Saopštenja

26 02, 2018

DNP Danilovgrad: Bezrezervna podrška Kneževiću, na izbore svi zajedno!

February 26th, 2018|

„Sramna, politička i protivustavna presuda našem predsjedniku Milanu Kneževiću kojom je osuđen na izdržavanje kazne od četiri mjeseca zatvora, donesena u jeku priprema za predsjedničke i lokalne izbore, dokaz je krajnjeg sunovrata crnogorskog pravosuđa, kao i bestijalnosti rukovodstva DPS-a, koje u panici od skorog političkog kraja, inicira otvorenu strahovladu i progon političkih neistomišljenika.

24 02, 2018

Jovanović: Uprava policije na stranu onih koji u njenim uniformama zlostavljaju građane

February 24th, 2018|

Ovim je još jednom dokazano da zakon u Crnoj Gori ne važi ni za koga, jer se politički nepodobni kažnjavaju suprotno zakonu, dok su izvršioci  DPS kriminalne politike iznad zakona. Uprava policije je u dešavanjima poslednjih dana pokazala svoje pravo lice koje se ukazalo još prilikom nasilnog razbijanja građanskih protesta DF. Zbog svih ovih primjera policijske torture i teške sramote koje je ova, nekada časna profesija doživljela, dugogodišnji rukovodioci bi morali biti smijenjeni po hitnom postupku, na čelu sa direktorom policije Slavkom Stojanovićem i ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem, a svi pojedinci koji su kršili zakon pod njihovim rukovodstvom procesuirani i sankcionisani po zakonu.

24 02, 2018

Koprivica: Ministar Pejović – ilustrativan slučaj manipulacija Vlade Crne Gore

February 24th, 2018|

DNP na kraju podsjeća ministre u Vladi Crne Gore da kod premijera postoje sve njihove fascikle pojedinačno, da svi mogu kršiti zakone bez problema, zahvaljujući Vladi Crne Gore, ali da paze na nesmotrene izjave, koje, poput slučaja Pejovića, pokreću i njihove ostavke.   

13 02, 2018

DNP Pljevlja: Neophodno objedinjavanje opozicije u susret lokalnim izborima

February 13th, 2018|

Na sjednici je iskazana podrška predsjedništvu Demokratskog fronta u njihovim naporima da dođe do objedinjavanja opozicije oko nestranačke ličnosti kao jedinog predsjedničkog kandidata, jer se radi o već oprobanom modelu koji garantuje sigurnu pobjedu nad bilo kojim kandidatom DPS-a. Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Pljevljima jednoglasno je usvojio zaključak, u formi zajedničkog stava, da je neophodno da dođe do najšireg objedinjavanja opozicije u Pljevljima u susret predstojećim lokalnim izborima.

3 02, 2018

Radović: Presuda Kneževiću je politička, cilj je zastrašivanje glasača DF-a

February 3rd, 2018|

„S obzirom da se rukovodstvo DPS-a obračunava samo sa DF-om, protivzakonitim metodama preko institucija, koje su zarobljene u kriminalnu hobotnicu, to je evidentno da je samo DF opozicija vlasti u Crnoj Gori. I na kraju, obavještavamo vlastodršce, da kao funkcioneri i članovi DNP-a zadržavamo pravo da budemo slobodni ljudi i na sve nepravde reagujemo na način kako sami nađemo za shodno. Takođe obavještavamo vlastodršce da smo svi mi Milan Knezević, i da nije postojao nijedan režim koji je mogao utamničiti jedan čitav narod“ zaključila je Radović.

29 01, 2018

Okrugli sto u organizaciji DNP Danilovgrad: “Opozicija, NVO i ostali djelovi civilnog društva da se ujedine, kako bi na izborima osvojili vlast”

January 29th, 2018|

Domaćin ovog skupa, predsjednik OO DNP-a Danilovgrad Dragan Bojović kazao je da sloboda nije data sama po sebi,  već da je čine mnoštvo "malih i različitih sloboda" koje egzistencijalno i socijalno treba zaštititi i kultivisati. 

26 01, 2018

Rakočević: Roditelji iz bjelopoljskih sela primorani da djecu ne šalju u školu

January 26th, 2018|

         Flagrantan primjer selekcije po partijskoj podobnosti je i što neka djeca, čiji su roditelji aktivisti DPS-a, dobijaju redovno naknade za gorivo, dok roditelji ostale djece muku muče kako bi redovno plaćali taksi usluge da njihova djeca mogu pohađati nastavu.

