Monthly Archives: January 2018

//January
31 01, 2018

Knežević: Sudija mi tražio mito od 10.000 evra, Milo diktirao presudu

By | January 31st, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Sudija mi tražio mito od 10.000 evra, Milo diktirao presudu

On je poručio vlastima da ne šalju glasnike i mešetare, jer DF neće odustati od borbe.

29 01, 2018

Okrugli sto u organizaciji DNP Danilovgrad: “Opozicija, NVO i ostali djelovi civilnog društva da se ujedine, kako bi na izborima osvojili vlast”

By | January 29th, 2018|OO DNP Danilovgrad, Saopštenja|Comments Off on Okrugli sto u organizaciji DNP Danilovgrad: “Opozicija, NVO i ostali djelovi civilnog društva da se ujedine, kako bi na izborima osvojili vlast”

Domaćin ovog skupa, predsjednik OO DNP-a Danilovgrad Dragan Bojović kazao je da sloboda nije data sama po sebi,  već da je čine mnoštvo "malih i različitih sloboda" koje egzistencijalno i socijalno treba zaštititi i kultivisati. 

26 01, 2018

Knežević: Ovom presudom mogu samo da obrišu jarko sijajuće čelo Milivoja Katnića

By | January 26th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Ovom presudom mogu samo da obrišu jarko sijajuće čelo Milivoja Katnića

Odluka Višeg suda kojom sam pravosnažno osuđen na četiri mjeseca zatvora zbog pružanja pasivnog otpora policajcu koji je učestvovao u protivzakonitom razbijanju mirnih demonstracija DF- a predstvalja kulminaciju kriminalno koruptivnog djelovanja`Višeg suda koji je postao obična agentura Mila Đukanovića i Duška Markovića. Ta groteskna jazbina, čast izuzecima, više podsjeća na ulicu crvenih fenjera u Amsterdamu, nego na instituciju u kojoj bi pravda i pravo trebalo da budu imperativ. Imajući u vidu odluku sudije Raca Ivanovića kojom sam osuđen na četiri mjeseca zatvora, ostaje mi da žalim, što bar nisam poput Radovana Lješkovića učestvovao u masakriranju Mija Martinovića, ili da sam bar poput Beharovića otišao u Siriju da odsječem koju glavu nevjernika, kad već poput Zorana Pažina ne nosim tange, da u njima kao velepoštovana funkcionerka DPS-a Ema Đuhić švercujem koakin za ličnu upotrebu. Nekako bih se osjećao dostojanstvenije, da imam porive poput Petra Ivanovića, da udarim autom djevojčicu, kako bi sudija Goran Ćuković nju proglasio krivom jer je bila toliko bezobrazna da naleti na ministrovo auto i od siline naleta ga ugasi i samoparkira. Ali ja sam eto odlučio da se ispred tridesetak golurukih demonstranata isprsim pred 500 policajaca i pružim otpor njihovom protivustavnom i protivzakonitom djelovanju na bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, i tako po mišljenju Gorana Ćukovića i Raca Ivanovića zaslužio zatvorsku kaznu prvo sedam a onda četiri mjeseca. A pošto mu je otežavajuća okolnost to što sam poslanik kako piše u presudi, ovom prilikom izjavljujem da bih to ponovo uradio jer "tirjanstvu stati nogom za vrat to je dužnost ljudska najsvetija". A kako je sudija Ivanović bio u vijeću koje je potvrdilo optužnicu za lažni državni udar u kojem nema ni novca ni oružja, u kojem je svjedoku saradniku skrivan identitet više od šest mjeseci, mogao je danas, o jednom trošku, da mi saopšti i presudu za državni udar. Ali ja sam još i dobro prošao, kako bi mogao proći Donald Tramp ako ga Duško Marković bude tužio za ono ćuškanje, a slučaj dođe kod Gorana Ćukovića i kasnije na provjeru kod Raca Ivanovića. Kukala Amerika bi mogla ostati bez predsjednika prije nego što misle svi oni silni komiteti i odbori koji optužuju Trampa da je sarađivao s Rusima. Da bar nisam potrošio sve one milione koje mi je dao Edi, mogao sam sad pokušati da korumpiram velečasnog Ivanovića ne bih li ga zamislio da postupa po Ustavu i zakonu. Ovako ću samo da mu pošaljem flašu votke (to je sve što mi je ostalo od Edija) da je zamijeni sa Rubinovim vinjakom i zalije ovu presudu koju su mu porukom poslali Duško Marković i Milo Đukanović. Zato i želim da poručim Đukanoviću i Markoviću, ako misle da će me ovom, i presudom u državnom udaru, disciplinovati ili ućutkati, moram ih razočarati porukom da ćemo se ćerati dok ijedan damar u mom tijelu bude mogao pružati otpor gdje god se nalazio, tako da ovom presudom mogu samo da obrišu jarko sijajuće čelo Milivoja Katnića.

