Monthly Archives: December 2017

//December
29 12, 2017

DNP i JKP saglasni: Opozicija da se ujedini i prevaziđe razlike

By | December 29th, 2017|DNP, Saopštenja|Comments Off on DNP i JKP saglasni: Opozicija da se ujedini i prevaziđe razlike

Knežević i Vuković su zaključili da opozicija treba da se koncentriše na promjenu aktuelne vlasti, koja ima kontranarodni i rušilački karakter, zbog čega je potrebno formirati socijalno humanističke institucije na temelju novih humanih odnosa u crnogorskom društvu.

28 12, 2017

Bojović: Iščekujući varvare

By | December 28th, 2017|Dragan Bojović, Kolumna|Comments Off on Bojović: Iščekujući varvare

Svako ko milicijom pokušava da zaštiti sebe i ustavni poredak  od svog naroda koji štrajkuje - doživjeće siguran krah.“ (Milo Đukanović, Žuta greda, 1988.)  Hoće li se kandidovati? Otac nacije. Obnovitelj tekovina. Najviši sin naših naroda i narodnosti. Hoće li nas opet povesti svojom premudrom rukom? Sa skupocjenim satom. Preko Atlantika. Hoće li nas, onako [...]

28 12, 2017

Marković: Kasu kreiraju da sebi ugađaju

By | December 28th, 2017|Izjave, Ve­se­lin Mar­ko­vić|Comments Off on Marković: Kasu kreiraju da sebi ugađaju

.Predstavnici DPS-a ne osjećaju nelagodu kada se hvale uspjesima, a pomenuću samo nekoliko primjera koji ih demantuju. Oni su krajem 2015. godine podigli kredit u iznosu od 2,5 miliona eura i u njemu oko pola miliona predvidjeli za tehnološke viškove. Te pare su većinom potrošene i umjesto da se zbog toga za plate zaposlenih izdvaja manja suma- ona je danas veća nego prije.

25 12, 2017

Pejović: Oboljeli od primitivizma

By | December 25th, 2017|Jovo Pejović, Kolumna|Comments Off on Pejović: Oboljeli od primitivizma

Mo­žda za­to ne ra­zu­mi­je­mo ovo vri­je­me mi ko­ji smo dio ži­vo­ta pro­ži­vje­li u dr­ža­vi gdje ste mo­gli za­spa­ti u par­ku, na klu­pi, a da vas ni­ko ne uz­ne­mi­ra­va, gdje vas ni­ko na uli­ci ne bi mo­gao na­pa­sti, a da vam slu­čaj­ni pro­la­znik ne bi pri­te­kao u po­moć, gdje su se lju­di mak­si­mal­no po­što­va­li i po­ma­ga­li i gdje smo bi­li bez­bjed­ni svu­da i na sva­kom mje­stu. Na­ža­lost, vi­še ni­šta ni­je kao pri­je. Iz­gu­bi­li smo ono naj­bit­ni­je - ka­ko po­sta­ti i op­sta­ti čo­vjek u pra­vom smi­slu te ri­je­či, jer je naj­ve­ća ljud­ska vri­jed­nost za sva vre­me­na- bi­ti čo­vjek.

24 12, 2017

Knežević čestita katolički Badnji dan i Božić

By | December 24th, 2017|Čestitka, Milan Knežević|Comments Off on Knežević čestita katolički Badnji dan i Božić

Knežević najiskrenije želi svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti da se okupe u slavlju na svojim liturgijama uz božićne proslave, u znak poštovanja Hristove vjere.

24 12, 2017

Vukićević: Obnovićemo posrnulu privredu Bara

By | December 24th, 2017|Maja Vukićević, Saopštenja|Comments Off on Vukićević: Obnovićemo posrnulu privredu Bara

Proces obnove neće biti lak, jer su posledice višedecenijskog uništavanja izuzetno pogubne, ali od nečega se mora krenuti i to je nešto što se mora uraditi.

23 12, 2017

Marković: Građani Danilovgrada će „najuspješniju“ opštinsku vlast poslati u prošlost

By | December 23rd, 2017|Saopštenja, Ve­se­lin Mar­ko­vić|Comments Off on Marković: Građani Danilovgrada će „najuspješniju“ opštinsku vlast poslati u prošlost

S obzirom da je već poznato i obznanjeno da je opštinska vlast u Danilovgradu „najuspješnija“ u Crnoj Gori i šire, jer se po DPS kriterijumima i totalna ekonomska katastrofa može proglasiti prosperitetom i blagodaću, htio sam samo da ukažem na nekoliko znakovitih finansijskih „virtuoznosti“ lokalnih čelnika, saopštio je predsjednik Odborničkog kluba DNP-a Veselin Marković povodom [...]

