Knežević uložio žalbu zbog oduzimanja putne isprave i otkazao punomoć advokatima

Knežević uložio žalbu zbog oduzimanja putne isprave i otkazao punomoć advokatima

Predsjednik DNP-a i član Predsjedništva DF-a Milan Knežević obavijestio je danas Viši sud da je preko branioca uložio žalbu na rješenje Višeg suda kojim mu je izrečena mjera nadzora – oduzimanje putne isprave. U istom dopisu se obavještava Viši sud o otkazu punomoćja advokatima Goranu Rodiću i Andrijani Razić. On je napomenuo i da neće koristiti svoje zakonosko pravo za odlaganjem glavnog pretresa.

„Razlog za opoziv punomoćja nije opstrukcija sudskog postupka, već opstrukcija moje odbrane, koja je započeta izlaganjem neosnovanom progonu advokata Gorana Rodića, kao i kompromitacijom povjerljivih razgovora koje sam imao sa njim kao sa svojim braniocem, pri čemu su mojim braniocima oduzeta i sva sredstva za rad i komunikaciju – mobilni telefoni, računari i lap-topovi,“ navodi Knežević u dopisu Višem sudu.

On je naglasio i da je tek 10. jula 2017. godine od suda dobio kopiju spisa predmeta radi pripreme odbrane, iako je zahtjev za kopiranje spisa podnio još 19. maja 2017. godine.

„Bez obzira na ovakve opstrukcije mog prava na odbranu i pravično suđenje, a imajući u vidu da se osam okrivljenih iz ovog predmeta nalazi u pritvoru, obavještavam Vas i da neću koristiti svoje zakonsko pravo da tražim odlaganje zakazanog glavnog pretresa radi pripreme odbrane, obzirom na ogromnu količinu spisa koje sam dobio neposredno pred zakazano suđenje, i potrebu da angažujem novog branioca,“ kazao je u dopisu sudiji Suzani Mugoši funkcioner DF-a Milan Knežević.

scan Milan Knežević

July 11th, 2017|