Vladislav Bojović

28 09, 2017

Bojović: Državni organi pustili niz vodu lokalnu vlast u Pljevljima

September 28th, 2017|

Umjesto obećanog partnerskog odnosa i podrške Vlade odlazećoj lokalnoj vlasti u Pljevljima, brojne činjenice govore da ne samo da državnoj vlasti nije stalo do toga kako se u Pljevljima živi, već i da su ovu, navodno njihovu lokalnu vlast, na čelu sa Mirkom Đačićem pustili niz vodu

24 09, 2017

Bojović: Malograđanska predstava Duška Markovića u Pljevljima

September 24th, 2017|

Osim što je izveo malograđansku predstavu o sopstvenoj važnosti i moći, dolazeći helikopterom, blokadom saobraćaja i postavljanjem policajaca na svakoj raskrsnici u centru grada, predsjednik vlade državnog udara nije našao za shodno da saopšti bilo šta konkretno u pogledu rješavanja nagomilanih problema naše opštine, od nezaposlenosti, preko drastične zagađenosti, do urušene infrastrukture.

17 09, 2017

Bojović: Pljevljaci taoci privatne države

September 17th, 2017|

Danas je svima jasno da su Pljevljaci najveće žrtve i taoci projekta privatne države Crne Gore u kojoj se milionskom profitu pojedinaca podređuje zdravlje i život svih stanovnika Pljevalja. Pad lopovskog režima, smjena i centralne i lokalne vlasti, koju čine DPS i sateliti, ključni je preduslov opstanka Pljevalja. Nema povlačenja, nema predaje! Do konačne pobjede!

12 09, 2017

Bojović: Lažna DPS obećanja iz 2014. godine u Pljevljima

September 12th, 2017|

Demokratski front kao najjači opozicioni subjekt u Pljevljima, o čemu govori ubjedljiva podrška Pljevljaka na prethodnim parlamentarnim izborima, i beskompromisni protivnik ovom režimu, što potvrđuje i sudski proces na kojem se razobličava farsa i montaža državnog udara, bez sumnje će dati odlučujući doprinos pobjedi opozicije u Pljevljima i biće zasigurno stožer nove lokalne vlasti u našem gradu.

10 08, 2017

Bojović: Ko sa kim razgovara u DPS-u i ko je zadužen za čupanje ušiju?

August 10th, 2017|

Uviđajući njihov značaj, a polazeći od interesa građana Pljevalja, postavljam sledeća pitanja predsjedniku DPS-a Pljevlja i načelniku Poreske uprave u Pljevljima Vladu Milinkoviću i nelegitimnom predsjedniku Opštine Pljevlja Mirku Đačiću, koji upravo završava svoju političku karijeru. Prvo Milinkoviću, jer nema sumnje ko će biti zadužen da preda politički svileni gajtan

11 07, 2017

Bojović: Razvojni put Mirka Đačića – od aforizma do političke karikature

July 11th, 2017|

Imajući u vidu da Đačić nije imao ni toliko moralne snage i odgovornosti da podnese ostavku odmah nakon osuđujuće presude za prijetnje ubistvom, red bi bio da ostavku podnese koliko je danas, zbog činjenice da je građane Pljevalja brutalno obmanjivao neprestano najavljujući partnerski odnos Opštine i Vlade u projektima od posebnog značaja za Pljevlja.

2 07, 2017

DNP na međunarodnoj konferenciji: Krizu u EU najviše iskoristio NATO

July 2nd, 2017|

Funkcioner Demokratskog fronta je istakao da je isforsirani i krajnje rizični postupak uvođenja Crne Gore u NATO, bez neposrednog konsultovanja volje građana, bio praćen plasiranjem neodržive teze kako je NATO navodno zajednica vrijednosti, a učlanjenje u ovu ofanzivnu vojnu alijansu navodno uslov za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

