Saopštenja

20 10, 2017

Radović: Dostojanstvo Mojkovcu može povratiti jedino DF

October 20th, 2017|

Zato svi oni koji imaju pameti I oči da vide, neće povjerovati u obmane I prevare koje nudi aktuelna vlast DPS-a, ali ni onih koji na njih liče I koji se koriste skoro pa istim demagoškim metodamam, već se svoje povjerenje ukazati onima koji jedini mogu I smiju stati na putu izopaćenoj tiraniji I nepravdi,I povratiti dostojanstvo Mojkovcu,  a to je bez svake sumnje, jedino Demokratski front.

19 10, 2017

Lakušić: Popović da vrati Njegoševu nagradu koju ne zaslužuje

October 19th, 2017|

DNP poziva crnogorske intelektualce da pred domaćom i međunarodnom kulturnom javnošću sačuvaju Njegoša i nagradu koja nosi njegovo svijetlo ime, koja je dosad dodjeljivana velikanima a ne marginalcima i političkim aparatčicima.

16 10, 2017

DNP: Na Crnogorskoj željeznici opet kriv ljudski faktor ili “elektronika”?

October 16th, 2017|

Da su slučajevi nesreća na pružnim prelazima u Crnoj Gori nešto što je već preraslo u pravilo, dobar primjer, ali sa srećnim ishodom, je i izbjegnuti incident na pružnom prelazu u Zagoriču, na ulazu u Podgoricu, u nedjelju veče, 15. oktobra.

13 10, 2017

DNP: Najveća blamaža Njegoševe nagrade

October 13th, 2017|

  Da farsa bude veća, umjesto da se Popović po svakom osnovu kritikuje što je režim za njega izlobirao visoko priznanje koje nosi Njegoševo ime, i što je napravljen najružniji pokušaj izvrgavanja ruglu Njegoševog lika i djela, gradonačelnik Cetinja se ne ustručava da Popovića poredi upravo sa slavnim dobitnicima Njegoševe nagrade: Lalićem, Krležom, Pekićem i drugima. A Popović pored njih ni u snu ne može ni stati ni opstati.

24 09, 2017

Bojović: Malograđanska predstava Duška Markovića u Pljevljima

September 24th, 2017|

Osim što je izveo malograđansku predstavu o sopstvenoj važnosti i moći, dolazeći helikopterom, blokadom saobraćaja i postavljanjem policajaca na svakoj raskrsnici u centru grada, predsjednik vlade državnog udara nije našao za shodno da saopšti bilo šta konkretno u pogledu rješavanja nagomilanih problema naše opštine, od nezaposlenosti, preko drastične zagađenosti, do urušene infrastrukture.

12 09, 2017

Bojović: Lažna DPS obećanja iz 2014. godine u Pljevljima

September 12th, 2017|

Demokratski front kao najjači opozicioni subjekt u Pljevljima, o čemu govori ubjedljiva podrška Pljevljaka na prethodnim parlamentarnim izborima, i beskompromisni protivnik ovom režimu, što potvrđuje i sudski proces na kojem se razobličava farsa i montaža državnog udara, bez sumnje će dati odlučujući doprinos pobjedi opozicije u Pljevljima i biće zasigurno stožer nove lokalne vlasti u našem gradu.

1 09, 2017

Lakušić: Bjelica da odgovori da li je dao doprinos u prepisivanju školskog programa?

September 1st, 2017|

Sad se više ne može govoriti o spornim programima, jer je već nesporno da su pokradeni. A nesporno je i da je hrvatska strana šokirana bezočnom krađom njene intelektualne svojine od prosvjetara iz Crne Gore.

17 08, 2017

Pejović: Novi put

August 17th, 2017|

Pr­va pri­li­ka za to su pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri. Ako opo­zi­ci­ja na ovim iz­bo­ri­ma iza­đe sa za­jed­nič­kim kan­di­da­tom ko­ji će uz to bi­ti i ne­stra­nač­ka lič­nost, eto ve­li­ke šan­se za po­bje­du. Oni ko­ji na iz­bo­ri­ma bu­du kan­di­do­va­li stra­nač­ke li­de­re ne že­le smje­nu re­ži­ma. Oni nam ti­me ša­lju po­ru­ku da je nji­hov cilj unu­ta­ro­po­zi­ci­o­na bor­ba za pre­vlast. Na­ro­du se od ta­kve bor­be i od ta­kvih iz­bo­ra odav­no smu­či­lo.

