Monthly Archives: March 2017

29 03, 2017

Knežević: Ratifikacija u Senatu uvod u aneksiju Crne Gore

March 29th, 2017|

Odluka o pristupanju NATO - u koju bi izglasao krnji Parlament “državnog udara “ ne bi odražavala većinsku volju građana Crne Gore i dodatno bi produbila opštu društveno političku krizu. Pošto smo se u izbornoj kampanji svi snažno zalagali za organizovanje referenduma kao najdemokratskijeg modela provjere narodne volje, sad imamo priliku da ličnim primjerom zbilja dokažemo da nam je interes građana na prvom mjestu

27 03, 2017

DF: Protest i poništenje izbora u NK, tužba protiv trgovaca oružjem

March 27th, 2017|

Ovaj zaokret nije slučajan, nego je neko od scenarista, shvatajući da ne postoji ni jedan relevantan dokaz za optužbe protiv DF-a pokušao da nas sada predstavi kao nesposobne i neozbiljne za veliku operaciju koja je navodno pripremana, kako bi unaprijed pripremio teren za smiješnu optužnicu koju mora da podigne Katnić. Kada javnost bude zbijala šale sa tekstom optužnice i navodnom ulogom DF-a, režimski medijski izgovor će biti kako je DF nesposoban, kako Rusi nijesu držali mnogo do njih, i slično“

27 03, 2017

Bojović: Opstanak Pljevalja je moguć – saobraćajna povezanost

March 27th, 2017|

Kod seoskih puteva treba prekinuti besmislenu politikantsku praksu asfaltiranja po par stotina metara, već odrediti prioritete i radeći temeljno i kvalitetno, povezati prije svega sela u kojima većpostoje značajnija poljoprivredna proizvodnja i ozbiljnija gazdinstva

25 03, 2017

Knežević: Terorizam izgovor za progon Srba

March 25th, 2017|

Ne, i sve što dođe ja sam mu naredan. Ako su mnogo značajniji i važniji ljudi u istoriji čovečanstva bili iza rešetaka, može i jedan političar iz Crne Gore. Važno je da naši politički protivnici znaju da naš demokratski otpor ne može ugasiti niti slomiti bilo kakav vid represije. I bio Milan Knežević na slobodi ili u istražnom zatvoru, naša borba će se nastaviti, jer nemamo prava da ustuknemo.

25 03, 2017

Lideri DF-a sa potpredsjednikom Dume: Crnogorski režim kreira rusofobiju

March 25th, 2017|

„Aktuelni režim pokušava da na sve moguće načine kreira ambijent otvorene netrpeljivosti, čak nerijetko i mržnje prema Rusima, ruskoj kulturi i običajima, ruskom jeziku i ruskoj globalnoj politici, jednom riječju crnogorski režim kreira opštu rusofobiju. Posebno je inteziviran progon Demokratskog fronta, njegovih lidera i funkcionera

25 03, 2017

Jovanović: Odluka Ustvnog suda je politička a ne pravna

March 25th, 2017|

Pravo majki na primanje naknade po osnovu rođenja troje u više djece je stečeno pravo, koje je doživotno i koje su stekle na osnovu važećeg zakona, u zakonom propisanom postupku, pa kasnija promjena propisa ne može i ne smije uticati na subjektivno pravo nastalo na temelju bivšeg propisa

24 03, 2017

Knežević: Narod mora da se pita na referendumu hoće li u NATO

March 24th, 2017|

„DF smatra da se odluka o eventualnom učlanjenju Crne Gore u NATO mora isključivo donijeti na referendumu“, istakao je Knežević.

