Predlog Vlade da Ustavni sud donese rješenje kojim se ne prihvataju inicijative opozicije, sindikalnih organizacija i građana u postupku ocjene ustavnosti zakona kojim se smanjuju naknade majkama sa troje i više djece, predstavlja direktni pritisak izvršne vlasti na sudsku i miješanje u nadležnost sudstva. 

Ovako javno iskazani pritisak na Ustavni sud, u demokratski i pravno uređenoj zemlji, ne bi se doživio samo kao skandal već kao osnov za hitno raspuštanje Vlade, dok u Crnoj Gori, ovaj i razni drugi pritisci predstavljaju zvanična saopštenja sa sjednice vrha izvršne vlasti koji su uobičajeni i koji se ne sancionišu, jer nismo uređena zemlja i sistem sa institucijama koje rade svoj posao. Očigledno da u Vladi nisu upoznati sa činjenicom da ustavnost i zakonitost štiti Ustavni sud i da je shodno tome jedino ovlašćen da ocjenjuje saglasnost pravnih propisa. U Vladi Duška Markovića, ili ne znaju za ovo ustavno pravilo, ili Ustavni sud doživljavaju kao instancu vlasti kojoj treba javno sugerisati kako treba u određenim postupcima da donese politički prihvatljivu a ne pravnu odluku.

Indikativno je i nekomentarisanje ovog zvaničnog stava Vlade od strane Ustavnog suda,  koji je trebao hitno da reaguje i podsjeti čelnike izvršne vlasti na ulogu ovog suda u ustavnom i pravnom sistemu Crne Gore i zaštiti svoj dignitet.

Biće ipak da javni zahtjev Vlade kako Ustavni sud treba da odluči nije ništa drugo no uobičajeni poredak stvari u Crnoj Gori i da se još jednom dokazalo da vlast suštinski nije uređena po sistemu podjele vlasti i ograničena Ustavom i zakonom.

Za jednu zemlju koja ima status kandidata za prijem u zajednicu Evropskih zemalja, i za koju postoji obaveza usklađivanja pravnog sistema sa sistemom EU, a samim tim i usvajanjem i primjenom savremenih demokratskih i pravnih standarda, nedopustivo je da na ovaj način uskraćuje pravo svojim građankama i umanjuje im naknade, sa jedne strane, a da sa druge strane, javno izdaje sugestiju sudskoj instanci sa namjerom da se  faktički onemogući zaštita prava i pravo na pravni lijek.

U čitavom ovom postupku jednako je skandalozno miješanje Vlade, kao i nereagovanje Ustavnog suda na cijelu priču. Ukoliko Ustavni sud, u danima koji su pred nama, donese odluku po volji Vlade Duška Markovića, onda možemo biti sigurni da je javni pritisak na njih u potpunosti uspio, i da će takva eventualna odluka biti plod političkog pritiska a ne pravne argumentacije.