DF ispred Skupštine: Nećemo se zaustaviti dok ne oslobodimo Crnu Goru (FOTO, VIDEO)

DF ispred Skupštine: Nećemo se zaustaviti dok ne oslobodimo Crnu Goru (FOTO, VIDEO)

„Nećemo se zaustaviti dok ne oslobodimo Crnu Goru demokratskim sredstvima,“ rekao je predsjednik DNP-a Milan Knežević i naglasio da se odsudna borba privela kraju.
„Ja sam spreman da izdržim još 100 godina ovakve borbe“, rekao je Knežević. Lider DNP-a istakao je da da zna da su „oni spremni da se nagode ako se odreknemo od srpstva“.
„Ali toga neće biti, i od danas je sve lično“

Knežević podnio tužbe protiv „Pink M“ i „Media-Nea“

Knežević podnio tužbe protiv „Pink M“ i „Media-Nea“

„Tuženi mediji su u kontinuitetu u toku trajanja izborne kampanje za parlamentarne izbore ali i nakon održanih izbora sprovodili besprizornu i senzacionalističku kampanju prema Predsjedniku DNP-a na način što su objavljivali tekstove koji su zasnovani na neistinitim tvrdnjama čime su u dugom vremenskom periodu dezavuisali i dezinformisali javnost. Namjera tih tekstova je bila da se naruši ugled i čast Milana Kneževića u očima javnosti bez iznošenja bilo kakvih dokaza ili činjenica koje bi potkrijepile navode“, piše u saopštenju Kneževića.

Žene DNP podnijele inicijativu Ustavnom sudu za poništenje smanjenja naknada majkama

Žene DNP podnijele inicijativu Ustavnom sudu za poništenje smanjenja naknada majkama

Ova mjera ne pogadja ne samo majke, vec citave porodice u Crnoj Gori koje su i onako osiromasene i dovedene na ivicu egzistencije, pa će ovaj udar Vlade na kućni budžet uticati i na položaj velikog broja građana. Ako znamo da je osnovna celija drustva porodica a stub svake porodice jeste upravo žena, čiji položaj u Crnoj Gori nije na ni malo zavidnom nivou, ovim se dodatno degradira i otežava položaj žene kao majke jer je svrha uvođenja naknade bila stimulacija rađanja. Ove izmjene zakona, ukoliko ostanu na snazi imaće potpuno suprotan efekat po natalitet kao i na položaj žene u našem društvu.

Knežević: Veselin Vukotić neće pobjeći od odgovornosti

Knežević: Veselin Vukotić neće pobjeći od odgovornosti

“Želim da obavijestim neoliberalnog gurua crnogorskog propadanja i pljačkaške privatizacije da ga ovi božićni lamenti neće spasiti od odgovornosti, niti će ga poštedjeti dokazivanja svog bogatstva. Jer novi društveni ugovor koji ćemo ponuditi crnogorskim građanima podrazumijeva konfiskaciju imovine svim koji su se obogatili na nesreći ovog naroda, oduzimanje fabrika i njihovu predaju na upravljanje radnicima, i obaveznu naplatu ekstra profita tajkunskim hobotnicama, koje su po biznis planu Veselina Vukotića, od nepismenih klipana postali biznis elita.”

Božićna čestitka predsjednika DNP Kneževića: Pravoslavlje na našem duhovnom tlu postiže svoju punu vrijednost

Božićna čestitka predsjednika DNP Kneževića: Pravoslavlje na našem duhovnom tlu postiže svoju punu vrijednost

Predsjednik DNP poručuje da pravoslavlje i danas na našem duhovnom tlu i šire postiže svoju punu vrijednost po sebi u sazvučju sa svim konfesijama u Crnoj Gori, u već tradicionalnoj međuvjerskoj toleranciji i uvažavanju. Knežević svima pravoslavnima želi da ove blage dočekaju sa spokojem u duši i srcu, u ličnoj i porodičnoj sreći i harmoniji, i poštovanju sebe i drugoga.

