Predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević podnio je Ustavnom sudu još jednu Ustavnu žalbu, a protiv  Naredbe o sprovodjenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva zbog povrede prava na pravni lijek i prava na pravično i javno suđenje.

Knežević je od Ustavnog suda zatražio da utvrdi povredu navedenih ljudskih prava i osnovnih sloboda zajamčenih Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih  prava i osnovnih sloboda i predložio sudu da pomenutu Naredbu ukine u cjelosti i predmet vrati Specijalnom tužilaštvu na ponovni postupak i odlučivanje.

Kada su u pitanju predstavnici Demokratskog fronta i njegovi lideri kršenje procedure i ljudskih prava i osnovnih sloboda izgleda postaje pravilo i  prerasta u praksu kojom se vode crnogorske institucije. Dok Demokratski front uporno pokušava da odbrani Ustavni poredak i zakone ove zemlje od takvih  zloupotreba, gdje se pravo i pravda potiru u cilju političkih obračuna sa neistomišljenicima.  Naime,  zakon striktno propisuje da je tužioc bio u obavezi da u  Naredbi o proširenju istrage precizno navede i pobroji dokaze iz kojih prizilazi osnovana sumnja o počinjenom krivičnom djelu, što ovdje nije slučaj nego se umjesto primjene zakona kao obrazloženje navode paušalni i proizvoljni navodi koji zapravo jasno potvrdjuju da pomenuti akt ne sadrži zakonom potrebne elemente i da se njime u cilju političkog progona  krše imperativni pravni propisi.