Jovanović: Pljačkaju građane da napune budžet

Jovanović: Pljačkaju građane da napune budžet

Prinudna naplata poreza na nepokretnosti za period od 2011. do 2016. godine, samo je još jedan od načina da se državna kasa puni otimanjem novca građanima, saopštio je funkcioner Demokratskog fronta, Nikola Jovanović.

Rješenja o prinudnoj naplati velikom broju stanovnika Glavnog grada uručena su još u toku januara. Na uručeno rješenje, građani su imali rok od 15 dana od njegovog prijema da podnesu žalbu kod glavnog administratora, u Upravi javnih lokalnih prihoda. Prilikom podnošenja žalbe na rješenje o porezu na nepokretnost, plaća se taksa od pet evra.

Ovo je klasična pljačka, čak i ukoliko Uprava uvaži podnesene žalbe, opštinska kasa će se puniti od taksi, izjavio je Jovanović.

On opominje na brojne nezakonitosti i nepravilnosti u ovom postupku Uprave lokalnih javnih prihoda.

Ukoliko je nekome uručeno rješenje koje se odnosi na 2011. godinu, trebalo bi da zna da dug zastarjeva nakon pet godina, te da Uprava nema zakonsko pravo na ta potraživanja. Osim toga, Uprava za javne lokalne prihode bila je u obavezi da prije nego krene u prinudnu naplatu, poreskim obveznicima dostavi osnovno rješenje, na osnovu kojeg se može podnijeti žalba, što nije učinjeno. Bez prethodno uručenih osnovnih, rješenja o prinudnoj naplati ne mogu biti po zakonu, kazao je Jovanović.

U velikom broju slučajeva nisu uračunata sva umanjenja koja bi trebalo, dok je kamata uredno obračunata i može da iznosi i do 100 evra, naglasio je Jovanović. Građani bi trebalo da obrate pažnju i da li je uračunata poreska olakšica od 20 odsto za objekat koji se vodi kao mjesto stalnog boravka, kao i umanjenje od po 10 odsto za svakog člana domaćinstva – najviše 50 odsto. Treba provjeriti sve podatke u rješenju na osnovu kojih se obračunava porez, smatra Jovanović.

Nije definisan rok u kojem bi Uprava bila u obavezi da odgovori na podnesene žalbe. Prema riječima Jovanovića, na to se obično čeka do dva mjeseca, ali s obzirom da su velike gužve, vjeruje da će ovaj proces trajati duže.