10 08, 2017

Bojović: Ko sa kim razgovara u DPS-u i ko je zadužen za čupanje ušiju?

August 10th, 2017|

Uviđajući njihov značaj, a polazeći od interesa građana Pljevalja, postavljam sledeća pitanja predsjedniku DPS-a Pljevlja i načelniku Poreske uprave u Pljevljima Vladu Milinkoviću i nelegitimnom predsjedniku Opštine Pljevlja Mirku Đačiću, koji upravo završava svoju političku karijeru. Prvo Milinkoviću, jer nema sumnje ko će biti zadužen da preda politički svileni gajtan

8 08, 2017

Koprivica: Vladin nekorektan odnos prema vatrogascima spasiocima

August 8th, 2017|

DNP apeluje na ukupnu crnogorsku javnost i državne organe da se status pripadnika vatrogasnih jedinica u Crnoj Gori konačno preispita, i valorizuje na adekvatan način za dobro Crne Gore. Očigledno, jednokratnim nagradama u smiješno malom iznosu za gašenje požara diljem države status pripadnika ove službe ne samo da nije riješen, nego je otvoren čitav set problematičnih pitanja o njenom daljem radu.

7 08, 2017

DNP Pljevlja: Lokalna vlast vrši brutalnu eksploataciju i pljačku sirovina

August 7th, 2017|

Pljevljaci su, nažalost, doživjeli da se dugo čekana rekonstrukcija glavnih gradskih ulica svede na predizbornu improvizaciju i krpljevinu Mirka Đačića, koja će pri tom itekako da košta. U strahu od sigurnog poraza na predstojećim lokalnim izborima, nelegitimni predsjednik opštine Pljevlja, iako sa diplomom arhitekte, odlučio je da bez projekta rekonstruiše trotoare u glavnim gradskim ulicama. [...]

25 07, 2017

Lideri DF-a sa šefom Delegacije EU u CG: Nezakonito ponašanje Katnića (VIDEO)

July 25th, 2017|

„Crna Gora godišnje troši milione i milione evra, zato što neke neodgovorne sudije olako prihvataju zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora ljudima, od kojih su najdrastičniji primjeri pritvor Mihaila Čađenovića iz DF-a a potom i pritvori Željka Šćepanovića, Dejana Vujisića i Momira Nikolića, kao i pritvori državljana Srbije koji već dugi niz mjeseci provode u našim zatvorima iako je Ustavom Crne Gore precizirano da je pritvor izuzetna mjera i da treba da traje što kraće,“ kazao je Mandić

21 07, 2017

Koprivica: Neznaveni stav Markovića dugoročno pravi štetu zdravstvu, nauci i visokom školstvu

July 21st, 2017|

Zbog svega navedenog, pozivam Markovića da relaksira osjećaj svemoći, da ispoštuje stav UCG, i lično povede razgovor s budućim studentima VMŠ, uz savjet da im je u svakom pogledu bolje u Podgorici, gdje im je pravo mjesto po svakom osnovu. Uostalom, od njihovih znanja zavisiće i životi pacijenata, pa nek premijer na svoja krhka pleća preuzme i odgovornost za zdravlje svih onih, kojima će stručnu brigu ukazivati svršeni studenti VMŠ s dobrim ili s najvišim znanjima iz struke i nauke.

17 07, 2017

Jovanović: Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura

July 17th, 2017|

Šte­tu će pla­ti­ti gra­đa­ni Pod­go­ri­ce, a ne oni ko­ji su di­rekt­no pro­u­zro­ko­va­li šte­tu bu­dže­tu. Sa­svim je ja­sno da kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost za ovu pljač­ku gra­đa­na tre­ba da sno­se oni ko­ji su je pro­u­zro­ko­va­li a to su biv­ši gra­do­na­čel­nik i me­nadž­ment ko­ji je sli­je­dio Mu­go­šin ul­ti­ma­tum i do­nio od­lu­ke o sma­nje­nju za­ra­da, a da sva­ka­ko i sva­ku vr­stu od­go­vor­no­sti sno­si DPS ko­ji go­di­na­ma, na raz­ne ma­hi­na­ci­je vr­ši vlast u Pod­go­ri­ci – sma­tra Jo­va­no­vić.

