Nikola Jovanović

/Nikola Jovanović
10 10, 2018

Прије 10 година црногорска власт донијела срамну одлуку о признању лажне државе Косово

By | October 10th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Прије 10 година црногорска власт донијела срамну одлуку о признању лажне државе Косово

Чињеница да поједине државе које су чланице Уједињених нација повлаче признања тзв државе Косово потврђује да су наступиле нове околности у међународној заједници које и Црна Гора треба да уважи, у првом реду поштујући вољу већине грађана.

4 09, 2018

Jovanović: DPS je dokazani zastupnik Tačija i Haradinaja na štetu srpskog naroda na KiM

By | September 4th, 2018|Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: DPS je dokazani zastupnik Tačija i Haradinaja na štetu srpskog naroda na KiM

U Demokratskoj narodnoj partiji i Demokratskom frontu nas ni u najmanjoj mjeri ne tangira šta o našoj inicijativi o pokretanju peticije kojom će se tražiti poništenje odluke o priznavanju tzv. države Kosovo misli DPS i njen poslanik Nikola Rakočević, u političkim krugovima poznatiji kao tatin sin, poručio je danas Nikola Jovanović, portparol i član predsjedništav [...]

24 08, 2018

DNP o strahu DPS-a od Matije Bećkovića: Ne smeta im Velika Albanija, ali smeta srpski akademik

By | August 24th, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on DNP o strahu DPS-a od Matije Bećkovića: Ne smeta im Velika Albanija, ali smeta srpski akademik

Prema tome, Matija Bećković, zasigurno dolazi kao prijatelj Crne Gore i kao prijatelj svih naroda koji ovdje žive, a ako je funkcionerima DPS-a neprijatno da se prepoznaju u njegovim djelima onda im predlažemo da ne prisustvuju festivalu “ Ćirilica” nego da se otisnu na neku od mnogobrojnih jahti koji su kupili pljačkajući narod, i da to vrijeme provedu negdje na pučini razmišljajući da li Svetozar Marović čita djela Matije Bećkovića i zbog čega je to tako.

9 07, 2018

Jovanović: Abazović i Bečić da se javno odrede prema nacional-šovinizmu Šaptafija

By | July 9th, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Abazović i Bečić da se javno odrede prema nacional-šovinizmu Šaptafija

Paradoks  je i da iz ove koalicije pozivaju na obračun sa “pečinskim nacionalizmom” kada je upravo njihov funkcioner najdrastičniji primjer pećinskog nacionalizma, primitivizma i vjerske netrpeljivosti. Prema tome, prije nego optuže druge za pečinski nacionalizam, elementarno pristojno bi bilo da se prvo obračunaju sa narastajućim pećinskim nacionalizmom u svojim redovima.  

6 07, 2018

Jovanović: Đukanović gazeći građanske slobode u CG čestitao Trampu pobjedu američke slobode

By | July 6th, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Đukanović gazeći građanske slobode u CG čestitao Trampu pobjedu američke slobode

„Hrabro je izjavio da SAD mogu uvijek računati na Crnu Goru kao na pouzdanog partnera, a nije skrenuo pažnju Trampu da ne može uvijek računati da gura Duška Markovića gdje stigne. Ovo tim prije što postoji opravdana bojazan da je to kod Trampa već prešlo u stečeni refleks, što ne bi moglo izazvati varnice na liniji Vašington – Podgorica, ali bi varnice smijeha po portalima“, rekao je Jova

27 06, 2018

Jovanović: Pozitivan Izvještaj DRI – DNP ne duguje državi niti jedan cent

By | June 27th, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Pozitivan Izvještaj DRI – DNP ne duguje državi niti jedan cent

    Da postoje dupli standardi od strane DRI pokazuje i to da je ova institucija imala identične primjedbe u postupku davanja mišljenja na Godišnji izvještaj političkog subjekta Hrvastka građanska inicijativa, ali im to u tom sliučaju nije zasmetalo. Isključivo zbog toga što se radi o partiji koja je dio vladajuće koalicije u DRI su uprkos postojanju identičnih primjedbi izrazili pozitivno mišljenje i time suštinski pokazali da su u svom radu politički motivisani. 

