Knežević: Sinđina Vlada ne može drugačije ispuniti NATO obavezu osim eksploatacijom sopstvenog naroda

Knežević: Sinđina Vlada ne može drugačije ispuniti NATO obavezu osim eksploatacijom sopstvenog naroda

Zadovoljstvo generalnog sekretara NATO – a Jensa Stoltenberga zbog odluke Vlade da poveća izdvajanja na odbranu u stvari je sadržano u najavi povećanja PDV – a na 21 %, protivustavnom ukidanju tzv. Zakona o majkama i novim udarom na crnogorsku sirotinju koja mora da finansira NATO eksperimente po svjetskim žarištima.

Pošto u državi ne postoje realni izvori za povećanje izdataka za odbranu, Sinđina Vlada, na čijem čelu je Duško Marković, ne može drugačije ispuniti NATO obavezu osim eksploatacijom sopstvenog naroda. Da sam bio u pravu da ćemo biti u obavezi da izdvajamo 70 miliona evra za odbranu bez vojnih misija, potvrdjuju cifre. Efekat povećanja PDV – a na 21%  doprinijeće budžetu na godišnjem nivou za 83. 592 000 evra. Akcize će doprinijeti povećanju od 10. 418.000 evra na godišnjem nivou. Kad se ove cifre saberu dolazimo do iznosa koji u stvari predstavlja obavezujući izdatak za odbranu i vojne misije koje NATO traži od Crne Gore. Nažalost, takse i porezi u tekućem budžetu učestvuju sa 48, 65 % , a u narednom će biti preko 50 %. Znači, ova država ne može da funkcioniše bez taksi, akciza, poreza,  kreditnih zaduženja, i naravno da to Jensa Stoltenberga ne treba da interesuje. Ali valjda bi trebalo da interesuje svakog građanina Crne Gore da će PDV za hranu i bezalkoholna pića biti najveći u Evropi. Kao što bi trebalo da interesuje svakog građanina koji će plaćati ove Stoltenbergove namete da prihod na dobit u 2016. učestvuje u odnosu na tekuće prihode sa 3,18 %, a u dosadašnjih šest mjeseci 2017. sa 3, 10 % . Ovo je klasičan dokaz da su tajkuni i pobjednici tranzicije u potpunosti zaštićeni i privilegovani, i da svoj kapital režimu stavljaju na raspolaganje samo kad treba popuniti crne fondove pred neki izborni ciklus. Zato umjesto povećanja PDV -a za NATO potrebe,neka Duško Marković oporezuje ekstra profitere i državne tajkune koji su iz države iznijeli stotine miliona evra i koji se do dana današnjeg bave švercom cigareta a novac peru kupovinom građevinskih mašina koje onda koriste za izgradnju auto puta, i opet od ovog zaduženog naroda i države ubiraju enormne prihode od kojih samo oni imaju korist. Ali ako neko misli da će mašući NATO zastavom prikriti surovu socioekonomsku zbilju običnog građanina, onda mu za preživljavanje ne ostaje ništa drugo, već da se prijavi za prvu ratnu misiju kako bi, ako bude imao sreće, mogao da prehrani svoju porodicu.