26 01, 2018

Rakočević: Roditelji iz bjelopoljskih sela primorani da djecu ne šalju u školu

By | January 26th, 2018|Radovan Rakočević, Saopštenja|Comments Off on Rakočević: Roditelji iz bjelopoljskih sela primorani da djecu ne šalju u školu

         Flagrantan primjer selekcije po partijskoj podobnosti je i što neka djeca, čiji su roditelji aktivisti DPS-a, dobijaju redovno naknade za gorivo, dok roditelji ostale djece muku muče kako bi redovno plaćali taksi usluge da njihova djeca mogu pohađati nastavu.

26 01, 2018

Preinačena presuda Milanu Kneževiću: Umjesto sedam, kaznili ga četiri mjeseca zatvora

By | January 26th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Preinačena presuda Milanu Kneževiću: Umjesto sedam, kaznili ga četiri mjeseca zatvora

„Presudom Višeg suda u Podgorici, povodom žalbi branilaca okrivljenog M.K., preinačena je presuda Osnovnog suda u Podgorici kojom je okrivljeni M.K zbog izvršenja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 376 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci, na način što je okrivljeni M.K., zbog izvršenja krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 376 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri), mjeseca, piše u saoptenju savjetnice za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici Aide Muzurović.

26 01, 2018

Bojović: Pljevaljska vlast učinila sve da sakrije izvještaj DRI

By | January 26th, 2018|Saopštenja, Vladislav Bojović|Comments Off on Bojović: Pljevaljska vlast učinila sve da sakrije izvještaj DRI

Opštinska vlast je Odlukom o budžetu za 2016. godinu planirala prihode u ukupnom iznosu od 19.260.865,00 evra. Međutim, utvrđeno je da su prihodi ostvareni u iznosu od 10.237.346,70 evra, odnosno 53,15% u odnosu na planirane.

25 01, 2018

Pejović: Susret s drugom

By | January 25th, 2018|Jovo Pejović, Kolumna|Comments Off on Pejović: Susret s drugom

Ni­je­sam imao na­mje­ru da ga pi­tam gdje je po­li­tič­ki an­ga­žo­van, ali on kao da je je­dva če­kao da mi ka­že da je na pu­tu ko­ji sli­je­di mo­ja par­ti­ja. „Ni­je­sam te po­dr­žao kad si pri­stu­pio De­mo­krat­skom fron­tu, jer sam vje­ro­vao da lju­di ko­ji su u tom tre­nut­ku vo­di­li par­ti­ju ko­ju smo, iz­me­đu osta­lih, i ti i ja osni­va­li, iskre­no ra­de na nje­nom ja­ča­nju. Ka­da sam shva­tio da ni­je ta­ko, ali i da su oni ko­ji su me ubje­đi­va­li da vi to ra­di­te se­be ra­di ne­du­go za­tim de­man­to­va­li se­be i na­pu­sti­li par­ti­ju, od­lu­čio sam da se vra­tim svo­jim pri­ja­te­lji­ma, jer ste je­di­ni do kra­ja osta­li po­sve­će­ni ide­a­li­ma ko­je smo sa­da već dav­ne 1997. go­di­ne za­jed­no po­sta­vi­li kao cilj, od ko­jeg ne­će­mo od­u­sta­ti. Isti­na, vi­še ni­ka­da ne­ću uze­ti član­sku kar­tu bi­lo ko­je par­ti­je, ali ću sli­je­di­ti ide­ju ko­ju smo za­jed­no gra­di­li.“

