Boris Boričić

2 03, 2018

Boričić: Sačuvati dostojanstvo i pobjedu, ne nasjedati na provokacije aktivista DPS-a

March 2nd, 2018|

Uvjeravamo gospodina Fatića, da glasači koji su dali svoj glas za Zdravo Berane i Demokratsku Crnu Goru ne pristaju na odjela njegovih krojača! Krojači njegovog i Carevog odjela neće biti krojači sudbina berancima, u to će se sam uvjeriti i šestog marta kada ćemo vas još jednom ubrdljivo poraziti!

5 12, 2017

Boričić: Očuvati koncept „Zdravo Berane“

December 5th, 2017|

„Demokratska Narodna Partija (DNP) kao jedan od konstituenata Demokratskog fronta (DF) nije participirala u vršenju vlasti u Beranama u tekućem mandatu, ali je uzela učešća u kampanji ‘Zdravo Berane’ i na razne načine dala doprinos u razvlašćivanju devastatora Berana. Nažalost, iako su podnijete brojne krivične prijave protiv vršioca vlasti iz redova DPS-a, sudski epilog nije dobila ni jedna,“ napomenuo je Boričić i istakao: