CENTRALA DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE

Bulevar Crnogorskih Serdara 77,
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 674 577