21 01, 2018

Bojović: DPS u Pljevljima krenuo u predizbornu kupovinu glasova

By | January 21st, 2018|Saopštenja, Vladislav Bojović|Comments Off on Bojović: DPS u Pljevljima krenuo u predizbornu kupovinu glasova

Uprkos svemu, uvjereni smo da će građani Pljevalja na predstojećim izborima ovom lopovskom režimu poslati snažnu poruku da žele da sačuvaju svoj duhovni identitet i kulturni život, kao i da DPS-u i satelitima ovog puta u Pljevljima neće pomoći ni predizborne zloupotrebe koje su već počeli da sprovode.

19 01, 2018

Knežević: Milov režim planira likvidaciju lidera DF-a

By | January 19th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Milov režim planira likvidaciju lidera DF-a

Sutkinju Suzanu Mugošu optužio je “da je obična sluškinja (vicepremijera) Zorana Pažina, koji želi da zaustavi svaku međunarodnu aktivnost lidera DF-a”

18 01, 2018

Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

By | January 18th, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

„Zbog činjenice da mnoga rješenja sadrže netačne podatke, ista se moraju smatrati ništavnim i kao takva proglasiti od strane nadležnih organa i po službenoj dužnosti. Neažurnost i protivzakonito postupanje organa i službenika treba da se ispravi i sankcioniše a ne da se građani izlažu dodatnim troškovima plaćanja taksi na žalbe napomenuo je fukcioner DF-a i zaključio:

17 01, 2018

Jovanović: Prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti

By | January 17th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti

U većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe. Tako se često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično. Zbog svega je izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke.

17 01, 2018

Knežević: Bečić i Dritan kao Boro i Ramiz

By | January 17th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Bečić i Dritan kao Boro i Ramiz

Vrijeme je pokazalo da je građanska opozicija bila formirana kako bi se marginalizovao DF, a na kraju su jedino uspjeli marginalizovati i posvađati same sebe, tako da međusobne optužbe o veleizdaji dobijaju toliki intenzitet da će se uključiti i Milivoje Katnić.

12 01, 2018

Sinđelić: Čuo sam da postoji nindža Pipun; Knežević: Jedini nindža u sudnici je Katnić

By | January 12th, 2018|Izjave, Milan Knežević|Comments Off on Sinđelić: Čuo sam da postoji nindža Pipun; Knežević: Jedini nindža u sudnici je Katnić

“Čovjek kojeg su očigledno maltretirali, a izgleda i silovali u crnogorskom tužilastvu, i to prvi put u Vladinom avionu, zaslužuje moje hrišćansko razumijevanje. Posebno sad kad je specijalni državni tužilac pustio bradu kao Đanluka Vijali, i to zbog korote za Sinđelićevim svjedočenjem, ostaje mi da se molim Bogu da u apotekama ima dovoljno antidepresiva za obojicu. Bolest je svačija, što bi rekao naš narod, i ja ih ostavljam da u šizofrenijama svoje tople svijesti nastave da se griju na bateriji 'lenova'”, kazao je Knežević. 

11 01, 2018

Pejović: Da li je normalno?

By | January 11th, 2018|Jovo Pejović, Kolumna|Comments Off on Pejović: Da li je normalno?

Tač­no se zna ko dr­ži do kon­ti­nu­i­te­ta do­ka­zi­va­nja isti­ne i bor­be za isti­nu, a ko se po­vi­ja kao slam­ka na vje­tru od iz­bo­ra do iz­bo­ra mi­je­nja­ju­ći po­li­tič­ka i sva dru­ga uvje­re­nja. Za­to će i na­red­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri po­ka­za­ti, da li se iza na­vod­ne bit­ke za pred­sjed­ni­ka kri­je bit­ka za istin­sku Cr­nu Go­ru ili sa­mo još jed­na u ni­zu bi­ta­ka za li­der­stvo u opo­zi­ci­ji?

