18. Februara dan kada je ministar policije Raško Konjević razriješen sa dužnosti, donosi odluku o izboru L.S. jedanestoplasiranog kandidata sa rang liste za izbor kandidata br. taj i taj na radno mjesto – policajac u stanici policije. U obrazloženju piše sledeće: Uprava za kadrove za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova dana 26.09.2015. godine (dakle dva dana nakon početka protesta Demokratskog fronta), raspisala javni oglas za radno mjesto: policajac u stanici policije, odjeljenje Bezbjednost, za osam izvršilaca na neodređeno vrijeme. Ako je raspisan konkurs za osam izvršilaca na neodređeno vrijeme, kako je mogao da bude izabran jedanastoplasirani gospodin. Znači, prima se osam, a izabira jedanaestoplasirani. Potpis: M.R.-Raško Konjević

13523793_10208666412073204_265952264_o

13518130_10208666412513215_1446549569_o