Smolović: Aktuelna vlast mlade ostavila bez perspektive

Smolović: Aktuelna vlast mlade ostavila bez perspektive

Demokratska narodna partija mlade ne posmatra kao društveni problem već kao snagu i potencijal budućeg razvoja. Strateški cilj politike DNP-a je da mlade treba usmjeravati ka njihovom osnaživanju da postanu aktivni građani. Smatram da dugoročni razvoj naše države u velikom stepenu zavisi od toga u kakvom će ekonomskom ambijentu živjeti i sazrijevati mladi. Aktivizam mladih ne posmatramo kao na opasnost, već bi za nas ostvarivanje ovog cilja bio najveći doprinos crnogorskom društvu na polju demokratije i kreiranju države socijalne pravde. Apelujem na sve mlade da se aktivno uključe u društvene procese kako bi svi zajedno gradili neko bolje i prosperitetnije društvo, društvo jednakih šansi. Pozivam na istinsku mirnu pobunu protiv svih retrogradnosti koje nam nameće vlast jer kako reče S. Hesel : -Stvarati znači odupirati se, odupirati se znači stvarati.