Demokratska narodna partija je danas uručila sekretarijatu Skupštine opštine Danilovgrad peticiju građana kojom se protive odluci opštinskih vlasti da se novo gradsko groblje gradi u Veljem polju na Bralenovici, već apeluju da se u te svrhe odabere druga, prikladnija lokacija.

U peticiji su navedena tri glavna razloga zbog kojih novo gradsko groblje nipošto ne treba graditi u Veljem polju. Najprije, planirana lokacija za novo groblje, kako stoji u peticiji, prema svim relevantnim indikatorima pripada zaštitnom pojasu vodoizvorišta Oraška jama iz kog se vodom snabdijeva većina domaćinstava u opštini Danilovgrad. Izgradnjom novog groblja na planiranoj lokaciji bilo bi, tvrdi se u peticiji, ugroženo vodoizvorište, a time bi posljedično bili ugroženi zdravlje i životi građana. U peticiji se, takođe, naglašava da je planirana lokacija za novo groblje značajan period godine pod vodom, te da bi, ukoliko se groblje izgradi na predmetnoj lokaciji, pristup do grobova bio otežan, kao i da bi moglo doći do svojevrsnog skrnavljenja posmrtnih ostataka građana. Konačno, u peticiji stoji da izgradnja groblja u ravnici, pored rijeka (u blizini rijeke Sušice), ne samo da potencijalno narušava životnu sredinu, već je, kako se navodi, protivna crnogorskoj tradiciji prema kojoj se, iz poštovanja prema preminulima, groblja grade na uzdignutim, ocjeditim, osvijetljenim i uzvišenim mjestima.

Kako ističe Dragan Bojović, predsjednik danilovgradskog odbora DNP, peticiju je potpisalo gotovo 650 ljudi, što je skoro tri puta više od pravno propisanog procenta potpisa građana koje je u Danilovgradu neophodno prikupiti da bi neka građanska inicijativa bila uzeta u razmatranje od nadležnih i uvrštena u dnevni red  plenuma Skupštine opštine. Iz DNP-a tvrde da su peticiju potpisivali, ne samo opozicioni birači, već i podržavaoci vladajućih partija, jer je, kako kažu, projekat novog groblja toliko besmislen i opasan, da su se protiv njega otvoreno pobunili čak i poslovično vjerni i disciplinovani glasači DPS-a.

U DNP-u vjeruju da će na predstojećim lokalnim izborima doći do smjene vlasti, te da će ovaj projekat promptno biti zaustavljen i odbačen. U protivnom, kaže Bojović,  „ako se desi najgori mogući scenario i  rukovodstvo štetočinskog DPS nastavi sa realizacijom ovog pogubnog projekta, razmotrićemo mogućnost da angažujemo nezavisni ekspertski tim koji će uraditi stručnu analizu i ispitati da li građani treba da vjeruju svojim očima ili `stručnjacima` iz DPS-a, jer se i golim okom može vidjeti da se voda sa predmetne lokacije odliva u rijeku Sušicu i  time utiče na kvalitet vode u vodoizvorištu Oraška jama.“

DNP, takođe, najavljuje da će u slučaju nastavka realizacije ovog projekta, sa svojim advokatskim timom razmotriti mogućnost podnošenja krivične prijave za ugrožavanje javnog zdravlja protiv dugogodišnjeg predsjednika opštine Branislava Đuranovića, kao „rodonačelnika i idejnog tvorca ovog opasnog poduhvata“, ali i protiv „DPS  stručnjaka  i firmi koji su, kako bi opravdali ovaj Đuranovićev promašeni projekat, u svojoj dosadašnjoj `ekspertizi` utvrdili da se voda na ovoj lokaciji ne sliva u obližnju rijeku, već takoreći  `teče uvis` prema okolnim brdima i planinama“ – stoji u saopštenju.