24 03, 2017

DF Plav položio vijenac na spomen česmi i na Trgu žrtava NATO agresije u Murini

March 24th, 2017|

Napad na suverenu državu, koja je branila svoj Ustavni poredak do kraja je razotkrio imperijalistički karakter ove vojne organizacije. Građani Crne Gore pamte mračne i tužne dane kada su agresori sa distance od nekoliko desetina hiljada metara zasipali bombama našu domovinu svirepo ubijajući civilno stanovništvo i divljački razarajući infrastrukturu

24 03, 2017

Unija za neutralnost pokreće tužbu protiv NATO-a (VIDEO)

March 24th, 2017|

„Opšte je poznato da intervencija koja je ironično nazvana ‘Milosrdni anđeo’ predstavlja presedan u međunarodnom javnom pravu, urađena mimo odluke Savjeta bezbjednosti, što nam daje za pravo da podignemo ovu tužbu. Ovo se tiče svih građana Crne Gore. Sve više pripadnika mlade generacije obolijeva od malignih oboljenja. Tražićemo da se naplati šteta koju je proizvela NATO organizacija a taj novac bi poslužio otvaranju onkoloških centara“, dodao je Jovanović.

23 03, 2017

DF: Katnićev najveći problem je suočavanje sa vlastitom prošlošću

March 23rd, 2017|

„Istovremeno se pokušava nanijeti šteta političkim protivnicima tako što ćete njihovu legitimnu borbu za odbranu vlastite časti i dostojanstva da pretvorite u nekakvu problematičnu i sumnjivu akciju. Umjesto činjenice i istine koja je svima poznata – da su funkcioneri DF-a i čitavi DF bez ijednog dokaza napadnuti od strane kriminalne bande Mila Đukanovića, koja se krije iza institucija države CG i čija je udarna pesnica Milivoje Katnić, sada se ovom jeftinom propagandom mijenjaju teze i plasira laž kojom se od žrtve pokušava napraviti nasilnik“, navode iz DF-a.

23 03, 2017

Bulatović: Katnićev agent provokator glavni akter farse „državni udar“

March 23rd, 2017|

Pored navedenih nezakonitosti, dodaje on, jasno je da je glavni specijalni tužilac samog sebe postavio na vrh akcije sprečavanja navodnog državnog udara i terorizma, a što mu po zakonima i Ustavu ove zemlje ne pripada.

23 03, 2017

Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

March 23rd, 2017|

Bje­lo­po­ljac Ra­do­van Ra­ko­če­vić op­tu­žio je lje­ka­re Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje i Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce u Ri­snu za ne­pro­fe­si­o­na­lan i neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma nje­mu kao pa­ci­jen­tu zbog če­ga je pri­je go­di­nu po­kre­nuo tu­žbu pro­tiv tih usta­no­va. On ob­ja­šnja­va da je 27. no­vem­bra 2011. go­di­ne, igra­ju­ći fud­bal na utak­mi­ci, iz­vr­nuo skoč­ni zglob na [...]

22 03, 2017

Pe­jo­vić: Tajne službe

March 22nd, 2017|

Zlo­či­ni taj­nih slu­žbi nad vla­sti­tim na­ro­dom se mo­ra­ju raz­ot­kri­ti ako že­li­mo istin­ski za­ko­ra­či­ti u bu­duć­nost. Cr­na Go­ra mo­ra sa­zna­ti isti­nu o broj­nim do­ga­đa­ji­ma ko­je su taj­ne slu­žbe re­ži­ra­le da bi upo­tri­je­bi­le si­lu nad svo­jim gra­đa­ni­ma. Ko­nač­no mo­ra­mo sa­zna­ti ko su na­še kom­ši­je i po­zna­ni­ci, špi­ju­ni na ra­du kod taj­ne po­li­ci­je i ko­ji su to kva­li­te­ti ko­ji su ih pre­po­ru­či­li da mo­gu da­va­ti ocje­ne o ča­snim lju­di­ma.

21 03, 2017

Jovanović: Katnić prikriva dokaze da nije dostavio izvještaj

March 21st, 2017|

Umjesto da se javnosti izvini za nemar, ukoliko je uopšte postojao u ovom slučaju, i da se eventualno radi o tehničkoj grešci, zbog čega izvještaj nije objavljen, i da zbog svega toga sam podnese ostavku ( iako takvo izvinjenje ne bi imalo uporište u logici i da, od 10. februara do 20. marta, niko nije uoči takvu grešku),iz ovog Tužilaštva su pokušali da prikriju tragove neizvršavanja svoje zakonske obaveze.

