Danas su svi u Pljevljima mogli golim okom da vide ogromne količine pepela, raznih otrova i kancerogene prašine kojima se inače svakodnevno i u talasima zasipa grad sa deponija Maljevac i Jagnjilo i kopa Rudnika uglja.

Svako je mogao da se uvjeri zbog čega imamo toliko prijevremenih smrti i porast broja oboljelih od različitih bolesti. Tužilaštvo i inspekcijski organi ne preduzimaju ništa. Elektroprivreda Crne Gore i Rudnik uglja Pljevlja se i dalje prave kao da se ništa ne dešava. Aktuelna lokalna vlast u Pljevljima se ne oglašava i ne pokušava čak ni da uvede ekološku naknadu jer joj to centralna vlast ne dozvoljava. Danas je svima jasno da su Pljevljaci najveće žrtve i taoci projekta privatne države Crne Gore u kojoj se milionskom profitu pojedinaca podređuje zdravlje i život svih stanovnika Pljevalja. Pad lopovskog režima, smjena i centralne i lokalne vlasti, koju čine DPS i sateliti, ključni je preduslov opstanka Pljevalja. Nema povlačenja, nema predaje! Do konačne pobjede!

PVSvitanje