Bivši savjetnik u Odboru za antikorupciju Skupštine Crne Gore Nikola Jovanović ocijenio je da bi pokušaj zaštite sudova i tužilaštava od javne kritike mogli uvesti zakonodavnu cezuru, kojom će biti ograničena novinarska sloboda.

“Bez obzira što je predlagač popustio u odnosu na kritike u prvobitnom predlogu,  i  ovo rješenje ima niz nedostataka koje ozbiljno ugrožavaju slobodu izražavanja i  postoji prostor za zloupotrebu kroz široko tumačenje.   Ostaje činjenica da zbog javno iznesene kritike, koju sud i tužilaštvo mogu doživjeti kao vrijeđanje ili klevetu, može da se pokrene krivični postupak, a jasno je da se u najvećoj mjeri ova izmjena odnosi na novinarsku profesiju i da se ovdje radi o značajnom ograničavanju novinarskih sloboda zakonodavnom cenzurom,” rekao je on “Vijestima”.

Ministarstvo pravde je izmijenilo odredbu Nacrta izmjena KZ-a koja se tiče izlaganja poruzi sudova i tužilastava. U novoj verziji, navodi se da “ko zloupotrijebi slobodu izražavanja na način što javno vrijeđa ili kleveće sud ili državno tužilaštvo i time ozbiljno ometa vođenje postupka kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci”.

“Predviđeno je i da se neće kazniti za ovo djelo ako je učinjeno u okviru ozbiljne kritike u naučnom, književnom ili umjetničkom  izrazu ili vršenja novinarskog poziva uz dužnu novinarsku pažnju, ako se iz načina izražavanja i drugih okolnosti vidi da to nije učinjeno u namjeri omalovažavanja ili ako dokaže istinitost svog tvrđenja ili da je imao ozbiljnog razloga da vjeruje u istinost, “piše u spornom članu.

Sudstvo i tužilaštvo će, ukoliko se uvoji predloženi nacrt, dobiti status nedodirljivih institucija, navodi Jovanović.

”Činjenica  da javnost ima ogromne zamjerke na njihov rad, posebno imajući u vidu zloupotrebu instituta sporazuma o priznanju krivice u slučajevima Marović. Najbolji način da se sud i tužilaštvo zaštite od kritike javnosti  nije da kažnjavaju one koji iznose kritike u pogledu njihovog rada, već da konkretnim rezultatima, u svakom predmetu, dokažu da rade na osnovu Ustava i zakona, a u cilju pravde i pravičnosti,” rekao je Jovanović.

On navodi da je  mogućnost da oni koji iskažu javnu kritiku budu osuđeni na kazne zatvora “postavljanje klipova u točak demokratije”.

“To je ogroman korak unazad u odnosu na  dekriminalizovanje klevete i uvrede, kao i stava Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava da države ugovornice treba da razmotre dekriminalizaciju klevete u svim slučajevima, te da se krivično zakondavstvo u tom smislu primjenjuje samo na najozbiljnije slučajeve,  i da zatvorska kazna nikada ne treba da predstavlja odgovarajuće rješenje,” rekao je Jovanović.

On navodi da se sa pravom može konstatovati da se na ovaj način ponovo kriminalizuje kleveta i uvreda.”Oni koji su predložili ovakvo rješenje treba da znaju da je ono u suprotnosti sa stavom EU koja je  pozdravila dekriminalizaciju klevete u Crnoj Gori 2012, kao važan iskorak koji omogućava novinarima da obavljaju svoj posao bez straha od krivične odgovornosti. Ukoliko se ovo rješenje usvoji u parlamentu, jasno je da će to biti jasan signal u odustajanju Crne Gore ka Evropskoj uniji”,  upozorio je sagovornik, koji je aktivista DF-a.

Javna kritika se ovdje ne oprašta

“Pravo na kritiku pojedinca ili institucije je građansko pravo koje treba da štiti i afrimiše svaka vlast i društvo. Kritiku treba doživljavati kao korektivni element u radu institucija i pojedinaca koji su na njihovom čelu, a ne kao opstrukciju. Očigledno je da neki u Crnoj Gori nisu na  nivo razvijene građanske i demokratske svijesti kako bi razumjeli suštinu javne kritike na njihov rad i ulogu koju sloboda izražavanja treba ima.  Ne treba zaboraviti da ipak živimo u sistemu u kojem je nerasvijetljeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika nezavisnog medija, u sistemu u kojem su i dalje nerasvijetljeni brojni napadi na novinare i medijske kuće, i u kojem se brutalno proganjaju NVO aktivisti i politički neistomišljenici. To zajedno ukazuje na poražavajuću činjenicu da se javna kritika u ovom sistemu ne oprašta i da je intencija da se suzbije na svaki način”, kaže Jovanović.

 

Izvor: Vijesti