DF: Prethodna vlast preko fantomskih firmi preprodaje trećim licima bisere naše obale

DF: Prethodna vlast preko fantomskih firmi preprodaje trećim licima bisere naše obale

“Nije nikakva novost da prethodna vlast preko fantomskih firmi preprodaje trećim licima bisere naše obale skoro bez ikakve koristi za građane Budve i Crne Gore. I starosjedioci i stanovnici Buljarice imaju velike probleme sa raspisanim tenderom za prodaju zemlje na teritoriji Buljarice za koju je ponudu poslala firma koja je prema dokumentima tenderske komisije registrovana kao of-šor firma na Kajmanskim ostrvima 2. septembra 2004. godine, obavještavamo javnost o sljedećem:

Nakon pobjede na izborima 16. oktobra, Demokratski front Budva će inicirati reviziju ugovora kojim su na trajno korišćenje ili dugoročni zakup date najatraktivnije lokacije na crnogorskom primorju kao i druge atraktvine destinacije u cilju zaštite javnog interesa u dijelu plaćanja zakupa, oslobađanja poreza, zaštite prostora i životne sredine. Svi privatni vlasnici zemljišta moraju biti pravedno obeštećeni u novcu ili u vlasničkim pravima u novim kompanijama. Usaglasićemo plan razvoja Buljarice na ekspertskom nivou u saradnji sa lokalnim stanovništvom kroz javno-privatno partnerstvopritom uz zapažanje svih ambijentalnih ekoloških i razvojnih standarda i perspektiva kako bi se postigli dugoročni optimalni i održivi efekti.

Demokratski Front će insistirati na maksimalizaciji efekata valorizacije ovih lokaliteta kroz izgradnju hotelskih rezorta visokih kategorija u cilju otvaranja novih radnih mjesta za naše građane, povećanje nivoa usluga i stvaranju dodatne vrijednosti i za državu i za privatne vlasnike zemljišta”, navodi se u saopštenju Demokratskog fronta Budva.

Izvor: RTV Budva