20 03, 2017

Knežević se Stankoviću žali na Katnića

March 20th, 2017|

S obzirom na to da je i prije ovoga GST u javnosti iznosio optužbe protiv mene, to ovakvo njegovo nezakonito ponašanje, kojim mi se uskraćuje osnovno pravo na odbranu, navodi na razuman zaključak da tužilac zloupotrebljava svoj položaj i ovlašćenja s namjerom da mi nanese štetu i time me onemogući da se branim od lažnih optužbi, piše u pritužbi Kneževića.

19 03, 2017

Jovanović: Stanković da sankcioniše Katnića

March 19th, 2017|

Imajući u vidu da su nezakonitosti i nepravilnosti u radu SDT vršeni u kontinuitetu, jasno je da je potrebno da VDT preduzme sve zakonske mjere jer će u suprotnom i sam učestvovati u prikrivanju i afirmiaciji ovakvog postupanja. Vjerujem da nije slučajno to što je svo vrijeme, a posebno od oktobra 2016. godine, Stanković uzdržan u odnosu na postupanje Katnića, ali shodno zakonu, time njegova odgovornost nije ništa manja i shodno ovlašćenjima on treba da reaguje u pravcu suzbijanja nepravlnosti i nezakonitosti.

19 03, 2017

Knežević: Neka Đukanović proda penthaus u Dubaiju i eto novca za naknade majkama (VIDEO)

March 19th, 2017|

https://www.youtube.com/watch?v=dXW3IckM5II

18 03, 2017

Knežević: Neka Đukanović proda penthaus u Dubaiju i eto novca za naknade majkama

March 18th, 2017|

Ne treba niko da vas žali vi ste za Gorski vijenac, vi ste obraz Crne Gore", poručio je Knežević.

18 03, 2017

DF: DPS uz pomoć mafije krenuo u otvoreni rat sa DF-om

March 18th, 2017|

„Nema sumnje da je mafija ovaj teroristički napad na DF izvela u saradnji sa svojim strateškim partnerima iz policije koji decenijama kontrolišu šverc cigareta, droge i oružija.Međutim, onaj koji stoji iza ove terorističke akcije treba da zna da ne postoji način da se DF obeshrabri i zaustavi u borbi za slobodnu Crnu Goru.

17 03, 2017

Bo­jo­vić: Nemaju za plate, a glume mecene

March 17th, 2017|

To, me­đu­tim, ne spre­ča­va lo­kal­nu vlast da jed­nu od op­štin­skih uli­ca na gugl ma­pa­ma upi­še kao Uli­cu Kr­sta Zr­no­vog Po­po­vi­ća, kan­di­du­ju­ći Da­ni­lov­grad za dru­gi za­vi­čaj ove isto­rij­ske lič­no­sti. Iz iona­ko oskud­ne fi­nan­sij­ske ka­se na­še op­šti­ne, lo­kal­na vlast je uspje­la da ne­što iz­dvo­ji za jed­nu kva­zi-isto­rij­sku TV se­ri­ju.

16 03, 2017

Rend Pol: Većina u Crnoj Gori ne želi NATO (VIDEO)

March 16th, 2017|

Mislim da je Mekejn pravi, ali zaista pravi primjer za ograničavanje mandata. Mislim da je on prevazišao svoj vrhunac, da je sada malo izglavljen. (Rend Pol) Američki senator Rend Pol koji je juče blokirao raspravu Senata na temu učlanjenja Crne Gore u NATO, kazao je američkim medijima da je jedan od argumenata da CG ne [...]

16 03, 2017

Knežević: Pokušao sam da zaštitim šatore kada su me napali

March 16th, 2017|

Knežević nije priznao krivicu, ocjenjujući da je optužnica politička konstrukcija Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva, s ciljem da se ubrza namjera aktuelnog režima da zabrani rad DF-a.

16 03, 2017

Lideri DF-a traže spise predmeta

March 16th, 2017|

Saslušanje svjedoka saradnika u predmetu „Državni udar“ Saše Sinđelića odloženo je za 20. mart. On je juče trebao da se pojavi u Specijalnom tužilaštvu, prvi put u svojstvu svjedoka saradnika, i da odgovara na pitanja odvokata osumnjičenih. Saslušanje je odloženo jer je funkcioner DF-a Milan Knežević dostavio podnesak Specijalnom tužilaštvu u kojem obavještava tužioca da [...]

