Bojović: Namjera aktuelne vlasti da zataška problem saniranja loše ekološke situacije u Pljevljima

Bojović: Namjera aktuelne vlasti da zataška problem saniranja loše ekološke situacije u Pljevljima

Predsjedniku Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Predragu Sekuliću, uputio sam predlog, odnosno inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića, ministra zdravlja, Suada Numanovića, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, Petra Ivanovića, direktora Uprave za inspekcijske poslove, Božidara Vuksanovića, i predsjednika opštine Pljevlja, Mirka Đačića, o realizaciji Zaključaka, koje je povodom stanja životne sredine u Pljevljima usvojila Skupština Crne Gore na sjednici 27. decembra 2014. godine.

Istovremeno podsjećam javnost da je Skupština ovim povodom donijela četiri zaključka. U svjetlu prvog, Skupština Crne Gore je pozvala Vladu da donese Plan zaštite sa mjerama sanacije stanja životne sredine u opštini Pljevlja, kao i da izvijesti Skupštinu Crne Gore o realizaciji mjera smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu, i o analizi sprovedenog monitoringa svih segmenata životne sredine. Skupština je pritom pozvala Upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor svih registrovanih zagađivača u opštini Pljevlja, i u cilju zaštite zdravlja građana i zaštite životne sredine preduzme sve mjere u skladu sa zakonom. Skupština Crne Gore je istovremeno preporučila Ministarstvu zdravlja da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja, i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, u cilju sprečavanja akcidentnog stanja, hitno pripremi preporuke za unapređenja kvaliteta vode za piće u opštini Pljevlja.
Takođe, Skupština Crne Gore je preporučila lokalnoj samoupravi opštine Pljevlja da razmotri mogućnost primjene člana 26 Zakona o životnoj sredini, kojim je propisano proglašavanje stanja ugroženosti.

I pored svega navedenog, do današnjeg dana nemamo informaciju da je bilo šta urađeno po pitanju realizacije usvojenih zaključaka. Ukazujem na činjenicu da se dramatično teško stanje životne sredine u Pljevljima nije promijenilo u odnosu na mjesece novembar i decembar, kada je ova tema aktuelizovana na državnom nivou. S druge strane, javnost nije registrovala da su državni organi i opština Pljevlja bilo šta konkretno preduzeli povodom saniranja postojećeg stanja, bez obzira što su na to bili pozvani Zaključcima Skupštine Crne Gore.
Upravo zbog ovoga sam i iznio predlog da nadležni odbor Skupštine Crne Gore održi sjednicu u Pljevljima odmah početkom drugog kvartala, tačnije u prvoj nedjelji aprila.
Prije svega kao građanin Pljevalja, a onda i kao poslanik, izražavam svoju zabrinutost da će proteći još jedna godina, a da se od strane Vlade ništa konkretno neće preduzeti povodom saniranja katastrofalne ekološke situacije u Pljevljima. Očigledna je namjera aktuelne vlasti da ponovo zataška ovaj problem, umjesto da, bez odlaganja, na odgovoran i sveobuhvatan način pristupi njegovom rješavanju.