Knežević jednoglasno dobio povjerenje partije

Knežević jednoglasno dobio povjerenje partije

U Podgorici je u ponedeljak, 4. juna 2018 godine, održana sjednica Predsjedništva DNP posvećena aktuelnim pitanjima vezanim za upravo održane lokalne izbore 27. maja 2018 godine.

 

Na zahtjev Predsjednika DNP Milana Kneževića, koji se nalazi na izdržavanju nepravedne i politički motivisane četvoromjesečne zatvorske kazne, Predsjedništvo se, u svijetlu rezultata kako lokalnih, tako i prethodno održanih predsjedničkih izbora, tajnim glasanjem izjasnilo o pitanju njegovog povjerenja.

 

Na pitanje o povjerenju Predsjedniku DNP, koje je održano tajnim putem, Milan Knežević je dobio jednoglasnu podršku članova Predsjedništva. Na taj način on je dobio povjerenje da Predsjedništvu, kao organu koji vrši poslove političkog odlučivanja i upravljanja partijom radi njenog organizovanog i kontinuiranog djelovanja u javnom životu, kao i organa za ostvarivanje Programa, Statuta i ciljeva Partije, predloži sve neophodne mjere i odluke za dalje jačanje DNP-a.

 

Ocijenjeno je da je rezultat opozicije na lokalnim izborima loš i da je činjenica da je DPS sa svojim koalicionim partnerima, a u važnim opštinama i sam, osvojio vlast.

 

Taj podatak zahtijeva od DNP i njenih organa da nakon preliminarnih informacija i analize rezultata lokalnih izbora, ubrzo izvrši i detaljnu analizu sa predlogom mjera. Uprkos činjenici da se i na ovim izborima vršila zloupotreba državnih resursa, te da je progon lidera DF-a, kao i DF-a u cjelini, i očigledno kontinuirano odsustvo minimuma solidarnosti kolega iz opozicije imalo uticaj na sve aspekte rezultata izbora, DNP će detaljno analizirati odnose na političkoj sceni Crne Gore, odnose u opoziciji i analizirati stanje u samom DF-u i DNP-u.

 

Potvrđeno je opredeljenje za djelovanje sa partnerima u DF-u, i u okviru DF-a, uz stav da svi moramo kako unutar naših tijela, tako i na Predsjedništvu DF, utvrditi metode i modele efikasnog političkog djelovanja u datim okolnostima i u budućem periodu.