DNP

6 10, 2016

DF poslao Ključu ponudu o koalicionom sporazumu

October 6th, 2016|

DF je danas u 15.00 časova održao konferenciju za novinare, na kojoj je Andrija Mandić, jedan od funkcionera DF-a i lider NSD-a, saopštio da je DF poslao zvaničnu ponudu o postizbornoj koaliciji Velikoj koaliciji Ključ.

3 10, 2016

DNP: Korupcija prepoznatljivo obilježje Stijepovićevog rada

October 3rd, 2016|

DNP će se založiti da se nezakonito bogaćenje javnih funkcionera normira kao krivično djelo, u skladu sa preporukom iz člana 20 Konvencije UN o borbi protiv korupcije. U čitavoj toj priči neodgovorni gradonačelnik “svih građana”, to jest, gradonačelnik moćnih pojedinaca, imaće vidno mjesto kao onaj koji je iznevjerio interese Glavnog grada i građana, radeći u korist moćnika iz sjenke kako mu se i nalagalo iz vrha režima.

23 09, 2016

Zogović: Markovićeva posjeta Plavu primjer povratka na mjesto zločina

September 23rd, 2016|

Pozivam gospodina Markovića da se konačno probudi i podsjećam da je upravo neodgovorna politika njegove partije potpuno devastirala sjever republike i da su pusta sela i zamandaljene kuće najveći dometi te i takve politike. Zato što ništa niste učinili za Plav ne zaslužujete ni jedan jedini glas građana naše opštine.

22 09, 2016

Pejović: Krađa i izbori

September 22nd, 2016|

Na sceni je svojevrsna degradacija svega i svačega. Zato svi koji želite promjene, oprez! Otvorite četvoro očiju na biralištima. Naročito vi kojima je povjereno čuvanje glasačkih kutija na biračkim mjestima. Ne vjerujte u riječi članova biračkih odbora koji su tu u ime vlasti i koji po pravilu uvjek govore:„Tu smo, kao i vi da ovo završimo ljudski i pošteno“. Poslije ovih riječi po pravilu slijedi krađa.

18 09, 2016

Tribina DF-a u Bijelom Polju: 16. oktobra građani će pobijediti zločinački režim DPS-a

September 18th, 2016|

Danas je u Bijelom Polju održan promotivni skup Demokratskog fronta „Da radi Crna Gora – Mi ili on“, na kojem su govorili lokalni čelnici DF-a, kao i lideri te partije, poručivši sugrađanima da dobro razmisle kome će vjerovati 16. oktobra, jer ni Bijelo Polje kao ni Crna Gora više ne mogu da čekaju, te da svi zajedno moraju da doprinesu da radi i taj grad kao i cijela zemlja.

17 09, 2016

Saopštenje za javnost OO DNP Bijelo Polje

September 17th, 2016|

Savjet Mladih OO DNP Bijelo Polje poziva sve građane Bijelog Polja, posebno mlade ljude, da dođu na pobjedničku konvenciju Demokratskog fronta, koja će se održati u nedjelju, 18. septembra, na glavnom gradskom trgu u Bijelom Polju, s početkom u 13 časova.

16 09, 2016

Intervju Milana Kneževića za Srpsku RTV (VIDEO)

September 16th, 2016|

U emisiji "Ogledalo" autorke Ljubice Gojković, lider Demokratske narodne partije i član Predsjedništva Demokratskog fronta, Milan Knežević, govori o predstojećim izborima i aktuelnoj kampanji DF-a.

12 09, 2016

Klub mladih DNP Bar snažno podržava kampanju DF-a

September 12th, 2016|

Nakon formulisanja daljih poteza koji će se preduzimati, sa sastanka je poručeno da će mladi DNP-a nastaviti da snažno podržavaju kampanju DF-a i stvaranju uslova za postizanje ciljeva proklamovanih u Programu.

12 09, 2016

Pejović: Politici nije mjesto u sportu

September 12th, 2016|

Za­što dr­ža­va Cr­na Go­ra te mla­de lju­de ko­ji su nas to­li­ko pu­ta na ra­znim tak­mi­če­nji­ma ob­ra­do­va­li vr­hun­skim re­zul­ta­ti­ma ni­je do­sto­jan­stve­no do­če­ka­la sa­da ka­da ti re­zul­ta­ti ni­je­su bi­li na ni­vou nji­ho­vih re­al­nih mo­guć­no­sti? Svjet­ski po­zna­ta i pri­zna­ta ime­na kao što su Bo­ja­na Po­po­vić, Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vić, Mla­đan Ja­no­vić i mno­gi dru­gi ni­je­su to za­slu­ži­li... Na­pro­tiv, zbog sve­ga što su da­li cr­no­gor­skom i svjet­skom spor­tu, bez ob­zi­ra na nji­ho­ve učin­ke u Ri­ju, za­slu­žu­ju sva­ko po­što­va­nje.

