Dr Bulatović: Direktor KCCG nevješto sakriva da je veliki odliv ljekarskog kadra iz Crne Gore

Dr Bulatović: Direktor KCCG nevješto sakriva da je veliki odliv ljekarskog kadra iz Crne Gore

Demokratska narodna partija čestita direktoru Kliničkog Centra Crne Gore, dr Jevtu Erakoviću, na gluposti mjeseca, kad je izjavio da je suština odlaska ljekara specijalista iz Crne Gore na rad u inostranstvo u tome što se radi o vrsnim stručnjacima.

Zamjenjujući teze, i gurajući probleme pod tepih, ovim je novi direktor KCCG samo pokazao da je na rukovodeću funkciju postavljen po partijskoj liniji. I da u stilu DPS-a pokušava od javnosti nevješto sakriti ono što svi ionako odavno vide – da odliv vodećih ljekarskih kadrova iz Crne Gore već krajnje zabrinjava i zdravstvo i sve građane.

Predstavnica Sindikata je na TVCG, međutim, ukazala na razloge odlaska ljekara, ističući neadekvatan tretman, loše uslove za rad, a time i potencijalnu krivicu za živote pacijenata. Poznata je i flagrantna činjenica koje sve probleme pacijenti imaju, na primjer, i sa minimumom aparata na onkologiji, koji se češće i kvare, a spiskovi onih koji čekaju enormno rastu. A raste i njihovo nezadovoljstvo i opravdana briga za život i zdravlje.

No, predstavnica Sindikata ipak nije istakla i skrivenu poentu dešavanja u KCCG: partijsko zavođenje strogoće, progon neistomišljenika bez članske knjižice DPS-a, kao i mnogo toga nauštrb slobodnog zdravstva i dobre klime, u resoru gdje politika ne bi smjela miješati prste u stilu DPS-a uz ustaljenu praksu i pritiske.

Pacijenti u Crnoj Gori se s pravom pitaju dokle će ljekari u našoj zemlji biti diskreditovani, ko će sljedeći već sjutra krenuti preko granice, i koje sve posljedice se odlivom stručnog kadra već dešavaju pacijentima i samoj medicinskoj struci i nauci kod nas.

Zato je providna izjava direktora Erakovića samo vrh ledenog brijega, ali do krajnosti ogoljenog, u stilu DPS-pokušaja da se prikriju manjkavosti u našem zdravstvu, da se od mane pravi vrlina, u stilu dežurnog optimizma bez pokrića.

DNP poziva direktora Erakovića da, u duhu ljekarske etike, ne blefira crnogorsku javnost i pacijente. I da to, što za njega kažu da je stručan u svom poslu, potkrijepi javnim izvinjenjem crnogorskoj javnosti. I to bez jeftinih partijskih friziranja, koja ne čine sadržaj Hipokratove zakletve. Blefiranja ne dolikuju nikome, posebno ne rukovodiocu KCCG. A kad već i ljekar može jeftino i javno blefirati građane, a time i sve potencijalne pacijente, onda je i previše nezdravog u crnogorskom zdravstvu.

Zato pitamo dr Jevta Erakovića šta će pacijenti da čine, i čemu da se nadaju, kad nam se iz zemlje odlije i to malo preostalog visokostručnog kadra? I kome Eraković, kao direktor KCCG, ostavlja pacijente u Crnoj Gori na liječenje i stručni tretman. A pacijenti još uvijek s nadom dolaze u KCCG, iako je javnost već upoznata s anomalijama u ovoj ustanovi od vitalnog značaja za zdravlje i živote građana.