23 12, 2017

Zbog izrečene istine o Katniću – Kneževiću oduzimaju 10 odsto od plate

By | December 23rd, 2017|Izjave, Milan Knežević|Comments Off on Zbog izrečene istine o Katniću – Kneževiću oduzimaju 10 odsto od plate

Generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević obavijestio je juče Administrativni odbor da je Milanu Kneževiću iz DF-a tokom skupštinskog zasijedanja 21. decembra izrečena opomena i zatražio da Odbor donese odluku o oduzimanju deset odsto od Kneževićeve decembarske zarade, rečeno je Pobjedi u Skupštini. „Odbor će ispuniti ono što je iz njegove nadležnosti. To je prva opomena [...]

23 12, 2017

Knežević: Nato budžet i čitulja Crnoj Gori

By | December 23rd, 2017|Diskusija, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Nato budžet i čitulja Crnoj Gori

https://www.youtube.com/watch?v=zQ8DRTsSDlg

23 12, 2017

Zogović: Kakva vlast takva i pravda, a kakva pravda takav i budžet

By | December 23rd, 2017|Diskusija, Milun Zogović|Comments Off on Zogović: Kakva vlast takva i pravda, a kakva pravda takav i budžet

https://www.youtube.com/watch?v=Dv0PhDVNqU0

23 12, 2017

Bulatović: Vratićemo građanima otetu imovinu (VIDEO)

By | December 23rd, 2017|Diskusija, Predrag Bulatović|Comments Off on Bulatović: Vratićemo građanima otetu imovinu (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=nwcsFVJ4IzY

22 12, 2017

Jovanović: Stijepović ignoriše presude

By | December 22nd, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Stijepović ignoriše presude

Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima obi­lje ma­te­ri­ja­la i do­ka­za za gru­bo kr­še­nje za­ko­na, zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i na­no­še­nje šte­te bu­dže­tu Glav­nog gra­da, za­tvo­ri­lo je oči pred oči­gled­nim i od­lu­či­lo da ne ra­di ni­šta na su­zbi­ja­nju ovog or­ga­ni­zo­va­nog po­du­hva­ta lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra, zbog če­ga i sa­mo sno­vi ve­li­ku od­go­vor­nost za na­sta­lu šte­tu jer svo­jim ne­či­nje­njem pru­ža po­dr­šku kr­še­nju za­ko­na. Da ni­je ta­ko, Sti­je­po­vić kao i čla­no­vi Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu bi odav­no od­go­va­ra­li za ova ne­po­čin­stva

22 12, 2017

Knežević: Ovo je nije rasprava o budžetu nego čitulja Crnoj Gori. Da se oduzmu pasoši Katniću i Čađenoviću

By | December 22nd, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Ovo je nije rasprava o budžetu nego čitulja Crnoj Gori. Da se oduzmu pasoši Katniću i Čađenoviću

„Želim da pozovem Mevludina Nuhodžića da koliko je danas oduzme pasoše Milivoju Katniću i Saši Čađenoviću, jer poslije informacija koje ćemo sjutra iznijeti vezano za montažu državnog udara oni odmah treba da budu uhapšeni!

21 12, 2017

Zogović o “državnom udaru”: Nije suđenje, nego podmetačina vijeka

By | December 21st, 2017|Izjave, Milun Zogović|Comments Off on Zogović o “državnom udaru”: Nije suđenje, nego podmetačina vijeka

Poslanik Demokratskig fronta Milun Zogović podsjetio je slučaj paljenja Rajhstaga u Berlinu 27. Februara 1933.godine i to pet dana pred parlamentarne izbore. On je, obraćajući se ministru pravde Zoranu Pažinu kazao da su njemački nacisti paljenje državnog parlamenta iskoristili za potpuno preuzimanje vlasti u kojoj je Adolf Hitler imao neograničena prava. “Iste noći uhapšeno je [...]

21 12, 2017

Knežević optužio specijalnog tužioca: Katnić montira i dostavlja podatke Hrvatskoj

By | December 21st, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević optužio specijalnog tužioca: Katnić montira i dostavlja podatke Hrvatskoj

“Skandal jer je Katnić dokumenta povjerljiva dostavio Hrvatskoj. Katnić se ponaša kao voajer i manijak sa Ćemovskog polja”, počeo je on, na šta je opet uslijedio reagovanje Gvozdenovića.

21 12, 2017

Bojović: Nikad gori tretman Pljevalja – na izborima poslati snažnu poruku otpora

By | December 21st, 2017|Saopštenja, Vladislav Bojović|Comments Off on Bojović: Nikad gori tretman Pljevalja – na izborima poslati snažnu poruku otpora

U planu kapitalnog budžeta Crne Gore za 2018. godinu za realizaciju projekata na Cetinju opredijeljeno je ukupno 4 745 000 evra, a za projekte u Pljevljima mizernih 560 000 evra. Dakle, za Pljevlja koja imaju skoro duplo više stanovnika od Cetinja, planirano je osam i po puta manje državnog novca od iznosa koji je planiran [...]