22 06, 2017

Bojović: Vlade Milinković i efekat kuvane žabe

June 22nd, 2017|

Indikativno je da novi čelnik DPS-a Pljevlja sada ne pominje ni Drugi blok TEP, ni gradsku toplanu, a sjetimo se da su pred izbore bili određeni čak i termini za početak radova, uz svečano presjecanje vrpce i zakopavanje lopate. Sve se svelo na krpljenje ulica i trotoara

30 05, 2017

Bojović: Deklaracija o ukidanju sankcija Rusiji da bude dio koalicionog sporazuma

May 30th, 2017|

Zahtijevaćemo da ova inicijativa bude jedan od osnovnih principa prilikom formiranja vlasti u Herceg Novom. Ako su se svi politički subjekti za vrijeme izborne kampanje u Herceg Novom zalagali za najbolje odnose sa Rusijom, ukidanje sankcija i privlačenje ruskih investicija, onda predlog ove deklaracije mora biti uvršten u koalicioni sporazum kao jedan od osnovnih pravaca rukovođenja gradom.

24 05, 2017

Bojović: Mirko Đačić je i sam svjestan da će još kratko biti u situaciji da povlači bilo kakve poteze

May 24th, 2017|

Nažalost, vidimo da sadašnja lokalna uprava na čelu sa Mirkom Đačićem uporno izbjegava, bolje reći ne smije ni da se usudi da zatraži saglasnost Vlade da ponovo, kao opština, uvedemo ekološku taksu, koja je evropski standard i koja nam, kao pravo, nesporno pripada.

20 05, 2017

Bojović: Predizborni marketing Milutina Simovića

May 20th, 2017|

Kao jednom od ključnih aktera afere kupovine glasova i dugogodišnjem koordinatoru izbornih zloupotreba DPS-a u Pljevljima, poručujemo Milutinu Simoviću da mu svo iskustvo koje u tom pogledu posjeduje neće pomoći da ovog puta spriječi ubjedljivi poraz DPS-a na predstojećim izborima.

10 05, 2017

Bojović: Rješenja postoje – opstanak poljoprivrede u Pljevljima

May 10th, 2017|

Jasno je da poljoprivrednici moraju da se udruže jer sve drugo ide na njihovu štetu U tom cilju, opština bi morala da podstakne formiranje udruženja stočara koja bi odredila cijenu stočarskih proizvoda i zajedno sa opštinom stala iza ekonomski opravdane cijene tih proizvoda. Takva udruženja poljoprovrednika bi se javljala kao partner trgovinskim lancima sa unaprijed dogovorenom tj. garantovanom otkupnom cijenom i sigurnim plasmanom. Opstanak Pljevalja je moguć. Potrebna je samo odgovorna vlast u službi građana.

24 04, 2017

Bo­jo­vić: Nastavlja se smanjivanje radnika u Rudniku uglja, zato ne ču­di ma­sov­ni eg­zo­dus gra­đa­na iz Pljevalja

April 24th, 2017|

Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i funk­ci­o­ner DF-a Vla­di­slav Bo­jo­vić sma­tra da na ovaj na­čin vla­sni­ci ka­pi­ta­la u kom­pa­ni­ji, kao i nji­ho­vi za­stup­ni­ci na­sta­vlja­ju da sma­nju­ju broj rad­ni­ka, ka­ko bi po­ve­ća­li pro­fit i se­bi obez­bi­je­di­li za­ra­de.

19 04, 2017

Bojović: Nove puteve ne grade, a stare uništavaju

April 19th, 2017|

Kao direktnog krivca što je uništen lokalni asfaltni put prema Bukovici, na lokaciji Prearsko brdo, Bojović navodi „Vektru Jakić“. Kaže da je tokom ove zime obavljana vuča balvana i da su, pored ranijih oštećenja, stvorena nova, koja otežavaju odvijanje saobraćaja na ovom dijelu puta.

7 04, 2017

Bojović: Bjekstvo iz Fronta u režiji Demokrata

April 7th, 2017|

Kao predsjednik OO DNP-a i kao neko ko mu je, uz saglasnost vrha stranke, kao mladom čovjeku, nesebično ustupio svoj odbornički mandat 2014. godine, pozivam ga da mandat vrati Demokratskoj narodnoj partiji, umjesto što moju malenkost javno hvali i pruža mi podršku.

