Predsjednik Odbora za antikorupciju u Skupštini Crne Gore Predrag Bulatović rekao je na konferenciji koja se održava u Skupštini Srbije, da Crna Gora ima veliki problem sa korupcijom koja je, kako kaže, široko rasprostranjena.

“Svaki izvještaj Evropske komisije govori o tome”, rekao je Bulatović dodajući da i u “EU ima korupcije”.

On je rekao da je Evropski parlament formirao ad-hok odbor za borbu protiv korupcije koji je imao mandat dvije godine.

Međutim, kako je rekao, odbor ne interesuje korupcija u EU već korupcija u Crnoj Gori, koja je, kako je ponovio, široko rasprostranjena.

“Poseban problem u fokusu Evropske komisije je takozvana korupcija na visokom nivou, odnosno korupcija bivših i aktuelnih državnih funkcionera”, rekao je Bulatović.

Bulatović je naveo da postoji opasnost, po njegovom mišljenju, ukoliko Crna Gora ne da mjerljive rezultate do sljedećeg izvještaja, u oktobru, da se uvede takozvana klauzula balansa, što znači zaustavljanje pregovora u svim otvorenim poglavljima.