Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

Jovanović: U Upravi lokalnih javnih prihoda da brinu o krivičnoj odgovornosti

Koliko su netačni i neosnovani navodi Glavnog grada i Uprave lokalnih javnih prihoda u reagovanju na moje tvrdnje najbolje pokazuje činjenica da su se pojedinci, nesigurni u svoju profesionalnu hrabrost i kompetenciju sakrili iza nepotpisanog saopštenja, kazao je član Predsjedništva DNP i funkcioner DF-a Nikola Jovanović.

„Ili će ipak biti da im je saopštenje napisao isti taj softver koji su nabavili, kako kažu, da im donosi zaključke na rješenja o porezu. Očigledno da pojedinci, nesigurni u svoje znanje i ne želeći da i preuzmu odgovornost za sve nezakonitosti koje se sprovode u ovom postupku, žele da ostanu anonimni tumači zakona na nakaradan način“, istakao i dodao:

„Tendencizone tvrdnje da Uprava lokalnih javnih prihoda radi sve po zakonu najbolje demantuju svakodnevni redovi građana Podgorice koji podnose žalbe na rješenja o prinudnoj naplati poreza zbog brojinih nepravilnosti i nezakonitosti“.

On je napomenuo da iz ovog organa namjerno dezavuišu javnost sa netačnim tvrdnjama o zastarjelosti.

„Postoje tri načina da zastare. Pravo na utvrđivanje poreske obaveze po članu 100 Zakona o poreskoj administraciji zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi, dok po članu 101 st.1 pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je utvrđen porez. Dok po članu 103 pravo na utvrđivanje, naplatu i povraćaj poreza uvijek zastarjeva u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi, naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata“.

Jovanović dodaje: „Nedvosmiljeno je jasno da je porez iz 2011. god, koji je utvrđen tek u 2017. godini zastario po sili zakona i tu nema nikakvog prostora za dilemu, isto kao što je zastario i po osnovu proteka od 5 godina pod uslovom da je poreska obaveza pravovremeno utvrđena.

Ono što vajni tumači zakona u lokalnoj upravi namjerno zaboravljaju jeste činjenica da se u ovom postupku primjenjuju pravila upravnog postupka, a samim tim načelo ekonomičnosti i efikasnosti postupka koje propisuje da se upravni postupak mora voditi bez odugovlačenja i sa što manje troškova. Istim zakonom je propisana obaveza ličnog dostavljanja. Stranci i drugom učesniku u upravnom postupku pismeno se dostavlja lično kad se radi o pismenu od čijeg dostavljanja teče rok koji se ne može produžavati.“

Ispada da su građani dužni da ispaštaju
zbog grešaka službenika

„Nedvosmileno je jasno da su rješenja o utvrđivanju poreske obaveze morala biti lično dostavljena i za to mora postojati dokaz, tj dostavnica koja se čuva u spisima predmeta. To što su službenici pošte eventualno ostavili obavještenja na kapijama, ispod otirača i sl. se ne može smatrati zakonitim dostavljanjem.

Uostalom, građani Podgorice najbolje znaju u kojoj su im mjeri dostavljanja rješenja i koliko su netačne tvrdnje lokalnog poreskog organa da su 240.000 rješenja dostavljeno lično i blagovremeno. Ove tvrdnje su uvreda zdravog razuma građana Podgorice“ istakao je Jovanović .

On je naglasio da je poseban apsurd u čitavoj ovoj situaciji taj  to što poreski obeznici koji izjave žalbu na netačna rješenja treba da plate taksu od 5 evra, „a kada vidimo koliko je izjavljenih žalbi onda dolazimo do enormnih priliva u budžetu po ovoj osnovi. Ispada da su građani dužni da ispaštaju zbog grešaka službenika i ispravljanje toga treba dodatno da finansiraju. Ovo se može smatrati i perfidnom pljačkom građana Podgorice koja je suprotna ustavnom pravu na pravni lijek jer je dostupan samo onima koji plate određenu taksu“.

„Zbog činjenice da mnoga rješenja sadrže netačne podatke, ista se moraju smatrati ništavnim i kao takva proglasiti od strane nadležnih organa i po službenoj dužnosti. Neažurnost i protivzakonito postupanje organa i službenika treba da se ispravi i sankcioniše a ne da se
građani izlažu dodatnim troškovima plaćanja taksi na žalbe napomenuo je fukcioner DF-a i zaključio:

„Iako su iz Uprave lokalnih prihoda pokušali na vickast način da zametnu tragove svojih nepočinstava trebalo bi da znaju da u svim ovim radnjama ima elemenata zloupotrebe službenog položaja I njihove krivično pravne odgovornosti. Rješenja o prinudnoj naplati od 2011. do 2016. godine su svo ovo vrijeme držali u fiokama, da bi ih sada dostavili, a sve to kako bi rasla kamata na dug po stopi od 0,03% dnevno od dana dospjelosti. Namjera je da se građanima Podgorice što dublje zavuče ruka u džep, koji ne samo da je prazan zbog višedecinske pljačke već mu je čak i postava pocijepana od prečestog zavlačenja.

Zbog enormnih nezakonitosti i štete koju će proizvesti ovakvo neodgovorno postupanje, ovlašćenima u Upravi lokalnih javnih prihoda, preporučujem da kad već vole da tumače zakone, da se u narednom periodu pozabave malo Krivičnim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku jer im može zatrebati u dogledno vrijeme“.

 

IN4S