26 01, 2018

Bojović: Pljevaljska vlast učinila sve da sakrije izvještaj DRI

January 26th, 2018|

Opštinska vlast je Odlukom o budžetu za 2016. godinu planirala prihode u ukupnom iznosu od 19.260.865,00 evra. Međutim, utvrđeno je da su prihodi ostvareni u iznosu od 10.237.346,70 evra, odnosno 53,15% u odnosu na planirane.

21 01, 2018

Bojović: DPS u Pljevljima krenuo u predizbornu kupovinu glasova

January 21st, 2018|

Uprkos svemu, uvjereni smo da će građani Pljevalja na predstojećim izborima ovom lopovskom režimu poslati snažnu poruku da žele da sačuvaju svoj duhovni identitet i kulturni život, kao i da DPS-u i satelitima ovog puta u Pljevljima neće pomoći ni predizborne zloupotrebe koje su već počeli da sprovode.

17 01, 2018

Jovanović: Prinudna naplata poreza u Podgorici puna nezakonitosti

January 17th, 2018|

U većini slučajeva lokalni organ je rješenja donio kršeći osnovna načela upravnog i poreskog postupka, zbog čega savjetujem svakome da ispita navode i iskoristi pravo žalbe. Tako se često dešava da dolazi do neslaganja osnovnih podataka, imena i prezimena i matičnog broja, da se pripiše imovina koja uopšte ne pripada poreskom obvezniku, da se nepravilno navede kvadratura i slično. Zbog svega je izuzetno važno da građani pribave osnovna rješenja i izvrše uvid u ove podatke.

5 01, 2018

Lakušić: Stijepović radio anemično, u duhu svojih neispunjeih obećanja

January 5th, 2018|

    A sljedeći obećani projekti u izgradnji, koji neće biti završeni do kraja mandata gradonačelnika Stijepovića, koji je sve prethodno glatko obećao i ne ispunio, su: Gradsko pozorište, Srednja mješovita škola u Golubovcima, izgradnja stanova za lica sa socijalnim potrebama i zaposlene u strukturama lokalne samouprave na Starom Aerodrom

29 12, 2017

DNP i JKP saglasni: Opozicija da se ujedini i prevaziđe razlike

December 29th, 2017|

Knežević i Vuković su zaključili da opozicija treba da se koncentriše na promjenu aktuelne vlasti, koja ima kontranarodni i rušilački karakter, zbog čega je potrebno formirati socijalno humanističke institucije na temelju novih humanih odnosa u crnogorskom društvu.

24 12, 2017

Vukićević: Obnovićemo posrnulu privredu Bara

December 24th, 2017|

Proces obnove neće biti lak, jer su posledice višedecenijskog uništavanja izuzetno pogubne, ali od nečega se mora krenuti i to je nešto što se mora uraditi.

23 12, 2017

Marković: Građani Danilovgrada će „najuspješniju“ opštinsku vlast poslati u prošlost

December 23rd, 2017|

S obzirom da je već poznato i obznanjeno da je opštinska vlast u Danilovgradu „najuspješnija“ u Crnoj Gori i šire, jer se po DPS kriterijumima i totalna ekonomska katastrofa može proglasiti prosperitetom i blagodaću, htio sam samo da ukažem na nekoliko znakovitih finansijskih „virtuoznosti“ lokalnih čelnika, saopštio je predsjednik Odborničkog kluba DNP-a Veselin Marković povodom [...]

22 12, 2017

Jovanović: Stijepović ignoriše presude

December 22nd, 2017|

Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ima obi­lje ma­te­ri­ja­la i do­ka­za za gru­bo kr­še­nje za­ko­na, zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i na­no­še­nje šte­te bu­dže­tu Glav­nog gra­da, za­tvo­ri­lo je oči pred oči­gled­nim i od­lu­či­lo da ne ra­di ni­šta na su­zbi­ja­nju ovog or­ga­ni­zo­va­nog po­du­hva­ta lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra, zbog če­ga i sa­mo sno­vi ve­li­ku od­go­vor­nost za na­sta­lu šte­tu jer svo­jim ne­či­nje­njem pru­ža po­dr­šku kr­še­nju za­ko­na. Da ni­je ta­ko, Sti­je­po­vić kao i čla­no­vi Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu bi odav­no od­go­va­ra­li za ova ne­po­čin­stva

21 12, 2017

Bojović: Nikad gori tretman Pljevalja – na izborima poslati snažnu poruku otpora

December 21st, 2017|

U planu kapitalnog budžeta Crne Gore za 2018. godinu za realizaciju projekata na Cetinju opredijeljeno je ukupno 4 745 000 evra, a za projekte u Pljevljima mizernih 560 000 evra. Dakle, za Pljevlja koja imaju skoro duplo više stanovnika od Cetinja, planirano je osam i po puta manje državnog novca od iznosa koji je planiran [...]