16 06, 2018

Jovanović: Vanredni izbori odgovaraju DPS-u

By | June 16th, 2018|Izjave, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Vanredni izbori odgovaraju DPS-u

Podsjetiću da, po pravilu, svi privremeni odbori, komisije i anketni odbori sastavljeni od predstavnika vlasti i opozicije nisu dali konkretne razultate i da su na kraju njihovog rada usvajani tehnički izvještaji. To govori u prilog tezi da takva forma djelovanja nije dala skoro nikakve rezultate u cilju povećanja povjerenja u izborni proces i da oni imaju svoje limitirane domete, jer uvijek postoji prevaran pristup od strane predstavnika vlasti, ističe Jovanović.

19 05, 2018

Jovanović: Predizborni trikovi Zorice Kovačević

By | May 19th, 2018|Izjave, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Predizborni trikovi Zorice Kovačević

Izjava gospođe Kovačević se prema tome u potpunosti uklapa u šablon funkcionera DPS-a za izbjegavanje odgovornosti i ova deklarativna spremnost na smjenu je trik za dobijanje jeftinih političkih poena, ističe on.

9 04, 2018

Jovanović: Pljačkaju građane da napune budžet

By | April 9th, 2018|Izjave, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Pljačkaju građane da napune budžet

On opominje na brojne nezakonitosti i nepravilnosti u ovom postupku Uprave lokalnih javnih prihoda.

10 03, 2018

Jovanović: Legalizacijom do sigurnog glasa

By | March 10th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Legalizacijom do sigurnog glasa

Odmah ćemo poništiti odluku DPS-a i donijeti novu odluku u Skupštini u kojoj ćemo naknade za legalizaciju objekata u Podgorici svesti na minimum koju će građani, osiromašeni pljačkaškim privatizacijama i promašenom ekonomskom politikom režima, biti u mogućnosti da podnesu.

26 02, 2018

Jovanović: Sindikat Uprave policije afirmiše policijsku torturu

By | February 26th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Sindikat Uprave policije afirmiše policijsku torturu

      U krajnjem, Sindikat UP, reagujući na opravdane kritike, koje dijeli čitava crnogorska javnost, a ubijeđen sam i veliki broj pripadnika policije koji profesionalno obavljaju svoj posao, brani se politički neargumentovanim tvdnjama, jer su i sami svjesni da krše zakon i da pružaju podršku prekršiocima zakona, zaboravljajući da im je osnovi posao da hapse kriminalce, pa i kada isti nose uniformu bilo koje državne službe.

24 02, 2018

Jovanović: Uprava policije na stranu onih koji u njenim uniformama zlostavljaju građane

By | February 24th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Uprava policije na stranu onih koji u njenim uniformama zlostavljaju građane

Ovim je još jednom dokazano da zakon u Crnoj Gori ne važi ni za koga, jer se politički nepodobni kažnjavaju suprotno zakonu, dok su izvršioci  DPS kriminalne politike iznad zakona. Uprava policije je u dešavanjima poslednjih dana pokazala svoje pravo lice koje se ukazalo još prilikom nasilnog razbijanja građanskih protesta DF. Zbog svih ovih primjera policijske torture i teške sramote koje je ova, nekada časna profesija doživljela, dugogodišnji rukovodioci bi morali biti smijenjeni po hitnom postupku, na čelu sa direktorom policije Slavkom Stojanovićem i ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem, a svi pojedinci koji su kršili zakon pod njihovim rukovodstvom procesuirani i sankcionisani po zakonu.