21 12, 2017

Knežević pitao kako nema para za krvoproliće i oružja u spisima, Pažin neće da komentariše

By | December 21st, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević pitao kako nema para za krvoproliće i oružja u spisima, Pažin neće da komentariše

„Jedini dokaz da je postojalo oružje je časna riječ Paje Velimiorivća koji ga je po nalogu (Milivoja) Katnića kupio na Kosovu i uništio u nekakvom jezeru i jedini dokaz je časna riječ Saše Sinđelića da je postojalo 125,5 hiljada eura koji mu je dao Edi kako bi se izveo taj udar“, naveo je Knežević.

19 12, 2017

Bulatović traži odgovor: Koliko NATO agenata vršlja Crnom Gorom?

By | December 19th, 2017|Izdvajamo, Predrag Bulatović|Comments Off on Bulatović traži odgovor: Koliko NATO agenata vršlja Crnom Gorom?

Bulatović je potpredsjednika Vlade i ministra pravde Zorana Pažina pitao zbog čega nije reagovao zbog odluke specijalnog državnog tužioca (SDT) Milivoja Katnića da oduzme pasoše poslanicima DF-a Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. On je Pažina pitao zbog čega predstavnik ministarastva u Tužilačkom savjetu nije pokrenuo inicijativu za smjenu Katnića zbog “Brojnih zloupotreba položaja”.

19 12, 2017

Кнежевић на сједници ПОСП-а: ГСТ 6 мјесеци крије идентитет Саше Синђелића(ВИДЕО)

By | December 19th, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Кнежевић на сједници ПОСП-а: ГСТ 6 мјесеци крије идентитет Саше Синђелића(ВИДЕО)

https://www.youtube.com/watch?v=XqmhfIZtG4s

13 12, 2017

OO DNP Berane: DPS nema odgovor za pobjednički koncept Zdravo Berane

By | December 13th, 2017|OO DNP Berane, Saopštenja|Comments Off on OO DNP Berane: DPS nema odgovor za pobjednički koncept Zdravo Berane

Raduje me što je Berane još prije četri godine prepoznalo efikasnost  modela zajedničkog opozicionog izbornog natupa i što ga je i praksa potvrdila kao uspješan.  Zato ne sumnjam da će lokalni izbori u Beranama biti uvod u finalno razvlašćivanje DPS i na državnom nivou, i da će pobjedom koalicije SNP i DF  početkom naredne godine početi godina smjene DPS-a, na opštu dobrobit i zadovoljstvo Crne Gore i njenih gradjana,istakao je Knežević.

12 12, 2017

Bojović: Ko se topi, za pjenu se hvata

By | December 12th, 2017|Dragan Bojović, Izjave|Comments Off on Bojović: Ko se topi, za pjenu se hvata

„I uprkos Vašim katastrofalnim učincima u vođenju Opštine koju ste zadužili toliko da ni naši unuci neće uspjeti da se oslobode dugova koje ste svojom ‘mudrom razvojnom politikom’ proizveli, Vi bez ikakvih skrupula optužujete mene i opoziciju da nam fale ideje i pregalaštvo!? Od Vašeg pregalaštva i ‘bastadurstva’ boli glava i našu djecu.

12 12, 2017

Birjukov: Rusija ne organizuje ni zvanične ni nezvanične državne udare

By | December 12th, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Birjukov: Rusija ne organizuje ni zvanične ni nezvanične državne udare

„Protiv država koje su bili partneri Rusije zapadne sile organizuju državne udare.U ovom slučaju oni to pripisuju našim partnerima iz Demokratskog fronta. Sudski proces u slučaju ‘državni udar’ ravan procesu „Franca Kafke“, rekao je Birjukov

10 12, 2017

Dragan Bojović: Koliko nudite trgovci glasovima?

By | December 10th, 2017|Dragan Bojović, Saopštenja|Comments Off on Dragan Bojović: Koliko nudite trgovci glasovima?

Ne samo da iz kabineta predsjednika opštine Danilovgrad ne spore da vrše nezakonita preidizborna zapošljavanja i  kupovinu glasova, već i meni lično u svom regovanju javno nude posao, vjerovatno pod uslovom da prestanem da ukazujem na nepotizam, klijentelizam i političku korupciju koju bahato sprovode, rekao je Dragan Bojović, predsjednik OO DNP-a u Danilovgradu, u odgovoru [...]