11 07, 2017

Bojović: Razvojni put Mirka Đačića – od aforizma do političke karikature

July 11th, 2017|

Imajući u vidu da Đačić nije imao ni toliko moralne snage i odgovornosti da podnese ostavku odmah nakon osuđujuće presude za prijetnje ubistvom, red bi bio da ostavku podnese koliko je danas, zbog činjenice da je građane Pljevalja brutalno obmanjivao neprestano najavljujući partnerski odnos Opštine i Vlade u projektima od posebnog značaja za Pljevlja.

9 07, 2017

OO DNP Danilovgrad: Lazine osvijetle samo pred izbore

July 9th, 2017|

Ra­svje­ta je po­sled­njih se­dam do osam go­di­na kon­stant­no uga­še­na zbog, ka­ko ka­žu, ne­kog du­go­va­nja. Me­đu­tim, na spek­ta­ku­la­ran na­čin ona bu­de upa­lje­na noć uoči iz­bo­ra. Ka­da se okon­ča­ju iz­bo­ri i „ju­nač­ki osvo­ji“ još jed­na „po­bje­da“, ra­svje­ta bu­de po­no­vo mi­ste­ri­o­zno uga­še­na sve do ne­kih no­vih iz­bo­ra.

4 07, 2017

Vukićević: Građani Bara ne smiju biti žrtve unutarkoalicionih razmirica SD-a i DPS-a

July 4th, 2017|

OO DNP Bar ukazuje da je ovakvo postupanje nedopustivo, te da neko mora snositi odgovornost za probleme koji postoje sa vodosnadbijevanjem u Baru.

3 07, 2017

Jovanović: Ministar Purišić da se izjasni o formularima koji se nude majkama u centrima za socijalni rad (FOTO)

July 3rd, 2017|

Niko ne smije zloupotrebljavati pravnu neukost majki,a odgovornost u krajnjem vodi do ministra koji se mora oglasiti ovim povodom sa jasnom argumentacijom.

2 07, 2017

DNP na međunarodnoj konferenciji: Krizu u EU najviše iskoristio NATO

July 2nd, 2017|

Funkcioner Demokratskog fronta je istakao da je isforsirani i krajnje rizični postupak uvođenja Crne Gore u NATO, bez neposrednog konsultovanja volje građana, bio praćen plasiranjem neodržive teze kako je NATO navodno zajednica vrijednosti, a učlanjenje u ovu ofanzivnu vojnu alijansu navodno uslov za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

22 06, 2017

Jovanović: Država je dužna da obešteti majke kojima su žalbe usvojene

June 22nd, 2017|

Ukoliko pod hitno ne preduzme ove mjere, DNP i DF će preduzeti sve potrebne pravne korake kako bi zaštitili majke, kojima se čak i na ovom primjeru otima ono što im po zakonu i pravu pripada.

22 06, 2017

Bojović: Vlade Milinković i efekat kuvane žabe

June 22nd, 2017|

Indikativno je da novi čelnik DPS-a Pljevlja sada ne pominje ni Drugi blok TEP, ni gradsku toplanu, a sjetimo se da su pred izbore bili određeni čak i termini za početak radova, uz svečano presjecanje vrpce i zakopavanje lopate. Sve se svelo na krpljenje ulica i trotoara

19 06, 2017

OO DNP Danilovgrad: Građani se nijesu uplašili nasilja režima, članstvo partije u konstantnom porastu

June 19th, 2017|

Na sjednici je sa zadovoljstvom konstatovano da Klub mladih DNP-a u Danilovgradu već broji preko 40 članova, da se članstvo partije konstantno uvećava, što svjedoči o tome da se slobodni građani nijesu uplašili nasilja režima, već naprotiv još odlučnije podržavaju DF u borbi za demokratsku, prosperitetnu i pravednu Crnu Goru.

10 06, 2017

DF: Mojkovac će biti zamajac ukupnih promjena u Crnoj Gori

June 10th, 2017|

„Ovim se potvrđuje trend da mladost prilazi DF-u, te da po kvalitetu, brojnosti, kadrovskom potencijalu, DF kao najjača i najorganizovanija opoziciona grupacija u Crnoj Gori, jedino može smijeniti aktuelni kriminalni režim,“ naglasili su predstavnici DF-a.