27 03, 2017

Bojović: Opstanak Pljevalja je moguć – saobraćajna povezanost

March 27th, 2017|

Kod seoskih puteva treba prekinuti besmislenu politikantsku praksu asfaltiranja po par stotina metara, već odrediti prioritete i radeći temeljno i kvalitetno, povezati prije svega sela u kojima većpostoje značajnija poljoprivredna proizvodnja i ozbiljnija gazdinstva

15 03, 2017

Bojović: U Pljevljima rekordna zagađenost vazduha, a nema toplifikacije ni drugog bloka Termoelektrane

March 15th, 2017|

Neprivatljiva je i nerazumljiva politika aktuelne vlasti koja ne predviđa korišćenje postojećih kapaciteta gradskih toplana, koje je moguće i potrebno rekonstruisati, poput kotlarnice u Skerlićevoj, u koju je već uloženo 500 000 evra, i prebaciti je na ekološko gorivo.

2 02, 2017

Bojović: Aco Đukanović milionski profitira preko Rudnika uglja Pljevlja

February 2nd, 2017|

Poznato je da Rudnik uglja Pljevlja već odavno ne služi javnom interesu, niti ova kompanija iskazuje javnu odgovornost ni za ekološke, ni infrastrukturne probleme Pljevalja, već prevashodno služi poslovnim interesima i profiterskoj računici članova prve familije, koja se mjeri milionima eura.

1 02, 2017

Bojović: Ako već ne smije da govori istinu, Đačić bolje da ćuti

February 1st, 2017|

Podsjećamo da je prošle godine, umjesto da proglasi stanje ugroženosti, alarmira javnost i traži stvarnu, a ne fiktivnu podršku vrha vlasti, Mirko Đačić preporučio građanima Pljevalja da u danima zagađenosti prošetaju po okolnim brdima. Kao da Pljevljaci nisu sami svjesni takve mogućnosti, i kao da svi to mogu sebi da priušte svakog dana. Činilo se da takvu izjavu niko nikada neće nadmašiti, ali evo uspio je sam njen autor.

25 01, 2017

Bojović: Kadrovska DPS vrteška

January 25th, 2017|

Evidentno je da su smjene, kao i nova postavljenja u sistemu bezbjednosti samo kozmetičke prirode. Aktuelna kadrovska DPS vrteška na pozicijama u policiji i pravosuđu ne može navesti bilo koga da pomisli da će se odnos vlasti prema problemu organizovanog kriminala promijeniti. Posebno imajući u vidu da ga je upravo vlast Mila Đukanovića generisala, i sistematski razvijala sve ove godine u cilju brutalne pljačke države i protivzakonitog bogaćenja pojedinaca iz njenog vrha.

19 01, 2017

Bojović: Tanokov nacrt rezolucije potvdio da je počasni član glavnog odbora DPS-a

January 19th, 2017|

Nakon svega zaključujemo, ako je i od Čarlsa Tanoka, previše je. Ono što je izvjesno jeste da "izvjestilac" Tanok polako ali sigurno nestaje s evropske političke scene, pa mu ova rezolucija dođe kao politička labudova pjesma za koju nijesu potrebne note.

12 12, 2016

Bojović: Postoji li veće poniženje za Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države

December 12th, 2016|

Postoji li veće poniženje za državu Crnu Goru od susreta njenog ilegalnog premijera sa premijerom ilegalne države stvorene na etničkom čišćenju i progonu Srba i Crnogoraca. Ovim činom je Duško Marković najavio da neće skrenuti sa Đukanovićevog puta u obračunu i demonizovanju srpskog naroda u Crnoj Gori proglašavajući ga za unutrašnjeg neprijatelja i najavaljujući otvaranje novih golih otoka za neposlušne.

1 10, 2016

Skup DF-a u Danilovgradu: Ovog puta diktator je gotov!