21 02, 2018

Jovanović: Predaja teritorije predstavlja najveći čin izdaje Crne Gore

By | February 21st, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Predaja teritorije predstavlja najveći čin izdaje Crne Gore

-Predaja dijela teritorije predstavlja najveći čin izdaje države i njenih interesa, imajući u vidu da ona čini jedan od  tri osnovna elementa državnosti. Mi na ovom primjeru vidimo na koji način Vlada Duška Markovića vodi spoljnu politiku za koju se mora konstatovati da je izdajnička i skandalozna, kazao je Jovanović za IN4S, povodom aneksa Sporazuma o demarkaciji granice između Crne Gore i Kosova.

18 01, 2018

Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

By | January 18th, 2018|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

„Zbog činjenice da mnoga rješenja sadrže netačne podatke, ista se moraju smatrati ništavnim i kao takva proglasiti od strane nadležnih organa i po službenoj dužnosti. Neažurnost i protivzakonito postupanje organa i službenika treba da se ispravi i sankcioniše a ne da se građani izlažu dodatnim troškovima plaćanja taksi na žalbe napomenuo je fukcioner DF-a i zaključio:

17 01, 2018

Jovanović: Prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti

By | January 17th, 2018|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti

U većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe. Tako se često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično. Zbog svega je izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke.

22 12, 2017

Jovanović: Stijepović ignoriše presude

By | December 22nd, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Stijepović ignoriše presude

Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima obi­lje ma­te­ri­ja­la i do­ka­za za gru­bo kr­še­nje za­ko­na, zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i na­no­še­nje šte­te bu­dže­tu Glav­nog gra­da, za­tvo­ri­lo je oči pred oči­gled­nim i od­lu­či­lo da ne ra­di ni­šta na su­zbi­ja­nju ovog or­ga­ni­zo­va­nog po­du­hva­ta lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra, zbog če­ga i sa­mo sno­vi ve­li­ku od­go­vor­nost za na­sta­lu šte­tu jer svo­jim ne­či­nje­njem pru­ža po­dr­šku kr­še­nju za­ko­na. Da ni­je ta­ko, Sti­je­po­vić kao i čla­no­vi Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu bi odav­no od­go­va­ra­li za ova ne­po­čin­stva

18 10, 2017

Sila na sramotu bez dokaza: Kazna zatvora za lidera DF-a

By | October 18th, 2017|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Sila na sramotu bez dokaza: Kazna zatvora za lidera DF-a

„Nemam nikakvu dilemu da se ovdje ne radi o slučajnostima. Da je sve politički motivisano potvrđuje i činjenica da je komadant SAJ-a Lješković osuđen na pet mjeseci zatvora za prikrivanje onih koji su prebijali građane tokom protesta 2015. godine, kako bi po izdržavanju kazne mogao da se vrati na svoje radno mjesto“, naglašava Jovanović.

11 10, 2017

Jovanović: ASK obmanjuje javnost o konfliktu interesa poslanika DPS-a

By | October 11th, 2017|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: ASK obmanjuje javnost o konfliktu interesa poslanika DPS-a

Posebno ističem  i bitnu činjenicu da ova lica nisu mogla da obavljaju odborničke funkcije jer su u trenutku izbora, mnogi od njih, već bili postavljeni na javnim funkcijama u javnim ustanovama i privrednim društvima jer u članu 12 stav 3 je eksplicitno normirano da javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne samouprave ne može obavljati funkciju poslanika i odbornika, i da je ASK bila dužna da, po službenoj dužnosti tada konstatuje ta zakonska ograničenja.

17 07, 2017

Jovanović: Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura

By | July 17th, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura

Šte­tu će pla­ti­ti gra­đa­ni Pod­go­ri­ce, a ne oni ko­ji su di­rekt­no pro­u­zro­ko­va­li šte­tu bu­dže­tu. Sa­svim je ja­sno da kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost za ovu pljač­ku gra­đa­na tre­ba da sno­se oni ko­ji su je pro­u­zro­ko­va­li a to su biv­ši gra­do­na­čel­nik i me­nadž­ment ko­ji je sli­je­dio Mu­go­šin ul­ti­ma­tum i do­nio od­lu­ke o sma­nje­nju za­ra­da, a da sva­ka­ko i sva­ku vr­stu od­go­vor­no­sti sno­si DPS ko­ji go­di­na­ma, na raz­ne ma­hi­na­ci­je vr­ši vlast u Pod­go­ri­ci – sma­tra Jo­va­no­vić.