7 06, 2017

Jovanović: Torta kao simbol beskrajnog poltronstva Mladih DPS-a

June 7th, 2017|

Mladi DPS-a su izveli ovaj čin lične blamaže i poltronstva zbog potrebe da ili sačuvaju svoja radna mjesta, ili dođu do novog radnog mjesta, i oni nikako nisu reprezenti omladine Crne Gore, jer sam uvjeren da većina mladih ljudi, gledajući ove nemile scene, osjeća stid i sramotu u njihovo ime. Upravo zbog pogubne politike DPS-a i ovakvih naraštaja koji su prozvod takve politike, većina mladih, obrazovanih, emancipovanih, sposobnih i poštenih mladih ljudi trajno napušta Crnu Goru jer u DPS sistemu vrijednosti oni ne mogu doći do izražaja. Posle ovakvih mučnih scena vještačkog oduševljenja dostignućima politike DPS-a, vjerujem da će i onaj broj mladih ljudi koji još uvijek nije napustio Crnu Goru dobiti jaku želju da to učini.

1 06, 2017

DNP: Mi nemamo problem sa Raonićevom rusofobijom

June 1st, 2017|

Podsjećamo ga da je prije prihvatanja ovog mini projekta napada na DNP, trebao da se elementarno informiše o sličnim inicijativama koje su usvojene u mnogim lokalnim parlamentima u zemljama Zapadne Evrope i kako je moguće da su slične deklaracije donijete u pokrajinama i regijama Italije, Mađarske, Njemačke, Francuske, i zašto onda tako nešto ne bi bilo izvodljivo i u Crnoj Gori.

30 05, 2017

Bojović: Deklaracija o ukidanju sankcija Rusiji da bude dio koalicionog sporazuma

May 30th, 2017|

Zahtijevaćemo da ova inicijativa bude jedan od osnovnih principa prilikom formiranja vlasti u Herceg Novom. Ako su se svi politički subjekti za vrijeme izborne kampanje u Herceg Novom zalagali za najbolje odnose sa Rusijom, ukidanje sankcija i privlačenje ruskih investicija, onda predlog ove deklaracije mora biti uvršten u koalicioni sporazum kao jedan od osnovnih pravaca rukovođenja gradom.

24 05, 2017

Bojović: Mirko Đačić je i sam svjestan da će još kratko biti u situaciji da povlači bilo kakve poteze

May 24th, 2017|

Nažalost, vidimo da sadašnja lokalna uprava na čelu sa Mirkom Đačićem uporno izbjegava, bolje reći ne smije ni da se usudi da zatraži saglasnost Vlade da ponovo, kao opština, uvedemo ekološku taksu, koja je evropski standard i koja nam, kao pravo, nesporno pripada.

23 05, 2017

Zogović: Zauzimanje Rumije i isticanje albanskih zastava alarm za crnogorsko društvo

May 23rd, 2017|

Ovo je ujedno i najbolja potvrda da je Crna Gora zapravo postala nezavisna jedino od same sebe i pretvorena u privatnu država i monetu za potkusurivanje u kojoj su u cilju očuvanja monopola vlasti dozvoljeni svi dilovi i transakcije.

20 05, 2017

Bojović: Predizborni marketing Milutina Simovića

May 20th, 2017|

Kao jednom od ključnih aktera afere kupovine glasova i dugogodišnjem koordinatoru izbornih zloupotreba DPS-a u Pljevljima, poručujemo Milutinu Simoviću da mu svo iskustvo koje u tom pogledu posjeduje neće pomoći da ovog puta spriječi ubjedljivi poraz DPS-a na predstojećim izborima.

16 05, 2017

Jančovska: Država devastira temeljne vrijednosti porodice

May 16th, 2017|

Zato je upravo primjer političkog licemjerja da onaj, ko je protiv majki, a samim tim i protiv porodice, uzima za sebe legitimno pravo da drži lekcije o afirmaciji porodice i porodičnih vrijednosti. Zato se i postavlja pitanje da li je afirmacija porodice u Crnoj Gori sadržana i u smanjenju i ukidanju naknada za obespravljene majke?