13 12, 2017

OO DNP Berane: DPS nema odgovor za pobjednički koncept Zdravo Berane

December 13th, 2017|

Raduje me što je Berane još prije četri godine prepoznalo efikasnost  modela zajedničkog opozicionog izbornog natupa i što ga je i praksa potvrdila kao uspješan.  Zato ne sumnjam da će lokalni izbori u Beranama biti uvod u finalno razvlašćivanje DPS i na državnom nivou, i da će pobjedom koalicije SNP i DF  početkom naredne godine početi godina smjene DPS-a, na opštu dobrobit i zadovoljstvo Crne Gore i njenih gradjana,istakao je Knežević.

10 12, 2017

Dragan Bojović: Koliko nudite trgovci glasovima?

December 10th, 2017|

Ne samo da iz kabineta predsjednika opštine Danilovgrad ne spore da vrše nezakonita preidizborna zapošljavanja i  kupovinu glasova, već i meni lično u svom regovanju javno nude posao, vjerovatno pod uslovom da prestanem da ukazujem na nepotizam, klijentelizam i političku korupciju koju bahato sprovode, rekao je Dragan Bojović, predsjednik OO DNP-a u Danilovgradu, u odgovoru [...]

10 12, 2017

Performans mladih DNP i URA u Danilovgradu: Tražili slobodu s fenjerom u ruci (VIDEO)

December 10th, 2017|

„Preko puta spomenika žrtvama fašizma nalazi se zgrada Skupštine opštine koja bi trebalo da znači hram uzdizanja i slobode, i života, i standarda svih građana, dok ona, nažalost, služi samo da ova vlast tu i ostane“, kazao je on kraj spomenika antifašističke borbe u Danilovgradu.

9 12, 2017

Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

December 9th, 2017|

Ovo tim prije što će Demokratski front znati da mudro izabere svog predsjedničkog kandidata s izuzetnim izgledima na pobjedu u iole poštenoj i fer političkoj utakmici na predstojećim predsjedničkim izborima. Vrijeme promjena čak i za porobljenu Crnu Goru dolazi, a na tom fonu Đukanović nema šta da traži. Za dobrobit ove zemlje treba da odbije i primisao na kandidaturu, i pored svih naručenih želja, jer je odavno zreo za muzej političkih voštanih figura.

5 12, 2017

Boričić: Očuvati koncept „Zdravo Berane“

December 5th, 2017|

„Demokratska Narodna Partija (DNP) kao jedan od konstituenata Demokratskog fronta (DF) nije participirala u vršenju vlasti u Beranama u tekućem mandatu, ali je uzela učešća u kampanji ‘Zdravo Berane’ i na razne načine dala doprinos u razvlašćivanju devastatora Berana. Nažalost, iako su podnijete brojne krivične prijave protiv vršioca vlasti iz redova DPS-a, sudski epilog nije dobila ni jedna,“ napomenuo je Boričić i istakao:

1 12, 2017

Zogović: Premijer Marković da smanji doživljaj vlastite moći

December 1st, 2017|

DNP poručuje premijeru da smanji doživljaj vlastite moći, i ne maltretira toliku policiju po gradovima. Sve to je moglo mnogo manje napadno, sa manje lažnog sjaja, pompe i troškova iz budžeta, koji premijer rasipa na veličanje svog lika i djela, pokrećući toliku masu policajaca bez ikakve preše.

23 11, 2017

Bojović: Vujanović u posjeti Pljevljima saopštio jedno veliko Ništa

November 23rd, 2017|

Posjeta takozvanog predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića Pljevljima, prilikom obilježavanja 20. novembra, ima specifičan značaj za svakog Pljevljaka, ali u smislu konačnog razobličavanja politike centralne vlasti prema našoj opštini. U obraćanju Pljevljacima na Televiziji Pljevlja, čiji su radnici u opravdanom štrajku, Filip Vujanović je saopštio jedno veliko ništa. Vujanovićevo Ništa znači mnogo za sve građane [...]

