Monthly Archives: September 2017

28 09, 2017

Bojović: Državni organi pustili niz vodu lokalnu vlast u Pljevljima

September 28th, 2017|

Umjesto obećanog partnerskog odnosa i podrške Vlade odlazećoj lokalnoj vlasti u Pljevljima, brojne činjenice govore da ne samo da državnoj vlasti nije stalo do toga kako se u Pljevljima živi, već i da su ovu, navodno njihovu lokalnu vlast, na čelu sa Mirkom Đačićem pustili niz vodu

26 09, 2017

Knežević: Sorošev pitomac Darmanović kapitulirao pred Pacolijem

September 26th, 2017|

Ugostiti Bedžeta Pacolija, jednu od personifikacija terorističke OVK, koji usred Podgorice čistom ekavicom saopštava da je crnogorska teritorija u stvari "kosovska", i da o tome nema rasprave, može samo Srđan Darmanović, koji nikad nije bio crnogorski, već uvijek soroševski ministar.

26 09, 2017

Pejović: Mutne vode

September 26th, 2017|

Ko­li­ko je za Cr­nu Go­ru va­žno da se raz­ot­kri­ju sve zlo­u­po­tre­be vla­sti, ni­je ma­nje va­žno, zbog bu­duć­no­sti Cr­ne Go­re, da se raz­ot­kri­je ulo­ga broj­nih ta­ko­zva­nih opo­zi­ci­o­nih po­li­ti­ča­ra i in­te­lek­tu­a­la­ca u po­ma­ga­nju re­ži­mu da do da­na­šnjeg da­na op­sta­ne na vla­sti. Bi­lo bi po­ra­zno za Cr­nu Go­ru da ne­ki ta­ko­zva­ni opo­zi­ci­o­ni po­li­ti­ča­ri, ko­ji su još uvi­jek ak­tu­el­ni, ali i oni ko­ji su po­šli sa jav­ne sce­ne, osta­nu ne­ka­žnje­ni za ob­ma­nji­va­nje gra­đa­na Cr­ne Go­re I di­rekt­no po­ma­ga­nje re­ži­mu.

25 09, 2017

Knežević: Lakše je narkomanu da u plastu sijena nađe iglu, nego Krivokapiću zdravo jezgro u DPS- u

September 25th, 2017|

„Zato poručujem svima koji planiraju u vladu Duška Markovića da će ovog puta proći gore nego kad su to uradili u maju prošle godine izdajući sopstvene birače i interese većinske Crne Gore. Onaj ko je spreman da prije razgovara sa Duškom Markovićem nego sa DF – om, gori je od Duška Markovića i zaslužuje političku kastraciju na javnoj sceni.

24 09, 2017

Bojović: Malograđanska predstava Duška Markovića u Pljevljima

September 24th, 2017|

Osim što je izveo malograđansku predstavu o sopstvenoj važnosti i moći, dolazeći helikopterom, blokadom saobraćaja i postavljanjem policajaca na svakoj raskrsnici u centru grada, predsjednik vlade državnog udara nije našao za shodno da saopšti bilo šta konkretno u pogledu rješavanja nagomilanih problema naše opštine, od nezaposlenosti, preko drastične zagađenosti, do urušene infrastrukture.

18 09, 2017

Knežević: Romina Vlahović prepakovala optužbe kao pomade

September 18th, 2017|

Knežević smatra da je poslanike DPS-a, koji su glasali da mu se ukine imunitet,u tom trenutku nazvao najpogodnijim imenima. “I uopšte se ne kajem zbog toga. Naprotiv, ponosan sam jer sam falsifikatore nazvao 'ološem'.

17 09, 2017

Bojović: Pljevljaci taoci privatne države

September 17th, 2017|

Danas je svima jasno da su Pljevljaci najveće žrtve i taoci projekta privatne države Crne Gore u kojoj se milionskom profitu pojedinaca podređuje zdravlje i život svih stanovnika Pljevalja. Pad lopovskog režima, smjena i centralne i lokalne vlasti, koju čine DPS i sateliti, ključni je preduslov opstanka Pljevalja. Nema povlačenja, nema predaje! Do konačne pobjede!

