Umjesto obećanog partnerskog odnosa i podrške Vlade odlazećoj lokalnoj vlasti u Pljevljima, brojne činjenice govore da ne samo da državnoj vlasti nije stalo do toga kako se u Pljevljima živi, već i da su ovu, navodno njihovu lokalnu vlast, na čelu sa Mirkom Đačićem pustili niz vodu. Štaviše, ne samo da vladajuća garnitura sa državnog nivoa nije pomogla aktuelnu lokalnu upravu u Pljevljima, već se potrudila da joj na sve načine obesmisli i zagorča ovih nekoliko godina vladavine. O tome ne govori samo poslednja posjeta Duška Markovića, već i brojni drugi pokazatelji koje je važno navesti.

· Učestale blokade računa Opštine, lokalnih javnih preduzeća i ustanova, od strane Poreske uprave kao državnog organa, zbog čega se zaposlenima već šalju prijeteće poruke da će zapamtiti kada su poslednji put primili platu, uz nastavak progona i šikaniranje velikog broja radnika od strane rukovodećih lica.
· Najnovije obaranje tendera za izgradnju gradske toplane, vrijednog preko 5 miliona evra.
· Potpuno ignorisanje i bahato odbijanje inicijative za uvođenje ekološke naknade.
· Nefunkcionisanje sistema koncesionih naknada koje bi trebalo da predstavljaju jedan od ključnih prihoda siromašne, a prirodnim resursima bogate Opštine.
· Višestruko obaranje tendera za dovršetak radova na rekonstrukciji Doma kulture.
· Mizerna finansijska podrška Vlade za MOSI, uvredljivo odbijanje ministra sporta da otvori Igre, kao i sramno izvještavanje sa MOSI od strane državnih medija.
· Izostanak bilo kakve ozbiljne investicije koja bi obezbijedila nova radna mjesta.
· Totalna propast projekta drugog bloka Termoelektrane Pljevlja.
· Sistematsko zapostavljanje ekoloških problema i odbijanje da se saniraju deponije Maljevac, Jagnjilo i Gradac, koje ubijaju Pljevlja.
· Izostanak značajnijeg ulaganja državnog novca u seosku infrastrukturu u Pljevljima.
· Uporno odbijanje da se u budžetu države opredijele sredstva za rekonstrukciju vodovodne infrastrukture u Pljevljima, posebno postrojenja za prečišćavanje vode na Pliješi.
Ovo su činjenice zbog kojih smo ubijeđeni da se i sama lokalna uprava u Pljevljima, na čelu sa predsjednikom Opštine, pomirila sa tim da je otpisana, što će građani Pljevalja samo potvrditi na predstojećim lokalnim izborima.

Od posebne je važnosti da svi građani Pljevalja razumiju da se već uveliko realizuje politički projekat gdje kriminalci iz državne vlasti žele da Pljevlja dovedu na nivo mjesne zajednice, koja više neće predstavljati remetilački faktor u odnosu na projektovanu pljačku resursa i kojom će se još lakše moći manipulisati. Poslednji je trenutak da Pljevljaci pruže otpor i ne dozvole da se u Pljevljima ovaj projekat realizuje.