Bulatović: Purišić poručio građanima da će biti jedine žrtve mjera štednje

Bulatović: Purišić poručio građanima da će biti jedine žrtve mjera štednje

Odlukom prvog čovjeka Ministarstva rada i socijalnog staranja da svojim zaposlenima podijeli 13.platu samo nekoliko dana nakon što je Vlada počela sa zakidanjem sredstava naugroženijim djelovima stanovništva, Kemal Purišić je jasno poručio građanima da će oni biti jedine žrtve najavljenih mjera štednje. Naravno, više niko u Crnoj Gori nema dilemu da Vlada i njeni resorni funkcionišu po principu odvojenih feuda u kojem svako predstavlja po jednog mini premijera kojeg se odluke ostalih uopšte ne tiču.

Knežević: Na ucjenama sklepana Vlada ne može biti održiva

Knežević: Na ucjenama sklepana Vlada ne može biti održiva

Napadi i brutalni pokušaji zastrašivanja DF-a traju već izvjesno vrijeme. Konstantnim prijetnjama hapšenjem lidera Df-a, plasiranjem nagnusnijih laži putem medija, jasne su intencije da se djelovanje DF-a potpuno onemogući. Upravo je to pokazatelj paničnog straha crnogorskog režima od narastajuće snage naše grupacije i sve veće podrške koju nam građani pružaju.

DPS zarađuje i na groblju

DPS zarađuje i na groblju

– Ri­ječ je o još jed­noj fi­nan­sij­skoj tran­sak­ci­ji unu­tar DPS-a, gdje lo­kal­ni čel­ni­ci omo­gu­ću­ju svom par­tij­skom dru­gu da pro­fi­ti­ra, či­me se po­ka­zu­je da za da­ni­lov­grad­ski DPS umi­ra­nje ni­je sa­mo si­gu­ran, već i uno­san po­sao.Ka­da bi se tu­ži­o­ci u Cr­noj Go­ri ma­lo vi­še dru­ži­li sa za­ko­nom, a ne sa­mo sa Bo­gom i „ta­li­kom ju­nač­kim,“ on­da bi u ovom slu­ča­ju bi­la pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv ru­ko­vod­stva Op­šti­ne zbog ne­sa­vje­snog po­slo­va­nja i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja – re­kao je Mar­ko­vić.

Apel DNP da se zove: Aerodrom Njegoš Podgorica

Apel DNP da se zove: Aerodrom Njegoš Podgorica

Iako je hvale vrijedna svaka aktivnost na afirmisanju lika i djela našeg Vladike, vladara, mislioca, filozofa i pjesnika Njegoša, pomalo stereotipno djeluje proglašenje Njegoševog dana rođenja za državni praznik. Njegošev rođendan jeste sveti datum kulture Crne Gore, ali vlasti ne treba da ga koriste u cilju vlastite promocije i friziranja naše nimalo lagodne stvarnosti.

DNP: Nije bilo sjednice niti odluke

DNP: Nije bilo sjednice niti odluke

Imajući u vidu Perišićev višemjesečni pritisak na odbornicu Jelenu Kljajević da podnese ostavku i odborničko mjesto ustupi Perišiću, više nemamo nikakvu dilemu da se radilo o projekciji nove većine Tarzana Miloševića i Perišićevog komšije Nuhodžića, koji su mu omogućili da za jednu noć formira partiju, koju od DPS-a razlikuje samo raspored slova.

DNP: Đukanović pravi probleme Crnoj Gori, a navodno bi da rešava probleme u Srbiji i Hrvatskoj

DNP: Đukanović pravi probleme Crnoj Gori, a navodno bi da rešava probleme u Srbiji i Hrvatskoj

A Đukanović pravi probleme Crnoj Gori, i istovremeno bi da navodno riješi probleme između Srbije i Hrvatske. Zato pravi sebi promociju u njemu često mrskom Beogradu, veličajući saradnju sa Srbijom. Tako se iz Beograda založio i da riješi probleme Srbije i Hrvatske, da Hrvatska ne ometa Srbiju na putu ka EU, ista ona Hrvatska, koju je tako zdušno mrzio da mu se zbog šahovnice ni šah nije igrao.