October 1st, 2016|

Član Predsjedništva DF-a, Predrag Bulatović, kazao je na početku da su se skupili sa jednom željom i jednim ciljem: „Taj cilj je da vidimo leđa lopovskom režimu Mila Đukanovića i njegovoj lopovskoj bandi i to će se desiti 16. oktobra.“

1 10, 2016

DF na Žabljaku: Da konačno pobijedimo režim koji je toliko zla nanio sjeveru Crne Gore

October 1st, 2016|

Sala centra za kulturu na Žabljaku bila je premala da primi sve zainteresovane građane koji su večeras došli da čuju predizbornu ponudu Demokratskog fronta. Žabljačani su gromoglasno dočekali lidera Nove Andriju Mandića, potpredsjednika Pokreta za promjene Koču Pavlovića, poslanika DNP-a Vladislava Bojovića kao i predstavnike drugih konstituenata DF-a.

20 09, 2016

DF predao izbornu listu

September 20th, 2016|

Demokratski front je predao izbornu listu sa 10.000 potpisa. Listu nisu predali čelnici saveza, već predstavnici omladine DF. Iz DF su nakon predaje liste poručili da su skupili 58.000 potpisa, ali da nisu htjeli da predaju Državnoj izbornoj komisiji sva imena.

18 09, 2016

Tribina DF-a u Bijelom Polju: 16. oktobra građani će pobijediti zločinački režim DPS-a

September 18th, 2016|

Danas je u Bijelom Polju održan promotivni skup Demokratskog fronta „Da radi Crna Gora – Mi ili on“, na kojem su govorili lokalni čelnici DF-a, kao i lideri te partije, poručivši sugrađanima da dobro razmisle kome će vjerovati 16. oktobra, jer ni Bijelo Polje kao ni Crna Gora više ne mogu da čekaju, te da svi zajedno moraju da doprinesu da radi i taj grad kao i cijela zemlja.

8 09, 2016

DF: TRAŽIMO HITNO ZAKAZIVANJE SJEDNICE Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika

September 8th, 2016|

Prethodnih dana zabilježili smo više primjera drastičnog kršenja slobode govora i pokušaje da se od strane pojedinih državnih organa direktno utiče na pobjedničku kampanju DF-a. Takođe, na meti režimskih vandala našao se i propagandni materijal DF-a na više lokacija u Baru.

12 07, 2016

Bojović: Svrha posjete Đukanovića Pljevljima realizacija izbornih krađa

July 12th, 2016|

Mi iz Demokratskog fronta mu preporučujemo da se pripremi za suočavanje sa pravnom državom i slobodnim institucijama, nakon čega će slučaj njegovog najbližeg saradnika i predsjednika Političkog savjeta DPS-a Svetozara Marovića brzo pasti u zaborav. I tu mu ni Barak Obama ni NATO pakt, zbog kojeg izdaje istorijske vrijednosti i interese Crne Gore, neće pomoći. To mu mi, iz Demokratskog fronta, garantujemo“, poručuje Bojović.

5 07, 2016

Bojović: Vojska je postala rezervni sastav za odbranu režima Đukanovića

July 5th, 2016|

„Vojska je zapravo postala rezervni sastav za odbranu režima Đukanovića, a ne države Crne Gore. Prvu liniju odbrane režima čini zloglasni SAJ, drugu policija, a treću vojska“, istakao je Bojović.

9 06, 2016

Bojović: Pobjednička kvazi-karikatura i NATO-dan u Pljevljima

June 9th, 2016|

Odluka o izboru pobjedničke karikature, na konkursu raspisanom u okviru manifestacije ''Dani humora i satire'' u Pljevljima, je, najblaže rečeno, skandalozna i sramna. Najoštrije osuđujemo primitivnu politizaciju i vulgarnu zloupotrebu ove poznate kulturne manifestacije s regionalnim karakterom i višedecenijskom tradicijom, od strane aktuelne vlasti i njenih NATO-lobista. Pobjednička karikatura autora Dragomira Đukića iz Podgorice nije zapravo nikakva karikatura, već propagandni NATO-letak.