11 09, 2016

Knežević: Da Bajram potvrdi trijumf suživota u Crnoj Gori

September 11th, 2016|

Svim pripadnicima islamske vjere Knežević istovremeno upućuje najbolje želje da njihov veliki praznik Kurban bajram provedu u miru i duhovnoj harmoniji, u krugu svojih porodica, u znaku poštovanja i tolerancije na duhovnom tlu Crne Gore.

10 09, 2016

DNP: DPS providno pere ruke od Miga

September 10th, 2016|

Lakušić je samo konstatovao ono što vide svi građani Podgorice i ukupna crnogorska javnost, da DPS na listu nije smio staviti po funkciji prvog čovjeka Glavnog grada, koji bi svojim rezultatima trebalo da bude uzdanica izbornog procesa u Podgorici, i pojavljivanjem na poslaničkoj listi donese ogroman broj glasova.

10 09, 2016

Knežević: Nema nesuglasica oko NATO-a u DF-u

September 10th, 2016|

“Demokratski front kao savez opozicionih političkih subjekata ima vrlo precizne i definisane političke stavove oko svih pitanja koja opterećuju crnogorsko društvo. Crnogorska javnost od 2012. godine je veoma dobro upoznata sa stavovima konstituenata DF-a: NOVE, PZP-a i DNP-a.

9 09, 2016

Lakušić: I DPS digao ruke od promašenog gradonačelnika Glavnog grada

September 9th, 2016|

DPS je po prvi put s razlogom zabrinut za očuvanje diktatorskog režima, pa je Stijepovića glatko skrajnuo. Tim prije što građani s indignacijom gledaju na njegove mućke oko vlasništva stana u Budvi, gdje kamuflira pravog vlasnika pred građanima Crne Gore i Podgorice. Javno je gradonačelnik svih građana, a tajno mućka oko kvadrata na primorju. Da li je takav gradonačelnik bio potreban glavnom gradu Crne Gore, suvišno je i ocjenjivati.

7 09, 2016

Knežević: Ovo je dokaz da će DPS izgubiti izbore (VIDEO)

September 7th, 2016|

Funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević tvrdi da je Agencija za elektronske medije zabranila emitovanje predizbornog spota tog političkog saveza jer se u njemu čuje sintagma "lopovska družina".

5 09, 2016

Knežević: Milo ćuti na Tačijevo otimanje teritorije Crne Gore

September 5th, 2016|

„Priznanjem tzv. države Kosovo režim u Podgorici napravio je najsramniju odluku u crnogorskoj istoriji prema Srbiji, ali i prema teritorijalnim interesima Crne Gore. U terorističkoj tvorevini UČK Tači i njegova družina „plivaju“. Upravo Tači pokazuje licemerje, jer na jednoj strani se tobože zalaže za pomirenje, a na drugoj strani rovari i podstiče projekat velike Albanije“, rekao je Knežević.

1 09, 2016

Pejović: Sankcije

September 1st, 2016|

Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­nač­no mo­ra­ju zna­ti da je ova vlast bez du­ha, ni­hi­li­stič­na i ci­nič­na. Lju­de ko­ji se go­di­na­ma skla­nja­ju od vla­sti, nje­ne ira­ci­o­nal­no­sti i uvje­re­nja da je njoj sve do­zvo­lje­no mo­ra­mo ohra­bri­ti i upo­zo­ri­ti da vre­me­na za če­ka­nje vi­še ne­ma. Cr­noj Go­ri je po­treb­na gra­đan­ska hra­brost, hra­brost da se su­o­či sa isti­nom.

31 08, 2016

Bulatović: Đukanović nastavlja brukanje Crne Gore

August 31st, 2016|

„To što je završeno u Beču nastavak je politike Mila Đukanovića i njenog sramnog čina, priznavanja lažne države Kosova. To je bio i ostao najsramniji događaj u istoriji Crne Gore, koji je direktni udar na Srbiju i njene nacionalne interese“, kazao je Bulatović za „Novosti“.

30 08, 2016

Knežević: SNP-u mjesto bilo s DF-om, a ne sa milionerom Rakčevićem

August 30th, 2016|

“Bez namjere da utičem na ishod razgovora o mogućoj koaliciji Demos - SNP - URA - Bošnjačka demokratska zajednica, smatram da je SNP-u mjesto bilo sa Demokratskim frontom, a ne sa Žarkom Rakčevićem, osvjedočenim političkim srbomrscem i multimilionerom, koji će ovaj eventualni koalicioni aranžman iskoristiti kao mogućnost postizbornih dogovora sa Milom Đukanovićem”, kazao je Knežević za Pobjedu.

25 08, 2016

Pejović: Zaokružiću svoje ime

August 25th, 2016|

No, su­šti­na svih iz­bo­ra bi mo­ra­la bi­ti da ne do­zvo­li­mo da o na­šem gla­su od­lu­ču­je ne­ko dru­gi, ne­ko ko­me smo pre­da­li ili ustu­pi­li glas. Glas ko­ji je iz­raz na­še slo­bod­ne vo­lje, ima naj­ve­ću te­ži­nu pa i po ci­je­nu da smo po­gre­šno iza­bra­li.

