Aktuelno

iz Demokratske narodne partije Crne Gore

/Aktuelno
 • Knežević: Milov režim planira likvidaciju lidera DF-a

  Knežević: Milov režim planira likvidaciju lidera DF-a

  Sutkinju Suzanu Mugošu optužio je “da je obična sluškinja (vicepremijera) Zorana Pažina, koji želi da zaustavi svaku međunarodnu aktivnost lidera DF-a”

 • Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

  Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

  „Zbog činjenice da mnoga rješenja sadrže netačne podatke, ista se moraju smatrati ništavnim i kao takva proglasiti od strane nadležnih organa i po službenoj dužnosti. Neažurnost i protivzakonito postupanje organa i službenika treba da se ispravi i sankcioniše a ne da se građani izlažu dodatnim troškovima plaćanja taksi na žalbe napomenuo je fukcioner DF-a i zaključio:

 • Knežević: Bečić i Dritan kao Boro i Ramiz

  Knežević: Bečić i Dritan kao Boro i Ramiz

  Vrijeme je pokazalo da je građanska opozicija bila formirana kako bi se marginalizovao DF, a na kraju su jedino uspjeli marginalizovati i posvađati same sebe, tako da međusobne optužbe o veleizdaji dobijaju toliki intenzitet da će se uključiti i Milivoje Katnić.

 • Knežević: Pad životnog standarda „benefit” ulaska u NATO

  Knežević: Pad životnog standarda „benefit” ulaska u NATO

  „Ono što je paradoksalno jeste da i NATO postaje svjestan koga je primio u alijansu i da sad procjenjuju i jedni i drugi ko je koga bolje prevario“, naveo je Knežević.

Dobro došli na stranicu aktuelnosti iz DNP

Na ovoj stranici se nalaze izjave, stavovi i mišljenja funkcionera i članova Demokratske narodne partije Crne Gore. Mi u DNP-u duboko vjerujemo da je sloboda izražavanja i komunikacije jedna od temeljnih vrijednosti svakog demokratskog društva.

Jovanović: Prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti

U većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe. Tako se često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično. Zbog svega je izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke.

By | January 17th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|

Sinđelić: Čuo sam da postoji nindža Pipun; Knežević: Jedini nindža u sudnici je Katnić

“Čovjek kojeg su očigledno maltretirali, a izgleda i silovali u crnogorskom tužilastvu, i to prvi put u Vladinom avionu, zaslužuje moje hrišćansko razumijevanje. Posebno sad kad je specijalni državni tužilac pustio bradu kao Đanluka Vijali, i to zbog korote za Sinđelićevim svjedočenjem, ostaje mi da se molim Bogu da u apotekama ima dovoljno antidepresiva za obojicu. Bolest je svačija, što bi rekao naš narod, i ja ih ostavljam da u šizofrenijama svoje tople svijesti nastave da se griju na bateriji 'lenova'”, kazao je Knežević. 

By | January 12th, 2018|Izjave, Milan Knežević|

Pejović: Da li je normalno?

Tač­no se zna ko dr­ži do kon­ti­nu­i­te­ta do­ka­zi­va­nja isti­ne i bor­be za isti­nu, a ko se po­vi­ja kao slam­ka na vje­tru od iz­bo­ra do iz­bo­ra mi­je­nja­ju­ći po­li­tič­ka i sva dru­ga uvje­re­nja. Za­to će i na­red­ni pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri po­ka­za­ti, da li se iza na­vod­ne bit­ke za pred­sjed­ni­ka kri­je bit­ka za istin­sku Cr­nu Go­ru ili sa­mo još jed­na u ni­zu bi­ta­ka za li­der­stvo u opo­zi­ci­ji?

By | January 11th, 2018|Jovo Pejović, Kolumna|

Lakušić: Stijepović radio anemično, u duhu svojih neispunjeih obećanja

    A sljedeći obećani projekti u izgradnji, koji neće biti završeni do kraja mandata gradonačelnika Stijepovića, koji je sve prethodno glatko obećao i ne ispunio, su: Gradsko pozorište, Srednja mješovita škola u Golubovcima, izgradnja stanova za lica sa socijalnim potrebama i zaposlene u strukturama lokalne samouprave na Starom Aerodrom

By | January 5th, 2018|Saopštenja, Zoran Lakušić|

Pejović: Svi smo zatajili

Ne mo­že da se pro­mi­je­ni Cr­na Go­ra, a da sve osta­ne isto. Da Mi­lo vla­da, a da se opo­zi­ci­ja me­đu­sob­no sva­đa. Da se svi za­ba­ri­ka­di­ra­mo u par­tij­ske ro­vo­ve i re­ži­mo jed­ni na dru­ge. Da bi se pro­mi­je­ni­la Cr­na Go­ra, sva­ko od nas mo­ra, po­ma­lo da se pro­mi­je­ni.

By | January 4th, 2018|Jovo Pejović, Kolumna|

DNP i JKP saglasni: Opozicija da se ujedini i prevaziđe razlike

Knežević i Vuković su zaključili da opozicija treba da se koncentriše na promjenu aktuelne vlasti, koja ima kontranarodni i rušilački karakter, zbog čega je potrebno formirati socijalno humanističke institucije na temelju novih humanih odnosa u crnogorskom društvu.

By | December 29th, 2017|DNP, Saopštenja|