Predsjedništvo DF – a konstatuje da  Rješenje o odlaganju zahtejva za odluženje zatvorske kazne Milanu Kneževiću potpisano od strane predsjednika Višeg suda Borisa Savića predstavlja brutalan primjer zloupotrebe pravosuđa u obračunu sa našim političkim savezom.

Ujedno, ovo rješenje predstavlja i krunski dokaz da je Boris Savić jedna korumpirana pravosudna sjenka koja u strahu od fioke Zorana Pažina i Milivoja Katnića potpisuje obrazloženja koja predstavljaju osnov za njegovo krivično procesuiranje od kojeg ne može pobjeći ni u Strazburu. Zamislite državu koja se hvali barjaktarstvom u procesu evropskih integracija i vladavini prava, u kojoj predsjednik Višeg suda donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odsluženje zatvorske kazne predsjedniku parlamentarne stranke, uz obrazloženje da je na slobodi sasvim dovoljno lidera i funkcionera DF – a, i da to ni u kom smislu ne može uticati na rezultat i legitimitet izbornog procesa. Drugim riječima, Boris Savić šalje poruku Predsjedništvu DF – a da budemo srećni što nismo svi u Spužu ili na putu za Spuž, i da će on lično uraditi sve kako bi napunio Spuž liderima i funkcionerima DF – a, što će mu ostati pusta želja.  Čak se u svom narcisoidnom delirijumu usuđuje da nam daje i savjete na koji način da vodimo naše izborne kampanje za predsjedničke i lokalne izbore, i da ne znamo o kakvom izvanjačkom moribundu je riječ, pomislili bi da nam se nudi za šefa izborne kampanje. Ako ovo nije dovoljno da se oglase posmatračka misija ODHIR – a  i NVO sektora koji se bave regularnošću izbornog procesa ali i radom pravosudnih instucija, onda nam ostaje da pretpostavimo da su fizičke likvidacije lidera DF – a sljedeći vid obračuna sa našim savezom. Ovoliki stepen kriminaliteta u ponašanju predsjednika Višeg suda nas navodi da mu postavimo pitanje analogno ovom njegovom skandaloznom rješenju. Da li to isto znači kad Boris Savić kao predsjednik Višeg suda bude uhapšen zbog zloupotrebe položaja i kriminalnog djelovanja u obračunu sa najjačim opozicionim subjektom u Crnoj Gori, da Viši sud neće morati da bira novog predsjednika, ili će se zamrznuti svi procesi dok se on ne vrati iz zatvora?

Mada imajući u vidu da Borisa Savića i još jedan broj sudija Višeg suda kad tad čeka dugogodišnja zatvorska kazna zbog učešća u instuticinalnom teroru koji sprovode nad DF – om, sasvim je logično da će blokada rada sudskog savjeta biti poput čaja od nane, pri opštoj paralizi pravosudnih institucija koje su se srozale u jednu kriminalno korumpiranu kloaku koju ni njihove sudijske toge ne mogu zamaskirati. Uostalom, Predsjedništvo DF – a cjelokuponoj crngoroskoj javnosti dostavlja na uvid ovaj pravosudni izbljuvak Borisa Savića kako bi se prisjetili Njegoševog stiha : ” kome zakon u topuzu leži tragovi mu srde nečovještvom!”