Danas je u Podgorici održan sastanak predsjednika Demokratske narodne partije Crne Gore, Milana Kneževića, i Nj.E. ambasadora Mitje Drobniča, šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Tokom sastanka analizirana je aktuelna politička situacija u Crnoj Gori, s posebnim osvrtom na ispunjavanje ključnih uslova za integrativne procese na putu ka EU, pri čemu je  iskazana puna posvećenost DNP-a evropskim integracijama Crne Gore. Predsjednik DNP-a je svog sagovornika upoznao s aktivnostima Demokratskog fronta, i DNP-a kao njegovog konstituenta, povodom organizovanja mirnih građanskih protesta.

Tokom razgovora Milan Knežević je istakao da aktuelna vlast nije preduzela potrebne mjere na implementaciji izbornog zakonodavstva, posebno u dijelu primjene elektronske identifikacije birača, ažurnosti biračkog spiska i postizanja nivoa operativnosti Državne izborne komisije.

Predsjednik DNP-a je posebno ukazao na potrebu formiranja Agencije za sprječavanje korupcije, kao i na neophodnost preduzimanje seta drugih mjera u cilju sprječavanja zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe.

U ime DNP-a Knežević je izrazio nezadovoljstvo zbog nepostojanja konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, posebno one na visokom nivou, a u odnosu na posljednji izvještaj Evropske komisije o napretku u procesu evropskih integracija.

Sastanku su prisustvovali i Predrag Bulatović, predsjednik Odbora za antikorupciju, i Barbara Rotovnik, savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.