osuđeni progoni rezima nad DF-om i podržana ideja o referendumu za NATO

February 11th, 2017|

Na sjednici Opštinskog odbora Demokratske narodne partije Bijelo Polje, kojoj je prisustvovao predsjednik Partije Milan Knežević, najoštrije je osuđen nastavak progona DF-a od strane režima Mila Đukanovića, i iskazana puna podrška uhapšenim članovima DF-a, Mihailu Čađenoviću i Nikoli Bajčetiću. Zauzet je stav da svaki novi atak na funkcionere i simpatizere DF-a može eskalirati u oblike [...]

11 02, 2017

Jovanović: Stijepović rekao naglas ono sto zna cijela Crna Gora, svaki državni i lokalni projekt DPS sprovodi kao partijski interes

February 11th, 2017|

Imajući u vidu da je tačnost onoga što je Slavoljub Stijepović iznio apsolutna, i da je šef kancelarije UNICEF-a, gospodin Bendžamin Perks kao predstavnik institucija koje su podržale ovaj projekat takođe imao privilegiju da čuje da će sredstva koja je uložio ovaj međunarodni fond, biti iskorištena u partijske svrhe, suvišno je tražiti javno izvinjenje od gospodina Stijepovića već mu treba iskazati zahvalnost na javnoj potvrdi onoga što svi u Crnoj Gori znaju a to je da DPS vrši vlast isključivo vođen partijskim interesom i zloupotrebljava sve što se zloupotrijebiti može.