Milo sudi rivalima i srpskom narodu

Milo sudi rivalima i srpskom narodu

„Takva pozicija spoja političke sile, ekonomske moći i kriminalnih sfera crnogorskog društva napravila je duboki jaz u Crnoj Gori, a sada se bukvalno nalazimo u fazi prinuđene odbrane i zaštite srpskog identiteta. Sećamo se predvečerja referenduma o crnogorskoj nezavisnosti i činjenice da je kompletna predreferendumska kampanja bloka za nezavisnost vođena na antisrpskoj histeriji, na progonu srpskog jezika, na brutalnim napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu i na sve ono što ima srpski predznak u Crnoj Gori. U tom kontekstu treba posmatrati i politički progon neprikosnovenih srpskih lidera Andrije Mandića i Milana Kneževića u Crnoj Gori i ovaj sudski politički proces koji treba da se vodi jeste zapravo suđenje srpskom narodu“, kaže Zogović.

Knežević: Rusija podržava vojnu neutralnost Crne Gore; optužbe protiv lidera DF-a smišljen politički proces (VIDEO)

Knežević: Rusija podržava vojnu neutralnost Crne Gore; optužbe protiv lidera DF-a smišljen politički proces (VIDEO)

Jučerašnja dešavanja u Skupštini Crne Gore predstavljaju kulminaciju svega onog što je režim Mila Đukanovića planirao i inscenirao u formi tzv. državnog udara 16. oktobra kada je Demokratki front i Rusiju optužio da stoji iza sprečavanja plana ulaska Crne Gore u NATO, kaže Milan Knežević. Lideri DF-a se nalaze pod strašnom medijskom i institucionalnom satanizacijom svih ovih mjeseci. Mi smo direktno optuženi bez ijednog dokaza da stojimo iza planiranja krvoprolića u noći izbora.

Knežević: Na ucjenama sklepana Vlada ne može biti održiva

Knežević: Na ucjenama sklepana Vlada ne može biti održiva

Napadi i brutalni pokušaji zastrašivanja DF-a traju već izvjesno vrijeme. Konstantnim prijetnjama hapšenjem lidera Df-a, plasiranjem nagnusnijih laži putem medija, jasne su intencije da se djelovanje DF-a potpuno onemogući. Upravo je to pokazatelj paničnog straha crnogorskog režima od narastajuće snage naše grupacije i sve veće podrške koju nam građani pružaju.

Carević: Otećemo Budvu iz kandži tajkuna

Carević: Otećemo Budvu iz kandži tajkuna

Vi­dim i ra­du­je me da je do­šao dan ka­da se Bu­dva oslo­ba­đa iz ru­ku onih ko­ji su je kid­na­po­va­li i opu­sto­ši­li, dan ka­da smo svi u istom fron­tu, dan ka­da u Bu­dvu do­la­zi slo­bo­da. Svi taj­ni di­lo­vi, ugra­đi­va­nje ovog i onog po­sred­ni­ka, sva­ka pljač­ka na­ših re­sur­sa pre­sta­je i Bu­dva po­či­nje ra ži­vi i ra­di. Po­zi­vam sve gra­đa­ne Bu­dve da tog da­na bu­de­mo svi je­dan front i da 16. ok­to­bra uve­če pro­sla­vi­mo po­če­tak pr­vog no­vog da­na, da­na ka­da ra­di Bu­dva – po­ru­čio je Ca­re­vić.

Jovanović: Borba protiv Đukanovićevog režima je pitanje časti (VIDEO)

Jovanović: Borba protiv Đukanovićevog režima je pitanje časti (VIDEO)

Veoma je dobro što se ogroman broj mladih okupio oko Demokratskog fronta i prepoznao program „Da radi Crna Gora“ kao najkvalitetniju ponudu na oktobarskim izborima. Vjerujem da ćemo mi biti onaj impuls koji je nedostajao da do pomjena dođe i da će većina birača koji budu podržali Demokratski front, 16. oktobra, upravo biti mladi ljudi.

Intervju potparola DNP-a Miluna Zogovića za Sputnik International

Intervju potparola DNP-a Miluna Zogovića za Sputnik International

Kada govorimo o eventualnom priključenju Crne Gore imperijalističkom vojnom savezu zapadnih država uvijek moramo polaziti od činjenice da je većinsko raspoloženje građana Crne Gore protiv učlanjenja u NATO.

To su nedvosmisleno potvrdila i nedavna istraživanja javnog mnjenja na kojima se uprkos nedemokratskom društvenom ambijentu 54,7 % građana izjasnilo da se protivi učlanjenju dok je 57,9 % izjasnilo da se odluka mora donijeti na referendumu.

Balkanski savez neutralnih država u 21. vijeku?

Balkanski savez neutralnih država u 21. vijeku?

Kada je riječ o Crnoj Gori, tu je situacija još jasnija. Crnogorci tradicionalno gaje simpatije prema Rusiji, u Crnoj Gori živi najmanje 40 odsto građana koji se osjećaju i izjašnjavaju kao Srbi, a i među onima koji se u nacionalnom smislu smatraju Crnogorcima, dobar dio je onih koji su protiv pristupanja NATO-u iako je ova zemlja već dobila poziv Sjevernoatlantske alijanske za pristupanje. Zato pronatovski režim u Crnoj Gori uporno izbjegava raspisivanje referenduma na kome bi se građani, sasvim sigurno, većinski izjasnili za vojnu neutralnost Crne Gore, znači protiv ulaska u NATO.