Vera Bulatović

18 08, 2018

Dr Bulatović: Direktor KCCG nevješto sakriva da je veliki odliv ljekarskog kadra iz Crne Gore

August 18th, 2018|

  Pacijenti u Crnoj Gori se s pravom pitaju dokle će ljekari u našoj zemlji biti diskreditovani, ko će sljedeći već sjutra krenuti preko granice, i koje sve posljedice se odlivom stručnog kadra već dešavaju pacijentima i samoj medicinskoj struci i nauci kod nas.

27 11, 2016

Bulatovic: Opozicija pobijedila DPS za 800 glasova

November 27th, 2016|

Ka­da su vi­dje­li re­zul­ta­te od 16. ok­to­bra, sad tač­no zna­ju na ko­jem mje­stu su do­bi­li ma­nje gla­so­va pa će se upra­vo na njih ba­zi­ra­ti svim si­la­ma, ka­ko bi po­pra­vi­li „šte­tu“ - sma­tra dr Bu­la­to­vić.

9 10, 2016

Nikšić poslao Đukanovića u prošlost (FOTO, VIDEO)

October 9th, 2016|

Knežević je, podsjećajući na početni skup DF-a koji se takođe održao u Nikšiću, kazao da je Front otada uspio ono što nikome do sada nije uspjelo – da ujedini opoziciju, i to zahvaljujući snazi 10.500 aktivista. „Prvo su Demokrate prihvatile naših 5 principa, koji su pet principa čitave slobodne Crne Gore, a onda su sinoć i kolege iz Ključa takođe prihvatile sve naše principe, što je dokaz da samo Front može da ujedini opoziciju u pobijedi Đukanovića“, kazao je on.