Bulatović: ANB da dostavi na uvid Džomićev dosije

Bulatović: ANB da dostavi na uvid Džomićev dosije

Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović pozvao je premijera Mila Đukanovića da naloži v.d. direktoru Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejanu Peruničiću da mu, kao članu Odbora za odbranu i bezbjednost, omogući uvid u dosije sveštenika Srpske pravoslavne crkve Velibora Džomića, koji je odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova protjeran iz Crne Gore

Bulatović je saopštio da od ANB-a još nije dobio odgovor na zahtjev koji je uputio prije više od mjesec, zbog čega je poslao i urgenciju.

Javnosti je poznato da je više godina trajao spor između Džomića i MUP-a vezano za njegov privremeni boravak u Crnoj Gori. Džomić je dobio svaki sudski spor, ali je nedavno protjeran iz Crne Gore odlukom MUP-a. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić na plenumu je rekao da je imao pred sobom izvještaj ANB-a o Džomiću i da tamo ima mnogo toga na osnovu čega je MUP, po njegovom mišljenju, osnovano protjerao sveštenika SPC iz Crne Gore. Imam pravo da sumnjam da za donošenje takve odluke postoje politički razlozi i da je predsjednik SDP-a ustvari njen politički inspirator“, istakao je Bulatović.

Dodao je da, imajući u vidu izjavu premijera Đukanovića da će Vlada izvršiti sve odluke suda, sumnja da je postojao određeni stepen sinhronizacije i komunikacije predsjednika DPS-a i SDP-a da se desi sve što se desilo u slučaju Džomić.

Osnov za ovakvu tvrdnju nalazim u činjenici da nije ispoštovana odluka Upravnog suda, odnosno privremena mjera da se dozvoli boravak Džomiću“, pojašnjava Bulatović.

Napominje da je još 12. marta uputio zahtjev ANB-u da mu se omogući uvid u dosije Velibora Džomića.

To mi je potrebno kao poslaniku i članu Odbora za odbranu i bezbjednost, za vršenje moje funkcije. Uvjeren sam da se radi o klasičnom progonu i to jednog od najuticajnijih sveštenika SPC u Crnoj Gori. Ne vjerujem da je Džomić opasnost po Crnu Goru i zato od ANB-a praktično tražim da uvidom u dosije potkrijepi svoje tvrdnje. ANB mi do ovog trenutka nije omogućila  uvid i zato sam uputio urgenciju“, kazao je poslanik DF-a.

Upozorava da se ovakvim odnosom ANB-a i premijera obesmišljava parlamentarni nadzor nad službama bezbjednosti.

Pitanje Velibora Džomića je test za pravnu državu i za vladavinu prava. Na ovom slučaju pokazaće se da li se poštuju sudske odluke, a ovo će biti test i da li postoji kontrola nad ANB-om i da li zakoni važe jednako za sve. Pozivam premijera Đukanovića da naloži direktoru ANB-a da primijeni zakon i omogući mi uvid u dosije Velibora Džomića. Pozivam predsjednika Vlade da to uradi zato što smatram da on direktno kontroliše sve što se radi u bezbjednosnom sektoru. Đukanović je taj koji kontroliše svaki red poteza, uključujući i to da li će se članu odbora za Odbranu i bezbjednost dozvoliti da, shodno zakonu, obavlja svoju dužnost“, zaključio je Bulatović.