Povodom Osmog marta, Međunarodnog dana žena, predsjednik DNP-a Milan Knežević upućuje najsrdačnije čestitke svim pripadnicama ljepšeg pola u Crnoj Gori i šire, čestitajući im njihov praznik, koji se slavi svugdje u svijetu u znak poštovanja i pažnje prema ulozi žene u društvu, koja je uvijek bila i ostala temelj svake familije i naprednog društva u cjelini.

Polazeći od činjenice da je na našim prostorima lik žene, majke, sestre uvijek nalazio počasno mjesto u istoriji, umjetnosti i tradiciji, da su o njoj najljepše stihove ispjevali i velikani pera, počev od Njegoša, predsjednik DNP-a je uvjeren da ni savremeni izazovi u crnogorskom društvu neće, i ne mogu umanjiti svijetlu ulogu žene u današnjoj multinacionalnoj i multikonfesionalnoj Crnoj Gori.

Knežević ukazuje i na obaveze cjelokupnog društva na ostvarivanju većih prava žena u Crnoj Gori, kao i da se moraju učiniti veći napori u cilju eliminisanja svih oblika diskriminacije i diskreditacije žene, posebno protiv svih vidova porodičnog nasilja nad ženama, suprugama i majkama.

Predsjednik DNP-a podsjeća da je još 1909. godine izdata Deklaracija o pravima žene, te da se Osmi mart u svijetu slavi od 1911. a da je za afirmaciju ovog svijetlog datuma poseban doprinos dala Klara Cetkin u znak posvećenosti liku žene i njenim pravima u svijetu. Osmi mart, kao Međunarodni dan žena, kako ocjenjuje Knežević, afirmiše ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žene, na čemu i naše savremeno društvo treba da istrajava profilišući i svoj cjelokupan građanski nivo.