10 12, 2017

Performans mladih DNP i URA u Danilovgradu: Tražili slobodu s fenjerom u ruci (VIDEO)

By | December 10th, 2017|OO DNP Danilovgrad, Saopštenja|Comments Off on Performans mladih DNP i URA u Danilovgradu: Tražili slobodu s fenjerom u ruci (VIDEO)

„Preko puta spomenika žrtvama fašizma nalazi se zgrada Skupštine opštine koja bi trebalo da znači hram uzdizanja i slobode, i života, i standarda svih građana, dok ona, nažalost, služi samo da ova vlast tu i ostane“, kazao je on kraj spomenika antifašističke borbe u Danilovgradu.

9 12, 2017

Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

By | December 9th, 2017|Saopštenja, Zoran Lakušić|Comments Off on Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

Ovo tim prije što će Demokratski front znati da mudro izabere svog predsjedničkog kandidata s izuzetnim izgledima na pobjedu u iole poštenoj i fer političkoj utakmici na predstojećim predsjedničkim izborima. Vrijeme promjena čak i za porobljenu Crnu Goru dolazi, a na tom fonu Đukanović nema šta da traži. Za dobrobit ove zemlje treba da odbije i primisao na kandidaturu, i pored svih naručenih želja, jer je odavno zreo za muzej političkih voštanih figura.

8 12, 2017

Milan Knežević tražio izuzeće sudije i predsjednika Višeg suda: Kriminalce pustili da bježe, a nama uzimaju pasoše

By | December 8th, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Milan Knežević tražio izuzeće sudije i predsjednika Višeg suda: Kriminalce pustili da bježe, a nama uzimaju pasoše

„Budžet suda se rapidno puni kažnjavanjem advokata odbrane, dok nijednom niste reagovali na ponašanje specijalnog tužioca. Ja znam da vi njega ne možete da kaznite, ali možete da ga udaljite i sudnice i obavijestite vrhovnog državnog tužioca o njegovom ponašanju.

7 12, 2017

Bojović: Uoči Dana Opštine Danilovgrad nova predizborna zapošljavanja

By | December 7th, 2017|Dragan Bojović, Izjave|Comments Off on Bojović: Uoči Dana Opštine Danilovgrad nova predizborna zapošljavanja

Da je predsjednik opštine Danilovgrad „kadar stići i uteći i na strašnom mjestu postojati“ dokazuju najnoviji oglasi za posao koji su nedavno raspisani u ovoj lokalnoj upravi, saopštio je predsjednik OO DNP Danilovgrad Dragan Bojović. „Naime, uprkos evidentnog viška zaposlenih u lokalnoj administraciji, uprkos činjenici da u opštinskim kancelarijama više nema mjesta ni za saksiju sa [...]

7 12, 2017

Apel Kneževića: Dragi naš brate Edi, ako si živ i ako te nismo ubili… (FOS VIDEO)

By | December 7th, 2017|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Apel Kneževića: Dragi naš brate Edi, ako si živ i ako te nismo ubili… (FOS VIDEO)

"Dragi naš brate Edi, ako si živ i ako te nismo ubili, mi lideri Demokratskog fronta, i ako slušaš ovaj naš dramatičan apel, molimo te da učiniš sve, da onom čovjeku koga smo mi lideri DF-a izdali, Sinđi, pošalješ sve fotografije, sve snimke, sa oružjem i novcem, koji mi lideri Demokratskog fronta preuzimamo u Moskvi kako bi izvršili najveće krvoproliće u istoriji Crne Gore.

6 12, 2017

Zogović: Rudović ne propušta priliku da osujeti mogućnost bilo kakvog dogovora

By | December 6th, 2017|Izdvajamo, Milun Zogović|Comments Off on Zogović: Rudović ne propušta priliku da osujeti mogućnost bilo kakvog dogovora

Po ustaljenom šablonu, na najprizemniji način, Nedjeljko Rudović, ne propušta priliku da potkopa i osujeti mogućnost bilo kakvog dogovora o zajedničkim aktivnostima opozicije, jer je svjestan da je to najbolji model za smjenu aktuelnog režima. Izgleda da i sama pomisao na mogućnost zajedničkog opozicionog djelovanja, zbog straha za sudbinu DPS-a, kod kolege Rudovića pali  alar [...]

5 12, 2017

Boričić: Očuvati koncept „Zdravo Berane“

By | December 5th, 2017|Boris Boričić, Saopštenja|Comments Off on Boričić: Očuvati koncept „Zdravo Berane“

„Demokratska Narodna Partija (DNP) kao jedan od konstituenata Demokratskog fronta (DF) nije participirala u vršenju vlasti u Beranama u tekućem mandatu, ali je uzela učešća u kampanji ‘Zdravo Berane’ i na razne načine dala doprinos u razvlašćivanju devastatora Berana. Nažalost, iako su podnijete brojne krivične prijave protiv vršioca vlasti iz redova DPS-a, sudski epilog nije dobila ni jedna,“ napomenuo je Boričić i istakao: