Monthly Archives: August 2017

31 08, 2017

Predsjednik DNP Milan Knežević čestita nastupajući praznik Kurban Bajram

August 31st, 2017|

Knežević istovremeno naglašava miroljubivu, plemenitu poruku Kurban Bajrama, kao muslimanskog vjerskog praznika, u čijoj osnovi stoje mir, dobra volja i svepraštanje u duhu i po pravilima šerijata.

28 08, 2017

DF: Nestranački kandidat za predsjedničke i jedinstvena lista za parlamentarne izbore

August 28th, 2017|

„DF javno poziva opozicione političke subjekte, civilni sektor i slobodne pojedince na hitan dogovor oko oblika, načina i dinamike zajedničkog djelovanja, u cilju stvaranja uslova za sveopšte, slobodne i fer izbore. Posebno očekujemo da se svi politički subjekti javno odrede prema ovoj našoj inicijativi. Činioce civilnog društva, medije, NVO sektor, akademsku zajednicu da djeluju angažovano, profesionalno i automno, kako bi na taj način dali puni doprinos izgradnji slobodne i prosperitetne Crne Gore.

26 08, 2017

Knežević: Opozicija još nije razgovarala o zajedničkom kandidatu

August 26th, 2017|

Komentarišući stav Sergeja Zeleznjaka iz Putinove Jedinstvene Rusije, Knežević je istakao da je očekivana ocjena da bi opozicija u Crnoj Gori trebalo da ima zajedničkog predsjedničkog kandidata.

24 08, 2017

Koprivica: Krađa hrvatskih programa, ili: “Crna Gora – copy-paste”

August 24th, 2017|

Javni šamar, koji smo dobili od naših susjeda konačno se morao desiti, jer je prevršila dara mjeru, a ako se pod lupu stave programi nekih ministarstava i brojna zakonodavna akta, može se otvorili Pandorina kutija s duplim dnom, zbog čega bi nam mnogi programi i zakoni bili dovedeni u pitanje.

24 08, 2017

Jančovska: Ova vlast mora da ode, sve je više gladnih

August 24th, 2017|

"Dok njihova djeca uživaju u svim blagodetima, studiraju u inostranstvu, ljetuju u najskupljim ljetovalištima širom svijeta i troše narodni novac, sve veći broj mladih napušta Crnu Goru kako bi zaradili koru hljeba. Emigracija je iz godine u godinu sve veća, posebno kada je sjever Crne Gore u pitanju. Ponosni gorštaci se već godinama bore za goli život i opstanak, jer je ova vlast od sjevera napravila “slijepo crijevo”.

23 08, 2017

Knežević: Spremamo privatne tužbe protiv Škrelje i Brajovića

August 23rd, 2017|

Knežević je istakao da će u tom postupku demaskirati sudstvo, kao što su raskrinkali tužilaštvo u namjerama da liderima DF-a zabrane politički rad. Njihova teza da u slučaju ‘državni udar’ mi treba da dokazujemo svoju nevinost, a ne oni našu krivicu, najbolje govori o tome da je crnogorsko pravosuđe ušlo u terminalnu fazu, zaključio je Knežević.

19 08, 2017

Zogović: Vlada Crna Gore svojim potezima podstiče iseljavanje i pustošenje sjevera

August 19th, 2017|

Puna podrška gradjanima sjevera, koji brane svoj životni ambijent i opstanak na ovom prostoru, jer to čine ne samo zbog sebe, nego zbog budućih pokoljenja, a oni koji sada ćute a najpozvaniji su da govore neka se bude dok im je vrijeme, jer će gradjani sa njima ili bez njih dobiti bitku za sopstveni spas.

17 08, 2017

Pejović: Novi put

August 17th, 2017|

Pr­va pri­li­ka za to su pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. Ako opo­zi­ci­ja na ovim iz­bo­ri­ma iza­đe sa za­jed­nič­kim kan­di­da­tom ko­ji će uz to bi­ti i ne­stra­nač­ka lič­nost, eto ve­li­ke šan­se za po­bje­du. Oni ko­ji na iz­bo­ri­ma bu­du kan­di­do­va­li stra­nač­ke li­de­re ne že­le smje­nu re­ži­ma. Oni nam ti­me ša­lju po­ru­ku da je nji­hov cilj unu­ta­ro­po­zi­ci­o­na bor­ba za pre­vlast. Na­ro­du se od ta­kve bor­be i od ta­kvih iz­bo­ra odav­no smu­či­lo.

10 08, 2017

Bojović: Ko sa kim razgovara u DPS-u i ko je zadužen za čupanje ušiju?

