Jovanović: Uprava policije na stranu onih koji u njenim uniformama zlostavljaju građane

Jovanović: Uprava policije na stranu onih koji u njenim uniformama zlostavljaju građane

Saopštenje Uprave policije-CB Podgorica da im nije bilo prijavljeno okupljanje policijskih službenika ispred Osnovnog suda u Podgorici od strane Sindikata UP i da se radi o samoinicijativnom okupljaju članova sindikata po članu 13 Zakona o javnim okupljanjima je skandalozno prikrivanje kršenje zakona i predstavlja otvorenu podršku službenicima policije koji su izvršili policijsku torturu i zlostavljali građane.

Na ovaj način je Uprava policije otvoreno stala na stranu onih koji su u njenim uniformama zlostavljali građane Podgorice i podržala stavove njihovih kolega koji su svojim prisustvom ispred suda, u trenutku kada se odlučivalo o određivanju pritvora, izvršili otvoreni pritisak da njihove kolege budu pušteni da se brane sa slobode. Sasvim je jasno da Uprava policije i njeni funkcioneri stoje iza ovog okupljanja inače bi u suprotnom postupili po zakonu i pokrenuli prekršajne i disciplinske postupke protiv organizatora ovog”spontanog” javnog okupljanja. Simptomatično je što isti nisu osudili i evidentnu povredu radne dužnosti jer su službenici UP u toku svog radnog vremena protestvovali u iniformama iako je to suprotno zakonu i policijskoj etici, a mnogi od njih su i tom prilikom nosili službeno naoružanje i na mjesto okupljanja su došli službenim automobilima.

Shodno Zakonu o javnim okupljanjima i pripredbama, javno okupljanje podrazumijeva svako okupljanje više od 20 lica na otvorenom prostoru radi izražavanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i ciljeva, protesta, interesa i različitosti. Organizator je dužan da podnese pisanu prijavu za održavanje javnog okupljanja, najkasnije pet dana prije njegovog održavanja. Prijava se podnosi policiji u mjestu održavanja javnog okupljanja. Cjelokupna javnost je imala priliku da se uvjeri da je na ovom skupu bilo prisutno preko 20 službenika UP i evidentno je da se u zakonskom smislu radilo o javnom okupljanju, koje nije prijavljeno i koje nije održano u skladu sa zakonom, zbog čega se moraju preduzeti sankcije prema organizatorima ovog dešavanja.

Netačno je da se radilo o spontanom okupljanju i Uprava policije namjerno dezavuiše javnost i saopštava netačne tvrdnje.  Zakonom je propisano da u slučaju da na otvorenom prostoru, prikladnom za javno nenasilno izražavanje političkih, socijalnih i drugih uvjerenja  dođe do okupljanja više od 20 lica, koje se može pojaviti kao reakcija na određena dešavanja, a koje se nije moglo predvidjeti, policijski službenik će upoznati učesnike tog okupljanja da okupljanje nije organizovano u skladu sa zakonom i upozoriti ih da su dužni da poštuju zakon. Dakle, obaveza UP-CB Podgorica je bila, da ukoliko nisu imali saznanja da njihovi sliužbenici planiraju “spontano okupljanje”, odmah po okupljanju ispred Osnovnog suda, upute policijsku patrolu koja će kolegama saopštiti da nisu prijavili javno okupljanje, da su se okupili na mjestu na kojem se protest ne može održati i iste pozvati da se mirno raziđu. Ukoliko bi odbili takvo naređenje, dalje bi uslijedila primjena zakona koja bi podrazumijevala dalju primjena ovlašćenja, pa i primjenu sredstava prinude.

Svjedoci smo kako je Uprava policije postupala kada se radilo o okupljanima koje je organizovao Demokratski front i primjene grube i neprimjerene sile prema okupljenim građanima i policijske torture za koje niko nije odgovarao. Uprava policije je pokrenula preko 30 prekršajnih postupaka protiv Demokratskog fronta iako je na nekima bilo prisutno neznatno preko 20 građana. Poslednji događaj kada je sa računa konstituenata DF prinudno naplaćeno 12.000 eura za protestnu šetnju 23 lica koja se održala u Šavniku, najbolje pokazuje selektivnost u primjeni zakona i brutalne zloupotrebe od strane policije. Sa jedne strane, zloupotrebom službene dužnosti i ovlašćenja pokreću se neosnovani postupci protiv DF dok se na drugoj strani pruža zaštita službenicima Uprave policije koji krše zakon. To upućuje na jasan zaključak da je ova akcija osmišljena i sprovedena od strane vrha Uprave policije kao bi se izvršio pritisak na sud da kršiocima zakona u policisjkim uniformama  ne bude određen pritvor. Ovakva dešavanja su jasan pokazatelj da su u Crnoj Gori intitucije sistema u stvari punktovi za obračun sa političkim nesitomišljenicima i da će svaki poslušnik koji krši zakon biti zaštićen od primjene zakona i tako neće odgovarati za sva prekršajna i krivična djela koja počini. Ovim je još jednom dokazano da zakon u Crnoj Gori ne važi ni za koga, jer se politički nepodobni kažnjavaju suprotno zakonu, dok su izvršioci  DPS kriminalne politike iznad zakona. Uprava policije je u dešavanjima poslednjih dana pokazala svoje pravo lice koje se ukazalo još prilikom nasilnog razbijanja građanskih protesta DF. Zbog svih ovih primjera policijske torture i teške sramote koje je ova, nekada časna profesija doživljela, dugogodišnji rukovodioci bi morali biti smijenjeni po hitnom postupku, na čelu sa direktorom policije Slavkom Stojanovićem i ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem, a svi pojedinci koji su kršili zakon pod njihovim rukovodstvom procesuirani i sankcionisani po zakonu.  To se po običaju neće dogoditi jer je Uprava policije jedan od glavnih poluga vlasti DPS-a i uživa punu političku i institucionalnu zaštitu za sve nezakonitosti koje sprovodi, koja očito dolazi od vrha Vlade Duška Markovića koji se nije ni oglasio po ovom pitanju.