DNP: Jelena Kljajević rukovodi Opštinskim odborom DNP Bijelo Polje

DNP: Jelena Kljajević rukovodi Opštinskim odborom DNP Bijelo Polje

Radi istinitog informisanja javnosti, Demokratska narodna partija obavještava da doskorašnji predsjednik Opštinskog odbora DNP Bijelo Polje, i član Predsjedništva DNP, Svetislav Perišić, nije podnio ostavku na funkciju predsjednika Opštinskog odbora, već će biti smijenjen iz razloga koji nemaju nikakve veze s obrazloženjem njegove navodne ostavke, o kojoj je informisao javnost. A ti razlozi su gospodinu Perišiću i te kako dobro poznati.

Bojović: Postoji li veće poniženje za Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države

Bojović: Postoji li veće poniženje za Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države

Postoji li veće poniženje za državu Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države stvorene na etničkom čišćenju i progonu Srba i Crnogoraca. Ovim činom je Duško Marković najavio da neće skrenuti sa Đukanovićevog puta u obračunu i demonizovanju srpskog naroda u Crnoj Gori proglašavajući ga za unutrašnjeg neprijatelja i najavaljujući otvaranje novih golih otoka za neposlušne.

Zakazan Kongres mladih DNP-a

Zakazan Kongres mladih DNP-a

„Cilj Demokratske narodne partije je da u najvećoj mjeri, uvažava i zastupa potrebe mladih ljudi, iz razloga što su u Crnoj Gori, zbog nepravednog i nedemokratskog sistema vladanja svih ovih godina, direktnu i najveću štetu osjetili i osjećaju na sopstvenim primjerima upravo mladi ljudi. Kao politički subjekat koji se zalaže za suštinske i korjenite promjene na bolje u Crnoj Gori, smatramo da posebnu pažnju treba posvetiti mladim ljudima“

Pejović: Na dan izbora

Pejović: Na dan izbora

Me­ni je odav­no ja­sno da na pu­tu smje­ne re­ži­ma ne sto­je ni Mi­lo Đu­ka­no­vić ni DPS. Na tom pu­tu sto­ji ame­rič­ka i bri­sel­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja či­ji je Cr­na Go­ra pro­tek­to­rat. Uvje­ri­će se gra­đa­ni Cr­ne Go­re jed­no­ga da­na ka­da se sve taj­ne ot­kri­ju da ovo mo­je upo­zo­re­nje ni­je bez osno­va. Ali, to mi i ni­je ne­ka ve­li­ka utje­ha, ka­da jed­nom bro­ju gra­đa­na ni­je i ne­će ni­ka­da bi­ti. To što oni­ma ko­ji ih sa­vje­tu­je mo­že pa­sti na pa­met da osmi­sle kra­đu iz­bo­ra gra­ni­či se sa ne­vje­ro­vat­nim. No, sve vi­še sam ubi­je­đen da sce­na­rio za iz­bor­ne kra­đe pi­šu nji­ho­vi spon­zo­ri sa stra­ne, jer vi­še i ni­je taj­na da ame­rič­ke pu­dli­ce oli­če­ne u cr­no­gor­skim re­ži­mli­ja­ma bes­po­go­vor­no iz­vr­ša­va­ju sve za­dat­ke.