August 10th, 2017|

Uviđajući njihov značaj, a polazeći od interesa građana Pljevalja, postavljam sledeća pitanja predsjedniku DPS-a Pljevlja i načelniku Poreske uprave u Pljevljima Vladu Milinkoviću i nelegitimnom predsjedniku Opštine Pljevlja Mirku Đačiću, koji upravo završava svoju političku karijeru. Prvo Milinkoviću, jer nema sumnje ko će biti zadužen da preda politički svileni gajtan

8 08, 2017

Koprivica: Vladin nekorektan odnos prema vatrogascima spasiocima

August 8th, 2017|

DNP apeluje na ukupnu crnogorsku javnost i državne organe da se status pripadnika vatrogasnih jedinica u Crnoj Gori konačno preispita, i valorizuje na adekvatan način za dobro Crne Gore. Očigledno, jednokratnim nagradama u smiješno malom iznosu za gašenje požara diljem države status pripadnika ove službe ne samo da nije riješen, nego je otvoren čitav set problematičnih pitanja o njenom daljem radu.

7 08, 2017

DNP Pljevlja: Lokalna vlast vrši brutalnu eksploataciju i pljačku sirovina

August 7th, 2017|

Pljevljaci su, nažalost, doživjeli da se dugo čekana rekonstrukcija glavnih gradskih ulica svede na predizbornu improvizaciju i krpljevinu Mirka Đačića, koja će pri tom itekako da košta. U strahu od sigurnog poraza na predstojećim lokalnim izborima, nelegitimni predsjednik opštine Pljevlja, iako sa diplomom arhitekte, odlučio je da bez projekta rekonstruiše trotoare u glavnim gradskim ulicama. [...]

5 08, 2017

DF: Bečić je iskušenik Miraša Dedeića kome kravatu veže Duško Marković

August 5th, 2017|

"Inače je stav o neophodnosti zabrane DF - a prvi promovisao gensek Demokrata misleći valjda da će nakon toga lakše razvijati svoju političku misao koja je deceniju i po vegetirala u zatvorenom kontejneru SNP-a. Gotovo da djeluje groteskno kad o otvaranju nekakvih tajnih dosijea govore političke kreature koje su finansirali i još uvijek finasiraju kriminalni klanovi koji ih redovno čupaju za uši ako samo i pomisle da ne vrate kamatu'', navodi se u saopštenju DF-a

4 08, 2017

DF: Ako se Krapović, Jokić i Katić slažu sa stavom Bečića neka raskinu koaliciju u KO, BD i HN

August 4th, 2017|

Iako  je lider Demokrata govorio  čitavih trideset jednu sekundu, sigurno nije stigao da saopšti potpredsjedniku Pensu dio iz svoje političke biografije koje se sad stidi, a redovno se njome hvalio kad su bila tajna glasanja za člana MO SNP – a Zabjelo.  Tad je s ponosom govorio kako je zajedno sa Momirom Bulatovićem noseći sliku Slobodana Miloševića branio beogradske mostove od NATO zločinaca. A sad je bez ikakvih problema spreman da ukoliko dobije naređenje od NATO – a ispod istih tih mostova postavi lokatore kao što je to 1999. godine  radio Milo Đukanović odajući državne tajne agresoru. Uporediti DF sa DPS –om, i to u trenutku kad je gotovo polovini poslanika našeg saveza ukinut imunitet da bi se nastavio naš politički progon, kad se četvorica naših funkcionera i članova nalaze u zatvoru, kad nam je blokiran račun, kad nam se prijeti novim sudskim procesima, može samo neko kome je  Duško Marković  svezao Milovu kravatu držeći ga u fioci pod šifrom „Iznogud“.

3 08, 2017

Pe­jo­vić: Znakovi pored puta

August 3rd, 2017|

Ka­da se po­me­ne Vi­še­grad, mi­sao nam od­mah po­đe na Ivu An­dri­ća i nje­gov epo­hal­ni ro­man „Na Dri­ni ću­pri­ja“. Ka­da no­gom sta­ne­te na most na Dri­ni, pr­vo se sje­ti­te na­ma to­li­ko dra­ge na­rod­ne pje­sme „U div­no­me sta­rom gra­du Vi­še­gra­du“. Sa­mo ne­ko­li­ko de­se­ti­na me­ta­ra od mo­sta na Dri­ni na­la­zi se bi­sta Meh­med pa­še So­ko­lo­vi­ća, tra­gič­nog ju­na­ka dra­me [...]