10 01, 2018

Knežević: Pad životnog standarda „benefit” ulaska u NATO

By | January 10th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Pad životnog standarda „benefit” ulaska u NATO

„Ono što je paradoksalno jeste da i NATO postaje svjestan koga je primio u alijansu i da sad procjenjuju i jedni i drugi ko je koga bolje prevario“, naveo je Knežević.

5 01, 2018

Lakušić: Stijepović radio anemično, u duhu svojih neispunjeih obećanja

By | January 5th, 2018|Saopštenja, Zoran Lakušić|Comments Off on Lakušić: Stijepović radio anemično, u duhu svojih neispunjeih obećanja

    A sljedeći obećani projekti u izgradnji, koji neće biti završeni do kraja mandata gradonačelnika Stijepovića, koji je sve prethodno glatko obećao i ne ispunio, su: Gradsko pozorište, Srednja mješovita škola u Golubovcima, izgradnja stanova za lica sa socijalnim potrebama i zaposlene u strukturama lokalne samouprave na Starom Aerodrom

5 01, 2018

Knežević: Božić je dan jačanja vjere pravoslavne i potvrda uvažavanja svih vjera na našim prostorima

By | January 5th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Božić je dan jačanja vjere pravoslavne i potvrda uvažavanja svih vjera na našim prostorima

Knežević ističe da svaki Božić predstavlja simbol novog snaženja duha pravoslavnih vjernika, dan jačanja vjere pravoslavne, ali da se Božić uvijek javlja i kao snažna potvrda uvažavanja svih drugih vjera na našim i širim prostorima.

5 01, 2018

Knežević: Deklaracija o pomirenju četnika i partizana na Savindan

By | January 5th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević: Deklaracija o pomirenju četnika i partizana na Savindan

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević najavio je da će Deklaracija o pomirenju potomaka četnika i partizana biti potpisana na Savindan, 27. janaura. Deklaraciju bi trebalo da, osim Kneževića, potpišu i predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić i srodne političke grupacije i udruženja. Deklaracija o pomirenju potomaka partizana i četnika u Crnoj Gori predstavlja društvenu [...]

4 01, 2018

Bulatović pozvao opoziciju: Učinimo istorijsku stvar i ujedinimo se oko zajedničkog kandidata

By | January 4th, 2018|Izdvajamo, Predrag Bulatović|Comments Off on Bulatović pozvao opoziciju: Učinimo istorijsku stvar i ujedinimo se oko zajedničkog kandidata

“Ali je nama ovo prioritet i u ovom trenutku insistiramo da je to najvažnija stvar. Još jednom pozivamo one koji imaju uticaj i znanje da učinimo istorijsku stvar i da se ujedinimo, čak i bolje nego 2013. godine, kada je i ostvarena pobjeda tadašnjeg predsjednika DF-a na predsjedničkim izborima”, naveo je Bulatović.

4 01, 2018

Pejović: Svi smo zatajili

By | January 4th, 2018|Jovo Pejović, Kolumna|Comments Off on Pejović: Svi smo zatajili

Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni.

4 01, 2018

Knežević za Standard: Opozicija ne može pobijediti Đukanovića ako se ne ujedini, ali do toga neće doći

By | January 4th, 2018|Izdvajamo, Milan Knežević|Comments Off on Knežević za Standard: Opozicija ne može pobijediti Đukanovića ako se ne ujedini, ali do toga neće doći

Lider Demokratske narodne partije i član predsjedništva DF-a Milan Knežević kazao je u intervuu za Standard, da opozicija nema šanse da pobijedi lidera DPS-a Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima ukoliko ne izađu sa zajedničkim kandidatom. Knežević, međutim, ističe da će se opozicija teško ujediniti oko zajedničkog kandidata.