DNP: Televizija Pink nastoji da izgladi odnose sa DF-om i Milanom Kneževićem

DNP: Televizija Pink nastoji da izgladi odnose sa DF-om i Milanom Kneževićem

Knežević se srdačno zahvaljuje što mu Pink istovremeno reklamira i dobro poznavanje stranih jezika, pa će oko sljedećih priloga i sam blagovremeno obavještavati uredništvo gdje ih može preuzeti, jer na pažnju treba uzvratiti pažnjom. Knežević jedino žali što Milo Đukanović dosad nije uspio da nauči nijedan strani jezik, pa mu preporučuje ruski, jer mu u perspektivi može valjati.

Knežević: Protest i bojkot izvjesni, vjerujem u zajednički stav opozicije

Knežević: Protest i bojkot izvjesni, vjerujem u zajednički stav opozicije

“Ponuda i dalje stoji, ponuda je vrlo korektna i ona je više od onoga što nudi DPS, i na njima je da odluče da li žele zajedno sa crnogorskom opozicijom da mijenjaju Crnu Goru. Ukoliko se manjinske partije ipak odluče za koaliciju sa DPS-om, mi smo najavili i bojkot i proteste, to su opcije koje su u igri i čini mi se u ovom trenutku vrlo izvjesne”, rekao je Knežević.

Knežević tuži režimske medije

Knežević tuži režimske medije

Zbog kontinuiranog i orkestriranog iznošenja brutalnih neistina i podmetačina na njegov račun, član Predsjedništva DF-a i predsjednik DNP-a, Milan Knežević će u cilju zaštite svog ugleda i časti tužiti medijske kuće „Pink“, „Informer“, „Dnevne novine“, „Pobjedu“ i portal „CDM“.
Ovi tzv. mediji, svakodnevno, dezavuišu javnost iznošenjem netačnih konstrukcija i izmišljotina na račun predsjednika DNP-a sa isključivom namjerom omalovažavanja njegove ličnosti i integriteta kao i ugrožavanja njegove bezbjednosti.

Koprivica: Javni fijasko Glavnog specijalnog tužioca

Koprivica: Javni fijasko Glavnog specijalnog tužioca

Cio nastup Katnića i njegova priča o „ubačenim stranim agentima“ pokazali su se kao jeftina i providna konstrukcija, a pres-konferencija imala niz nedopustivih propusta, koji ukazuju na diktat aktuelnog režima i klasične, već viđene montaže. Zato se Katnić i pojavio kao naručeni branilac takve ujdurme, koju bi i student prve godine kriminalistike lako oborio.

Pejović: Izgleda šašavo

Pejović: Izgleda šašavo

U svo­joj isto­ri­ji Cr­na Go­ra na va­žnim po­li­tič­kim funk­ci­ja­ma ni­ka­da ni­je ima­la vi­še lo­po­va i la­žo­va. Kra­de se i la­že na sva­kom ko­ra­ku. Po­sta­lo je pri­mi­tiv­no ili, ka­ko bi re­kli mla­di, de­mo­de bi­ti ča­stan i po­šten jer je to u su­ko­bu sa zva­nič­nom po­li­ti­kom re­ži­ma. Ča­sni i po­šte­ni su po­li­tič­ki ne­po­dob­ni i njih tre­ba dr­ža­ti po­da­lje od onih mje­sta gdje mo­gu ima­ti uvid u kra­đe i zlo­u­po­tre­be.

Lakušić: Na Cetinju teče nevidljiva čokolada, a u Podgorici zidaju virtuelno Gradsko pozorište

Lakušić: Na Cetinju teče nevidljiva čokolada, a u Podgorici zidaju virtuelno Gradsko pozorište

“Jeftino političko blefiranje Stijepovića toliko je providno i degutantno da prevazilazi mjere dobrog ukusa u njegovom pokušaju zamajavanja građana “epohalnim” gradnjama u nedjelji pred izbore.
A da je Živko Nikolić živ, nakon odgledanog video-snimka bacanja maltera, odmah bi mu povjerio glavnu ulogu u filmu “Zidanje kamena temeljca”, da Migo stigne do Kana, ali i Pari Sen Žermena“, smatra Lakušić.