Dr Bulatović: Zdravstvo treba da počiva na ljekarima a ne na ministrima i fondovima (VIDEO)

Dr Bulatović: Zdravstvo treba da počiva na ljekarima a ne na ministrima i fondovima (VIDEO)

Danas je u Skupštini Crne Gore na dnevnom redu, rasprava o Predlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti.

„Ovaj zakon počiva na medicinskoj doktrini, koji urušava partitokratski način dovođenja kadrova. Neophodno je umanjiti uticaj politike prilikom zapošljavanja i imenovanja ljudi na odgovrajućim funkcijama u zdravstvu“, kazala je danas u svojoj diskusiji poslanik DF-a, dr Vera Bulatović.

Kako je dalje dodala: „Pretrpani upliv politike u zdravstvu ima često pogubne posledice za stanje javnog zdravlja, stvara uslove za koruptivne radnje i kreira loše međuljudske odnose, a tu su još i nagomilani problemi pacijenata i ljekara,aparati i građevinski radovi ne mogu sakriti nezadovoljstvo naših pacijenata, nezadovoljstvo ljekara i medicinskog osoblja“

„Zdravstvo treba da počiva na ljekarima a ne na ministrima i fondovima, u takvoj atmosferi, mnogobrojni su razlozi za odliv ljekara, niski lični dohodci, nemogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, preopterećenost poslom, česti verbalni i fizički napadi na ljekare, sve veći pritisci na profesionalnu autonmiju ljekara, negativan stav medija i javnosti prema ljekarima. Socioekonomski status ljekara je loš, to se ne odnosi samo na niske plate, već i na ugled ljekara u društvu“ poručila je dr Bulatović.

„Vratite ljekare na mjesto, koja nam shodno odgovornosti i težini posla u ovom društvu pripadaju, nek odlučuju stručni a ne politički kriterijumi“ naglasila je poslanik DF.

Posebno se osvrnula na stučno usavršavanje i edukaciju, i istakla da stručno usavršavanje doktora u drugim gradovima nije moguće, i kako je kazala to se posebno odnosi za Nikšić, gdje postoji jedan kardiolog na 65000 stanovnika , koji ne može fizički da stigne obim posla, na hirurgiji rade samo opšti hirurzi, dok nema nijednog subspecijaliste.