Knežević i Raković o pravima penzionera i radnika KAP-a

Knežević i Raković o pravima penzionera i radnika KAP-a

Predsjednik DNP Milan Knežević primio je predstavnika penzionera KAP-a Nikolu Rakovića povodom razmatranja načina o zaštiti njihovih prava vezano za otpremnine i rješavanja stambenog pitanja za potrebe penzionera i radnika KAP-a.

Ovom prilikom je istaknuto da je odlukom Ustavnog suda o ukidanju lex specialisa o isplati otpremnina radnicima KAP-a, koji je usvojen u Skupštini Crne Gore, još jednom urušena borba radnika i penzionera za ostvarivanje svojih prava, pa čak i onda kada su im ista ustanovljena zakonom.Ustavni sud se ovom prilikom pozvao na formulacije o diskriminaciji i na Socijalni program koji nije usvojen niti je bio na dnevnom redu Vlade, pa se iz tog razloga ova odluka može ocijeniti samo kao skandalozna.

Povodom toga su se predstavnici radnika i penzinera bezuspješno obratili Vrhovnom državnom tužilaštvu da pokrene zahtjev za zaštitu zakonitosti i ustavnosti.

Zabrinjavajuće je da je Osnovni sud donio dvije pozitivne presude koje potvrđuju da je Socijalni program na koji se poziva Ustavni sud pravno nevaljan dokument ali VDT i dalje smatra da nema uslova za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i ustavnosti.

U odnosu na stambena prava istaknuto je da je taj slučaj pred Ustavnim sudom još od 1. januara 2016 godine, i da se pored brojnih urgencija i dalje čeka da Ustavni sud donese odluku po tom pitanju. Iako se radi o storgo namjenskim sredstvima ona su potrošene nenamjenski od strane menadžmenta KAP-a i koje do današnjeg dana nisu vraćene na žiro-račun radnika, čime su radnici i penzioneri uskraćeni za rješavanje pitanja krova nad glavom.

U razgovoru je posebno istaknut problem oko izgradnje stambenih jedinicia na zemljištu koje je dodijeljeno od Glavnog grada 2009 godine i koje je zavedeno na ime tada važećeg Sindikata KAP-a koji je predvodio Zoran Milošević.

Tokom 2011 godine taj sindikat je prestao sa svojim radom i iz njega su poizašla dva sindikata koje su predstavljala Sandra Obradović i Rade Krivokapić i sa kojima je zajedno menadžment isplatio projektantsku kuću za izgradnju dokumentacije vezano za zgradu od 85 stambenih jedinica.

Tokom 2013 godine, penzionisani Milošević kao i njegovi članovi sindikata nezakonito okupljaju odbor i donose odluku o izboru investitora i izvođača radova.

Nakon toga, iako je nekoliko puta osporena odluka posredstvom Skupštine Glavnog grada počinju radovi na dodijeljenom zemljištu, pri čemu dolazi do promjene prava korišćenja na pravo svojine, gdje se kao insvestitor pojavljuje bivši predsjednik sindikata i dolazi do promjene u strukturi građevine sa 85 na 70 stambenih jedinica i izgradnjom poslovih prostora čija namjena sigurno nije rješavanje stambenih potreba radnika i penzinera KAP-a.

Sa svim ovim je upoznato i Ministarstvo rada i socijalnog staranja koje očigledno ne želi da se pozabavi nepostojeim sindikatom i očiglednim kršenjem zakona u kojima postoje osnovi sumnje da se radi o vršenju krivičnih djela jer se radi o otimanju imovine.

Imajući u vidu brojne nepravilnosti i nezakonitosti koje prate ovaj proces, istaknuto je da će penzineri i radnici KAP-a istrajati u svojoj bori za ostvarivanje svojih prava i očekuju od nadležnih institucija da odmah zaustave gradnju dok se ne riješe sporna pitanja.

Predsjednik DNP-a Milan Knežević istakao je da podržava i ohrabruje radnike i penzinere KAP-a u svojoj borbi jer se radi o ostvarivanju elementarnih prava koja su ustanovljena zakonom i koja su nedopustivo, protivustavno i nedemokratski ukinuta primjenom političkog i pravnog nasilja koje je nažalost postala praksa u Crnoj Gori.

Izrazio je spremnost da se u potpunosti uključi u rješavanju ovog komplesnog pitanja i istakao da će djelovanje DNP-a u Skupštini Crne Gore i Skupštini Podgorice biti posvećeno upravo zaštiti prava radnika, penzionera i drugih ugroženih kategorija u našem društvu, kako u ovom tako i u svakom drugom slučaju.

Drastičan problem sa kojim se suočavamo nije više samo činjenica da se zakoni ne primjenjuju već da se isti, kada to ne odgovara uskom krugu ljudi iz vlasti, posredstvom Ustavnog suda ukidaju, baš kao što je to bio slučaj sa zakonom kojim je ustanovljeno pravo na naknade majkama sa troje i više djece. Pokušaj uspostavljanja ove prakse u politički i pravni život Crne Gore može ubrzo da dovede u pitanje prava mnogih, zbog čega ova problematika i zauzima značajno mjesto u našem političkom programu i djelovanju.