3 07, 2017

Jovanović: Ministar Purišić da se izjasni o formularima koji se nude majkama u centrima za socijalni rad (FOTO)

By | July 3rd, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Ministar Purišić da se izjasni o formularima koji se nude majkama u centrima za socijalni rad (FOTO)

Niko ne smije zloupotrebljavati pravnu neukost majki,a odgovornost u krajnjem vodi do ministra koji se mora oglasiti ovim povodom sa jasnom argumentacijom.

22 06, 2017

Jovanović: Država je dužna da obešteti majke kojima su žalbe usvojene

By | June 22nd, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Država je dužna da obešteti majke kojima su žalbe usvojene

Ukoliko pod hitno ne preduzme ove mjere, DNP i DF će preduzeti sve potrebne pravne korake kako bi zaštitili majke, kojima se čak i na ovom primjeru otima ono što im po zakonu i pravu pripada.

7 06, 2017

Jovanović: Torta kao simbol beskrajnog poltronstva Mladih DPS-a

By | June 7th, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Torta kao simbol beskrajnog poltronstva Mladih DPS-a

Mladi DPS-a su izveli ovaj čin lične blamaže i poltronstva zbog potrebe da ili sačuvaju svoja radna mjesta, ili dođu do novog radnog mjesta, i oni nikako nisu reprezenti omladine Crne Gore, jer sam uvjeren da većina mladih ljudi, gledajući ove nemile scene, osjeća stid i sramotu u njihovo ime. Upravo zbog pogubne politike DPS-a i ovakvih naraštaja koji su prozvod takve politike, većina mladih, obrazovanih, emancipovanih, sposobnih i poštenih mladih ljudi trajno napušta Crnu Goru jer u DPS sistemu vrijednosti oni ne mogu doći do izražaja. Posle ovakvih mučnih scena vještačkog oduševljenja dostignućima politike DPS-a, vjerujem da će i onaj broj mladih ljudi koji još uvijek nije napustio Crnu Goru dobiti jaku želju da to učini.

22 05, 2017

Jovanović: SDT legalizovalo pljačku u aferi“ Limenka“

By | May 22nd, 2017|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: SDT legalizovalo pljačku u aferi“ Limenka“

Tužilaštvo je i na ovom slučaju, još jednom potvrdilo da je u potpunoj funkciji Mila Đukanovića i aktuelnog režima i da će i pored postojanja jasnih dokaza uraditi sve kako bi zaštitlo interese prve familije u Crnoj Gori. Ovdje imamo i slučaj da je Tužilaštvo odustalo i od gonjenja nekih lica jer se uplašilo od mogućeg povratka na neke državne funkcije, kakav je slučaj sa Veselinom Veljovićem koji je u bliskim odnosima sa aktuelnim premijerom.

18 05, 2017

Jovanović: Poskupljenjem pokrivaju gubitke i nezakonitosti

By | May 18th, 2017|Izjave, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Poskupljenjem pokrivaju gubitke i nezakonitosti

Jo­va­no­vić na­vo­di da je pre­šlo u na­vi­ku da te­ret svih gu­bi­ta­ka na kra­ju pla­te gra­đa­ni, a da ni­ko iz me­nadž­men­ta Vo­do­vo­da ne sno­se od­go­vor­nost za lo­še sta­nje u pred­u­ze­ću.

25 04, 2017

Jovanović: Stijepović protiv gradnje Hrama Svetog Vasilija Ostroškoga na Koniku

By | April 25th, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Stijepović protiv gradnje Hrama Svetog Vasilija Ostroškoga na Koniku

Imajući u vidu da su ovi neprimjereni napadi najava budućeg progona, Stijepović, ali i vrh režima treba da znaju da je vjerni narod uz SPC i da je podizanjem prijave protiv Mitropolije, ujedno podignuta prijava protv svih vjernika koji neće dozvoliti da se na ovako neprimjeren način vrijeđa i progoni crkva i vjerni narod.