21 08, 2016

DNP obezbijedila ljetovanje i opremu za školu Milici iz Prizrena

August 21st, 2016|

Predsjednica Udruženja Mirjana Jančovska i kolege iz NVO obratili su se za pomoć predsjedniku DNP-a Kneževiću, koji je, u ime Partije, Milici i njenoj majci Evici Đorđević donirao sedmodnevni boravak u Igalu, a vaučer s rezervacijom uručio 23. jula tokom posjete Prizrenu.

28 07, 2016

Demokratska narodna partija dobila pozitivno mišljenje od DRI za Godišnji finansijski izvještaj za 2015 godinu

July 28th, 2016|

12 07, 2016

NSD i DNP: Narod CG nikada neće priznati lažnu državu Kosovo

July 12th, 2016|

„Svaki kvadratni metar Crne Gore branićemo svim sredstvima“, poručio je Milan Knežević. reagujući na nedavne upade albanskih ekstremista u teritoriju Crne Gore.

3 07, 2016

Saopštenje za javnost medijskog centra Demokratske narodne partije

July 3rd, 2016|

Iza orkestriranog napada aktuelne vlasti na simbol neraskidivih odnosa srpskog i crnogorskog naroda krije se bolesni naum falsifikovanja istorije i osporavnja vrijednosti, uloge, doprinosa i žrtve koju je u stvaranju i odbrani države Crne Gore podnio srpski narod.

28 06, 2016

Podrška Balkanskom savezu neutralnih država

June 28th, 2016|

Uvjereni smo da će inicijativa Balkanskog saveza koju je pokrenula Demokratska narodna partija, omogućiti ekonomski i svaki drugi prosperitet suverenih neutralnih država, i kroz afirmaciju politike dobrosusjedskih odnosa i mirnog rešavanja sporova dugoročno obezbijediti mir i stabilnost na Balkanu, kao najbolji i najprikladniji odgovor na savremene bezbjednosne izazove.

27 06, 2016

DNP i NSD na 15. Kongresu Jedinstvene Rusije

June 27th, 2016|

Delegcija NSD-a, DNP-a u okviru svog učešća na petnaestom Kongresu Jedinstvene Rusije obavila je razgovore sa predsjednikom državne Dume Sergejem Nariškinim.

23 06, 2016

Knežević i Bulatović na XV Kongresu Putinove “Jedinstvene Rusije”

June 23rd, 2016|

Grizlov istovremeno iskazuje očekivanja da će aktivno učešće predsjednika DNP Kneževića, i predsjednika Političkog savjeta DNP Bulatovića, dati dodatni impuls na planu razvijanja međupartijskog dijaloga „Jedinstvene Rusije“ i Demokratske narodne partije, kao i da će pomoći daljem učvršćivanju veza i neposredne saradnje Rusije i Crne Gore.

10 06, 2016

DNP: Uspjeh učenika na latiničnim svjedočanstvima

June 10th, 2016|

Ministarstvo prosvjete ovakvim ponašanjem očigledno narušava identitet Crne Gore, tražeći neku Crnu Goru koja nikad nije postojala, te time traži i preimenovanje jednog naroda i njegovog kulturnog identiteta.

29 05, 2016

Jovo Pejović: Iluzija i stvarnost

May 29th, 2016|

Način na koji je formirana takozvana vlada izbornog povjerenja u Crnoj Gori i neki ministri iz redova opozicije koji su se u njoj našli potvrdili su moje više puta iskazivane stavove u javnosti da ne pada snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zvijerka otkrije svoj trag

24 05, 2016

DNP: Đukanovićev napad na Mitropoliju i poziv na obračun sa njom izazivaju osudu i sažaljenje kod svih građana

May 24th, 2016|

Demokratska narodna partija najoštrije osuđuje necivilizovani napad premijera Đukanovića na Mitropoliju crnogorsko primorsku, koji očito ne može da izađe iz diktatorskog šinjela i dežurnog lova na neprijatelje, na sve one koji mu nijesu podređeni. Zavađanje građana i opstajanje na podjelama već je oprobani recept Đukanovića, čime vlada već više od dvije decenije.

15 05, 2016

DNP: Da režimski poltroni smanje doživljaj, i da Skupština nastavi rad

May 15th, 2016|

Demokratska narodna partija ukazuje cjelokupnoj crnogorskoj javnosti na činjenicu da su najveće posljedice povodom incidenta u Skupštini Crne Gore nastale upravo naknadno, kad je došlo do duševnih boli režimskih poltrona, koji su horski digli kuknjavu u zaštitu lika i djela kulturnog premijera Đukanovića, koji je i izazvao cio incident časteći opozicionare komplimentima tipa „kreteni“, „idioti“, „majmuni“, i sl.