Danas su se u prostorijama Demokratske narodne partije sastali predsjednik DNP, član Predsjedništva Demokratskog fronta, Milan Knežević i predsjednik Centralnog komiteta Jugoslovenske komunističke partije, Vladislav Vuković, koji je pozdravio inicijativu Predsjedništva DNP-a o neophodnom opštedruštvenom i ideološkom pomirenju u Crnoj Gori, uz realnu potrebu prihvatanja ove inicijative od svih odgovornih političkih subjekata, organizacija i pojedinaca.

U tu svrhu konstatovano je da je Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, posebno stupanjem u koaliciju s Demokratskim frontom preko DNP-a, pokazala na brojnim primjerima da je prevazišla usko ideološka i druga opredjeljenja u okolnostima borbe da se aktuelni režim u Crnoj Gori konačno promijeni. Kako je zajednički konstatovano, iako baštini socijalističke imovine, nastupajući i kao formalni zagovornik tekovina NOB-a, DPS je objektivno zapao u stanje krajnjeg desnog liberalizma, i pritom na pozicijama antisocijalizma izveo kontrarevoluciju.

Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore sada insistira da se sva opozicija ujedini, i prevaziđe međusobne ideološke i druge razlike. Ovo tim prije jer se sve opozicione partije objektivno zalažu za odlučne borbu da se oduzme sve što je popljačkano i nepravedno privatizovano. U opoziciji se svi takođe zalažu i da se radnici, proizvođači i izvršioci društveno korisnog rada dovedu u poziciju opšte sigurnosti na radnom mjestu i u društvu. Zajednička su i zalaganja za socijalniji sistem nagrađivanja, kao i da se procesuiraju svi iz vlasti, i drugi, koji su se nepravedno i prekomjerno obogatili.

Knežević i Vuković su zaključili da opozicija treba da se koncentriše na promjenu aktuelne vlasti, koja ima kontranarodni i rušilački karakter, zbog čega je potrebno formirati socijalno humanističke institucije na temelju novih humanih odnosa u crnogorskom društvu.