16 03, 2017

Novi šamar Senata: Rampa za članstvo Crne Gore u NATO (VIDEO)

March 16th, 2017|

Američki Senat ponovo je odložio raspravu o ratifikaciji Protokola o članstvu Crne Gore u NATO, pošto je senator Rend Pol blokirao raspravu o tom pitanju. Kako prenose mediji, senator Džon Mekejn zatražio je u srijedu veče od kolega u Senatu da razmotre i glasaju o protokolu u članstvu Crne Gore u NATO, ali je taj [...]

15 03, 2017

Jančovska: Smij se, Evropo, imaš i čemu

March 15th, 2017|

Ali, Nik­šić će se pam­ti­ti još po ne­če­mu, za 21. vi­jek vr­lo neo­bič­nom, po jed­no­par­tij­skim iz­bo­ri­ma ko­je ne­će pam­ti­ti sa­mo Nik­šić i Cr­na Go­ra već i ci­je­la Evro­pa. Jed­no­par­tij­ski, pa još i pro­pa­li... dvi­je iz­bor­ne li­ste, a, ova dru­ga za­vr­ši na tre­ćem mje­stu... Smij se, Evro­po, imaš i če­mu!

15 03, 2017

Bojović: U Pljevljima rekordna zagađenost vazduha, a nema toplifikacije ni drugog bloka Termoelektrane

March 15th, 2017|

Neprivatljiva je i nerazumljiva politika aktuelne vlasti koja ne predviđa korišćenje postojećih kapaciteta gradskih toplana, koje je moguće i potrebno rekonstruisati, poput kotlarnice u Skerlićevoj, u koju je već uloženo 500 000 evra, i prebaciti je na ekološko gorivo.

14 03, 2017

Mladi DNP: Višedecenijski režim uspostavio sistem iskrivljenih vrijednosti

March 14th, 2017|

Želimo državu u kojoj će institucije raditi svoj posao po ustavu i zakonu i neće biti političkog progona neistomišljenika. U svim društvima pa i crnogorskom mladi su pokretača snaga koja će unijeti novu energiju za stvaranje uslova za bolju budućnost. Mladi žele da budu nosioci velikih promjena, a krupne korijenite promjene su neophodne Crnoj Gori.

14 03, 2017

Specijal-emisija TV IN4S „Tužilačka farsa“ (VIDEO)

March 14th, 2017|

U specijal-emisiji TV IN4S „Tužilačka farsa“ o „državnom udaru“ govorili su potpredsjednik Nove srpske demokratije i funkcioner DF-a Slaven Radunović, univerzitetski profesor i predsjednik Upravnog odbora Matice srpske – društvo članova u Crnoj Gori Vladimir Božović i novinar Dana Dražen Živković. Razgovor je vodio urednik portala IN4S Gojko Raičević. Učesnici emisije su otvorili više pitanja vezanih za [...]

14 03, 2017

Jovanović o izmjenama krivičnog zakonika: Tužioci i sudije bi mimo svih

March 14th, 2017|

”Činjenica da javnost ima ogromne zamjerke na njihov rad, posebno imajući u vidu zloupotrebu instituta sporazuma o priznanju krivice u slučajevima Marović. Najbolji način da se sud i tužilaštvo zaštite od kritike javnosti nije da kažnjavaju one koji iznose kritike u pogledu njihovog rada, već da konkretnim rezultatima, u svakom predmetu, dokažu da rade na osnovu Ustava i zakona, a u cilju pravde i pravičnosti,” rekao je Jovanović.

11 03, 2017

Jovanović: Skandalozno nereagovanje Ustavnog suda na miješanje Vlade u njegov rad

March 11th, 2017|

U čitavom ovom postupku jednako je skandalozno miješanje Vlade, kao i nereagovanje Ustavnog suda na cijelu priču. Ukoliko Ustavni sud, u danima koji su pred nama, donese odluku po volji Vlade Duška Markovića, onda možemo biti sigurni da je javni pritisak na njih u potpunosti uspio, i da će takva eventualna odluka biti plod političkog pritiska a ne pravne argumentacije.