19 04, 2017

Jo­va­no­vić: Štite jedanaest odbornika direktora

By | April 19th, 2017|Izjave, Nikola Jovanović|Comments Off on Jo­va­no­vić: Štite jedanaest odbornika direktora

Jav­nost ni­je ni do­bi­la od­go­vor da li je po­stu­pak po­kre­nut, što bi pred­sta­vlja­lo bru­tal­no kr­še­nje za­ko­na i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­ne du­žno­sti ima­ju­ći u vi­du da je za­htjev u pot­pu­no­sti za­kon­ski ute­me­ljen, ure­dan i bla­go­vre­men. Mi ne­će­mo sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku i do­zvo­li­ti ta­kvo po­na­ša­nje pa ću u na­red­nim da­ni­ma pod­ni­je­ti tu­žbu Uprav­nom su­du i po­kre­nu­ti uprav­ni spor zbog ću­ta­nja ad­mi­ni­stra­ci­je i oči­gled­nog pri­kri­va­nja ne­za­ko­ni­to­sti ko­je vr­še funk­ci­o­ne­ri DPS-a- na­veo je Jo­va­no­vić.

15 04, 2017

Jovanović: Stanovnici neformalnih naselja u PG politički plijen DPS-a

By | April 15th, 2017|Izjave, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Stanovnici neformalnih naselja u PG politički plijen DPS-a

Stanovnici nefomalnih naselja koji su gradili bespravno, gradili su iz nužde porodične stambene jedinice da bi stekli krov nad glavom. Gradska administracija nije uradila ništa da stopira takvu gradnju a da onu dotadašnju uvede u regularne okvire.

25 03, 2017

Jovanović: Odluka Ustvnog suda je politička a ne pravna

By | March 25th, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Odluka Ustvnog suda je politička a ne pravna

Pravo majki na primanje naknade po osnovu rođenja troje u više djece je stečeno pravo, koje je doživotno i koje su stekle na osnovu važećeg zakona, u zakonom propisanom postupku, pa kasnija promjena propisa ne može i ne smije uticati na subjektivno pravo nastalo na temelju bivšeg propisa

21 03, 2017

Jovanović: Katnić prikriva dokaze da nije dostavio izvještaj

By | March 21st, 2017|Izdvajamo, Nikola Jovanović|Comments Off on Jovanović: Katnić prikriva dokaze da nije dostavio izvještaj

Umjesto da se javnosti izvini za nemar, ukoliko je uopšte postojao u ovom slučaju, i da se eventualno radi o tehničkoj grešci, zbog čega izvještaj nije objavljen, i da zbog svega toga sam podnese ostavku ( iako takvo izvinjenje ne bi imalo uporište u logici i da, od 10. februara do 20. marta, niko nije uoči takvu grešku),iz ovog Tužilaštva su pokušali da prikriju tragove neizvršavanja svoje zakonske obaveze.

19 03, 2017

Jovanović: Stanković da sankcioniše Katnića

By | March 19th, 2017|Nikola Jovanović, Saopštenja|Comments Off on Jovanović: Stanković da sankcioniše Katnića

Imajući u vidu da su nezakonitosti i nepravilnosti u radu SDT vršeni u kontinuitetu, jasno je da je potrebno da VDT preduzme sve zakonske mjere jer će u suprotnom i sam učestvovati u prikrivanju i afirmiaciji ovakvog postupanja. Vjerujem da nije slučajno to što je svo vrijeme, a posebno od oktobra 2016. godine, Stanković uzdržan u odnosu na postupanje Katnića, ali shodno zakonu, time njegova odgovornost nije ništa manja i shodno ovlašćenjima on treba da reaguje u pravcu suzbijanja nepravlnosti i nezakonitosti.