Zbog kršenja svojih zakonskih obaveza i postupajući suprotno svojim ovlašćenjima, Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, bi trebao da bude razriješen sa te funkcije. Postoji nekoliko zakonskih uslova koji su ispunjeni,  zbog čega bi Vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković, konačno morao da preduzme inicijativu u tom pravcu, ili će u suprotnom omogućiti da se u ovom dijelu tužilaštva i dalje radi suprotno zakonu.  Vrhovni državni tužilac odgovoran je za vršenje poslova Državnog tužilaštva i on je dužan da preduzima mjere i radnje za efikasno i zakonito vršenje poslova Državnog tužilaštva.

Nedostavljanje godišnjeg izvještaja o radu, još jedna je u nizu nepravilnosti u  radu GST Milivoja Katnića. Ovoga puta radi se o izvršenju težeg disciplinskog prekršaja za koji mu najblaže sleduje razrešenje sa funkcije rukovodioca Specijanog tužilašta. Zakonom o državnom tužilaštvu propisano je da je GST dužan da izvještaj o radu Specijalnog državnog tužilaštva dostavi najkasnije do 10. februara, kao i to da se isti objavi na intenet stranici Tužilaštva, što on ovog puta nije uradio, čime je prekršio zakon i nedostavljanjem izvještaja onemogućio vršenje nadzora u Državnom Tužilaštvu. GST je dužan i da, pored ovog izvještaja, na zahtjev VDT ili Tužilačkog savjeta, dostavi posebne periodične izvještaje, u roku koji mu se odredi. Nedopustivo je ovakvo ponašanje Glavnog specijalnog tužioca, ali je nedopustivo i nečinjenje VDT i Tužilačkog savjeta tim povodom.

Evidentno je da Vrhovni državni tužilac u postupku zvanom „Državni udar“ još uvijek nije preduzeo sve zakonske mehanizme i uzeo u postupanje ovaj predmet, iako to može da uradi, ali da je sa druge strane, izdao obavezno uputsvo da se u postupku davanja odobrenja za krivično gonjenje i određivanje pritvora Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, ne treba određivati pritvor, zbog neispunjenja više zakonskih uslova. VDT se direktno umiješao  jer je  očigledno bio svjestan da je Milivoje Katnić podnio predlog suprotno svojim ovlašćenjima,i da ukoliko bi došlo do nezakonitog pritvaranja Mandića i Kneževića, odgovornost bi bila i na Stankoviću  jer je  on odgovoran za vršenje poslova Državnog tužilaštva kao jedinstvenog organa.

 

U poslednje vrijeme postoji ogromno nezadovoljstvo javnosti u pogledu rada Specijalnog državnog tužilaštva uopšte. Dio tog nezadovoljstva zasniva se na postupcima koje je ovaj organ sproveo sklapajući sporazume o priznaju krivice u slučajevima Marović, nakon čega se  stekao utisak da je pravni sistem Crne Gore izigran i doveden do apsurda.  Odgovornost za ovo je direktno na tužilaštvu jer se ovaj organ nagodio za izvršiocima krivičng djele iz oblasti visoke korupcije, i te su nagodbe išle na uštrb pravde i pravičnosti.

Ono što je stručna i laička javnost prepoznala kao negativnost u pogledu rada Specijalnog tužilaštva su i najavljene izmjene i dopune KZ-a koje predviđaju sancionisanje onih koji kritikuju rad Tužilaštva i Sudstva jer je to prepoznato kao zakonska cenzura i mjera da se ovi organi zaštite od svog nerada. Neko iz Tužilaštva a očito i iz Sudstva, želi da onemoguči javni kritilku na njihov rad što otvara vrata raznim tumačenjima i sumnjama u pogledu onoga što se planira u nekim budućim procesima. Umjesto povećanja stepena transparentnosti u radu ovih organa, dobili smo onemogućavanje bilo kakve kritike.

Imajući u vidu da su nezakonitosti i nepravilnosti u radu SDT vršeni u kontinuitetu, jasno je da je potrebno da VDT preduzme sve zakonske mjere jer će u suprotnom i sam učestvovati u prikrivanju i afirmiaciji ovakvog postupanja. Vjerujem da nije slučajno to što je svo vrijeme, a posebno  od oktobra 2016. godine,  Stanković uzdržan u odnosu na postupanje Katnića, ali shodno zakonu, time njegova odgovornost nije ništa manja i shodno ovlašćenjima  on treba da reaguje  u pravcu suzbijanja nepravlnosti i nezakonitosti.

 

Očigledno je da Glavni specijalni tužioc, Milivoje Katnić, svoju dužnost  vrši nesavjesno i neprofesionalno, suprotno zakonskim ovlašćenjima i neispunjenjem zakonom propisanih obaveza, i da, VDT, ima zakonsku obavezu da preduzme korake u cilju sankcionisanja takvog stanja, jer su se u brojnim nepravilnostima koje se dešavaju u Specijalnom Državnom tužilaštvu, stekli uslovi da se Katnić razriješi sa funkcije.