Predsjedništvo Demokratske narodne partije analizirajući aktuelnu političku situaciju u Crnoj Gori konstatuje da vještački nametnute podjele na Crnogorce i Srbe od strane režima mogu biti uvod u još dublju društvenu i institucionalnu krizu.

Jedanaest godina nakon referenduma, paralelno sa stvaranjem privatne države, režim Mila Đukanovića je stigmatizovao sve građane koji su glasali za zajedničku državu, pri čemu su Srbi kategorizovani kao permanentni državni neprijatelj koji čeka priliku da sruši temelje državnosti.

Imajući u vidu institucionalni progon koji se dominantno nad Srbima  sprovodi, DNP kao građanska partija, u skladu sa svojim programskim opredeljenjima, oštro će se suprostaviti svakom pokušaju ideološkog asimilovanja i prevaspitavanja. Zbog toga želimo još jednom potencirati ključne teze naših programskih principa koje su duboko uvriježene u istoriji, a vjerujemo i sadašnjosti Crne Gore :

 

-Crnogorci i Srbi u Crnoj Gori su jedan narod;

-Crnogorci i Srbi su zajedno sa Mitropolijom crnogorsko primorskom stvarali i stvorili Crnu Goru ;

-Srpski jezik je većinski u Crnoj Gori i u Ustavu mora biti normiran kao službeni;

– Dvojno državljanstvo kroz sporazum Crne Gore i Srbije mora predstavljati osnov bratskih i dobrosusjedskih odnosa dvije države;

– Državni simboli ( trobojka iz 1905, Krstaš barjak, skraćena himna “Oj svijetla majska zoro” ) koji su kroz istoriju potvrdjivali nacionalnu identičnost Crnogoraca i Srba, kroz promjenu Ustava i zakona, značajno mogu doprinijetu prevazilaženju vještački nametnutih podjela;

 

Svako ko je spreman da na ovim osnovama sarađuje sa DNP – om, imaće u našoj partiji iskrenog sagovornika i partnera koji neće praviti nikakve kompromise sa nacionalnim interesima sopstvenog naroda.