Odluka Ministarskog savjeta NATO – a da uputi uslovnu pozivnicu Crnoj Gori dodatno će produbiti podjele u našoj državi, jer se radi o činu suprotnom većinskoj volji crnogorskog naroda. I političkom laiku je jasno da ova odluka nije motivisana reformskim dostignućima Đukanovićevog režima, već isključivo geopolitičkoj projekciji koja ima za cilj dalju konfrontaciju ove vojne alijanse sa Rusijom. Osim što je dramatično pogoršao odnose sa našim dokazanim istorijskim prijateljem i saveznikom Rusijom, Đukanović je od Crne Gore napravio atraktivnu destinaciju za terorističko djelovanje, koje se iz Sirije i Iraka proširilo na Evropu, i Balkan.

 Time je predsjednik DPS – a  preuzeo odgovornost da Crna Gora bude sitna moneta za potkusurivanje koju bi na globalnom kockarskom stolu NATO članice koristile kao sitniš koji će prebacivati od Iraka do Avganistana i ostalih svjetskih žarišta. A što se tiče eventualnog NATO kišobrana koji bi bio raširen iznad Crne Gore ako joj zaprijeti bilo kakva  opasnost od terorizma, nažalost, imali smo  priliku da tu NATO solidarnost vidimo u Francuskoj i Belgiji.

Moja je dužnost da još jednom upozorim Mila Đukanovića da odluku o učlanjenju Crne Gore u NATO jedino mogu donijeti crnogorski građani na referendumu. Svako drugo rješenje izazvalo bi nesagledive posljedice po Crnu Goru za koje bi isključivu odgovornost snosio premijer Đukanović.

Zbog toga DNP, kao što smo i najavili,  planira  intenzivirati aktivnosti na promovisanju koncepta vojne neutralnosti Crne Gore i održavanju referenduma  koji bi garantovali Rusija i NATO. Većinski interes crnogorskih građana  da naša država ostane vojno neutralna predstavlja državni i politički imeprativ koji mora biti realizovan uz primjenu svih raspoloživih demokratskih sredstava, i mi ni po koju cijenu nećemo odustati od naše pravedne borbe. Crnogorski narod se u svojoj slavnoj istoriji nalazio pred mnogo većim iskušenjima nego što je uslovna pozivnica od NATO – a, i zato nemam dilemu da će većinska Crna Gora biti na istorijskoj vertikali naših predaka kako  bi zaštitili budućnost naših potomaka.