16 11, 2017

Bojović: Dom kulture čeka otvaranje i istragu

November 16th, 2017|

Ovih dana svjedoci smo novih krpljenja i prepravki na spoljašnjem dijelu Doma kulture, zbog čega ovo zdanje, nažalost, počinje da liči na običan kokošinjac. Prosto je nevjerovatno da čuveni arhitekta, kakvim se samoproglašava Mirko Đačić, prihvata da se na ovom objektu izvode radovi koji se svode na primitivno krpljenje. U to se ovih dana mogu uvjeriti i slučajni prolaznici, primjećujući da se neki veoma skupi radovi na Domu kulture izvode po dva i više puta

12 11, 2017

Kljajević: Hrapović hitno da smijeni direktora pljevaljske bolnice, ili i sam da ostavku

November 12th, 2017|

Pozivamo ministra zdravlja Kenana Hrapovića da pod hitno smijeni direktora Opšte bolnice Pljevlja Mila Goločevca zbog drastičnih propusta u radu i neopremljenosti pljevaljske bolnice koji sve više dovode do tragičnih ishoda. Ako to u najkraćem roku ne učini, onda i sam treba da podnese ostavku. O katastrofalno niskom nivou zdravstvene zaštite u Pljevljima i na [...]

5 11, 2017

Radović: DPS i SD – od školskog pribora do milionskih obećanja !

November 5th, 2017|

Prema tome, ovom ali I svakom drugom ministru Vlade bi bilo bolje da zaobilaze Mojkovac I da nas poštede prazne price, baš kao što nas je Vlada zaobilazila sve ove godine. Demokratski front će nakon izbora 26. novembra, kada preuzmemo odgovornost od građana, zajedno sa svima onima koji budu dijelili naše principe I stavove o ekonomskom oporavku, borbi protiv organizovanog kriminala I korupcije I iskorijevanja svih pošasti koje je DPS ostavio za sobom, formirati poštenu, narodnu I odgovornu vlast koja će upravljati domaćinski I demokratski.

1 11, 2017

Koprivica: Da se konačno ispravi nepravda prema šampionu!

November 1st, 2017|

Ali maćehinski odnos zvanične Crne Gore prema svjetskom šampionu Ratku Draškoviću i dalje traje. Primjera radi, uz sve poštovanje, ipak groteskno djeluje podatak da je za sve ove i ovakve neponovljive planetarne uspjehe našeg boksa i sporta u cjelini, kao jedino od svoje zemlje, dobio priznanje: sportista grada Nikšića

31 10, 2017

Forum žena DNP: Budistička smirenost Pažina, kreatora zločinačkih scenarija

October 31st, 2017|

Ovaj kreator najzločinačkijih scenarija po kojima se vrši progon neistomišljenika i neprijatelja partije kojoj pripada, uz obilje floskula, kontrolisanih grimasa i bez ijednog valjanog argumenta negirao je ono što čitava Crna Gora zna, da je kao  jedan od glavnih pulena kriminalne družine Mila Đukanovića i Duška Markovića glavni ideolog takozvanog državnog puča zahvaljujući kojem je svojoj partiji namakao dovoljan broj glasova da opstane na vlasti. 

23 10, 2017

OO DNP Golubovci: Poziv svim slobodnim građanima da se bez straha priključe protesnom maršu Ulicama narodnog otpora

October 23rd, 2017|

Na ovaj način diktatorski režim, zloupotrebom institucija sistema, pretvarajući ih u puke instrumente za borbu protiv političkih neistomišljenika poništava državu i pravo otvoreno i nezrelo se igrajući sa sudbinom Crne Gore. Sa sjednice Odbora je upućena podrška rukovodstvu DF u njihovim nastojanjima da se u Crnoj Gori napokon stvore uslovi za održavanje prvih fer i slobodnih izbora koji bi doveli do demokratske smjene vlasti.

22 10, 2017

Radović DNP: Osuđujemo svaku vrstu zloupotrebe škola i djece u političke svrhe

October 22nd, 2017|

Obavijesticu vas da Mojkovac nema Sud, nema bolnicu, nema nijednu visokoškolsku ustanovu, a uskoro nece imati ni srednjoškolsku.Kazete da  ste pomogli roditelje i omogucili djeci da imaju sa čime da pisu, pa vas napominjem da je vasa politicka partija permanentnim djelovanjem dovela roditelje u stanje da ne mogu priuštiti svojoj djeci pribor za pisanje, a u većini slučajeva niti elementarne uslove za život dostojan čovjeka. Posebno je monstruozno što ovako loš socijalni ambijent zloupotrebljavate pred svake izbore dijeleći novac kao jedini argument da vas neko glasa.