17 09, 2017

DNP: Režim Srbe kategorizovao kao permanentne državne neprijatelje

September 17th, 2017|

Imajući u vidu institucionalni progon koji se dominantno nad Srbima  sprovodi, DNP kao građanska partija, u skladu sa svojim programskim opredeljenjima, oštro će se suprostaviti svakom pokušaju ideološkog asimilovanja i prevaspitavanja. Zbog toga želimo još jednom potencirati ključne teze naših programskih principa koje su duboko uvriježene u istoriji, a vjerujemo i sadašnjosti Crne Gore :

15 09, 2017

DNP: Niko nije uspio da uhapsi čitav narod, uvijek će se naći neko na slobodi da nastavi borbu (VIDEO)

September 15th, 2017|

Režimska hajka koja se u ovom trenutku sprovodi nad DF - om ostaće nezabilježena u postratnoj Evropi i predstavlja klasičan obrazac posljednih političkih trzaja jednog diktatorskog vremena koje je zarobilo sopstveni narod a od države napravilo privatni feud. Obavještavamo javnost da se protiv DF - a u ovom trenutku vodi 5 krivičnih postupaka, 6 naših članova je bilo ili se još nalazi u zatvoru, 73 prekršajna postupka protiv DF su još uvijek u toku, 52 prekršajne kazne su već postale pravosnažne, izborni račun DF - a je u blokadi već pola godine, liderima DF - a se sudi u montiranom procesu za "državni" udar, najavljuju se nova podizanja optužnica protiv lidera i članova DF - a, i to sve do 2025. godine kad bi po nekim proročanstvima trebalo da udjemo u Evropsku uniju.

14 09, 2017

Pejović: Usred ludila

September 14th, 2017|

Jer, ma ko­li­ko se ne­ki li­de­ri kri­li iza cr­kve, tre­ba im ja­sno sta­vi­ti do zna­nja da se svi oni ko­ji su na bi­lo ko­ji na­čin oka­lja­li obraz, za­lu­du kr­ste i kla­nja­ju, jer Bog sve vi­di, i ma ko­li­ki bi­li man­gu­pi, ne mo­gu ga pre­va­ri­ti, a da pro­đu bez ka­zne.

12 09, 2017

Bojović: Lažna DPS obećanja iz 2014. godine u Pljevljima

September 12th, 2017|

Demokratski front kao najjači opozicioni subjekt u Pljevljima, o čemu govori ubjedljiva podrška Pljevljaka na prethodnim parlamentarnim izborima, i beskompromisni protivnik ovom režimu, što potvrđuje i sudski proces na kojem se razobličava farsa i montaža državnog udara, bez sumnje će dati odlučujući doprinos pobjedi opozicije u Pljevljima i biće zasigurno stožer nove lokalne vlasti u našem gradu.

6 09, 2017

Pejović: Narod je iznad države

September 6th, 2017|

Ka­da će do­ći vri­je­me da ži­vi­mo bez stra­ha i da se ne sti­di­mo po­li­ti­ča­ra, nji­ho­vog ra­da i nji­ho­vih bi­o­gra­fi­ja? Ka­da nam pra­vo­su­đe ne­će bi­ti ko­rum­pi­ra­no? Ka­da će do­ći dan da sve klju­če­ve u svo­jim ru­ka­ma ne dr­ži je­dan čo­vjek i jed­na par­ti­ja? Ka­da će pre­sta­ti da se ga­zi Ustav i ka­da će su­di­je pre­sta­ti da pi­šu pre­su­de u ka­bi­ne­ti­ma re­žim­skih vla­sto­dr­ža­ca? Ka­da

2 09, 2017

Knežević: Razgovaraćemo sa svima, zasad su to odbili Bečić i Krivokapić

September 2nd, 2017|

„Progon koji režim sprovodi nad DF – om je nezabilježen u savremenoj istoriji evropskog parlamentarizma. Od 18 poslanika DF – a, šest je ostalo bez poslaničkog imuniteta i protiv njih su pokrenuti montirani politički procesi.

1 09, 2017

Lakušić: Bjelica da odgovori da li je dao doprinos u prepisivanju školskog programa?

September 1st, 2017|

Sad se više ne može govoriti o spornim programima, jer je već nesporno da su pokradeni. A nesporno je i da je hrvatska strana šokirana bezočnom krađom njene intelektualne svojine od prosvjetara iz Crne Gore.