Pobjednički koncept, Koalicija „Zdravo Berane“, je na prethodnim lokalnim izborima odnio pobjedu nad DPS-om poslije osmogodišnjeg „pustošenja“ Berana. Osmogodišnjeg degradiranja i „čerupanja“ svega do čega se „dopalo“, saopštio je koordinator OO DNP Berane Boris Boričić.

„Tadašnja lokalna vlast DPS-a, dosledno je upotunjavala, generalnu poražavajuću sliku, 30-togodišnjeg ‘Mi znamo kako’ DPS vladanja. A posledice svi vidimo i svi osjećamo, naglašavamo ‘svi’ misleći i na glasače DPS-a. Razlika je samo u tome što glasači DPS-a ‘gluvi kod ušiju i slijepi kod očiju’ ne uspijevaju da se oslobode hipnoze zvane DPS. A nije teško objektivno sagledati da su svojom podrškom toj partiji, zapravo, davali pogonsko gorivo opštoj nepogodi koja je pustošila sve pred sobom, i bili kreatori i saučesnici poražavajućeg stanja društva,“ podsjetio je Boričić.

„Zdravo Berane“ zaustavilo nekontrolisano pljačkanje i dalo primjer da je moguće oprijeti se DPS-u

„Demokratska Narodna Partija (DNP) kao jedan od konstituenata Demokratskog fronta (DF) nije participirala u vršenju vlasti u Beranama u tekućem mandatu, ali je uzela učešća u kampanji ‘Zdravo Berane’ i na razne načine dala doprinos u razvlašćivanju devastatora Berana. Nažalost, iako su podnijete brojne krivične prijave protiv vršioca vlasti iz redova DPS-a, sudski epilog nije dobila ni jedna,“ napomenuo je Boričić i istakao:

„Naučeni da trpimo, strpićemo se i istrajati da se dođe do zadovoljenja pravde i da svi odgovorni budu adekvatno kažnjeni. Svima je jasno, da vladajuća struktura na razne načine pokušava da obesmisli sudstvo i time pošalje poruku svojim poltronima, da zasluge za razne privilegije koje ne bi imali u ni jednom iole uređenom društvu, duguju njima, svojim bosovima. Vodeći se onom narodnom da ‘vrana, vrani oko ne vadi’ dovukli su kompletno društvo na ivicu ambisa, iz kog se nekoliko narednih generacija neće moći izvući. Imajući sve ovo na umu, DNP-Berane se zalaže za očuvanje pobjedničkog koncepta ‘Zdravo Berane’, jer je, prije svega, zaustavljeno nekontrolisano pljačkanje, a dat je i primjer da je moguće oduprijeti se DPS-u. To je po nama jedini ispravan model nastupa opozicionih struktura, koji je trebalo kopirati na svim izbornim nivoima. U jedinstvu svih opozicionih subjekata je jedina vidljiva šansa da obuzdamo štetnu radijaciju i počnemo dekontaminiranje cjelokupne države od DPS sistema. Vremena imamo sve manje!

DNP Berane će angažovati sve svoje kapacitete

„Neki će reći da ‘Zdravo Berane’ nije ispunilo očekivanja, a pritom zaboravljaju da preispitaju da li su im očekivanja bila realna, ili još bolje, da li je moguće da se u zatečenim okolnostima uradi više. DNP-Berane smatra da uvijek treba težiti tome da se uradi više i da se moglo uraditi više, ne želeći pritom da minimiziramo ono pozitivno što je učinjeno, a bilo je dosta toga. Predstoji nam mnogo toga što treba da uradimo bolje i u tom smislu DNP Berane će angažovati sve svoje kapacitete,“ poručio je koordinator OO DNP Berane Boris Boričić.